Het beleid van de grafelijke gerechtsdienaren

tijdens de Gentse opstand in Brugge en het Brugse Vrije

(1379-1385)

Koen Van Huele

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1997-1998

Vrije Universiteit Brussel

Promotor:  Prof. Dr. J.P. Peeters

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Deel I. Grafelijke gerechtsofficieren

 

Hoofdstuk 1.  De ontwikkeling van een nieuw ambtenarenkader op centraal en regionaal vlak, gesitueerd in haar brede politiek-maatschappelijke context.

    1. De totstandkoming en ontwikkeling van een nieuw ambtenaren-apparaat

    2. Een sterk grafelijk gezag als een nieuwe impuls tot een doorgedreven centraliserende politiek en hervorming van de centrale administratie

 

Hoofdstuk 2. De gerechtsofficieren in de kasselrij van Brugge.

    1. De totstandkoming en ontwikkeling van het baljuwskader

    2. Hiërarchie en carričremogelijkheden : het verplaatsbaar en bezoldigd karakter van het baljuwsambt

    3. Bevoegdheden der grafelijke gerechtsofficieren

        3.1. Gerechtelijke bevoegdheden

        3.2. Bestuurlijk-administratieve bevoegdheden

        3.3. Financiele bevoegdheden

    4. Ondergeschikte gerechtsofficieren en gerechtsdienaren

        4.1. Ondergeschikte gerechtsofficieren

        4.2. Gerechtsdienaren

 

Deel II. Het beleid van de grafelijke gerechtsofficieren

 

Hoofdstuk 3. Bronnen en methode.

    1. Bronnen

    2. Methode

 

Hoofdstuk 4. Het beleidsprofiel.  Classificatie van de naar hun aard onderscheiden inkomsten- en uitgavenposten.

    A. Inkomsten

        1. Inkomsten voortvloeiend uit de ordehandhaving en beteugeling van de criminaliteit

            1.1. Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

                1.1.1. Misdrijven tegen het leven

                1.1.2. Misdrijven tegen de persoon

            1.2. Misdrijven tegen het eigendom

            1.3. Misdrijven tegen de zeden

            1.4. Misdrijven tegen het gezag

            1.5. Misdrijven tegen de openbare trouw

        2. Inkomsten voortvloeiend uit de inning van heerlijke en feodale rechten

    B. Uitgaven

      1. Uitgaven voortvloeiend uit de aard van de ambtsuitoefening

        1.1. Wedden en toelagen

        1.2. Verplichtingen van administratief-juridische aard

        1.3. Verplichtingen van feodaal-heerlijke aard

        1.4. Verplichtingen van strafuitvoerende aard

      2.  Uitgaven van buitengewone aard

 

Deel II. Het beleid van de grafelijke gerechtsofficieren tijdens de Gentse opstand

 

Hoofdstuk 5.  De beleidsinvulling van de grafelijke gerechts officieren in de tweede helft van de jaren '70 en de eerste helft van de jaren '80 van de XIVe eeuw

 

Hoofdstuk 6. De Gentse Opstand (september 1379 - december 1385).  De positie en het beleid van de grafelijke gerechtsofficieren in de stad Brugge en het Vrije

 

Hoofdstuk 7. Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen