Het beleid van de grafelijke gerechtsdienaren tijdens de Gentse opstand in Brugge en het Brugse Vrije. (1379-1385) (Koen Van Huele)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1. Onuitgegeven bronnen

 

I. ADN Rekenkamer (serie B).

Baljuwsrekeningen van de Baljuw van Aardenburg (Lang-Aardenburg, IJzendijke en Oostburg).

5667 148387 Jan Crempe, 8.i.1374(n.s.) - 7.v.1375

5667 148389 Gheraert van Moerseke, 23.xii.1379 - 6.v.1380

 

II. ARAB Rolrekeningen.

Baljuwsrekeningen van de Baljuw van Aardenburg (Lang-Aardenburg, IJzendijke en Oostburg).

909 Philyps Kint, 9.v.1373 - 18.ix.1373

910-911 Jan Lennoots, 8.v.1374 - 7.i.1375(n.s.)

912 Jan Crempe, 5.v.1376 - 21.ix.1376

913 Jacop Niemare, 21.ix.1377 - 10.i.1378(n.s.)

914-915 Jan de Koc, 10.v.1378 - 9.i.1379(n.s.)

 

Baljuwsrekening van de Baljuw van Blankenberge & Oostende.

1024b Gheerkin Reiphine, 7.xi.1377

 

Baljuwsrekeningen van de Baljuw van Brugge en het Vrije (Brugge, Diksmuide, Sijsele, het Houtse, Blankenberge & Oostende, Oudenburg en Gistel).

1011 Willems van Stavle, 8.v.1374 - 17.ix.1374

1012-1016 Godefroid sHelts, 23.ix.1374 - 4.v.1376

1017,1019 Willems van Stavle, 6.v.1376 - 11.i.1377(n.s.)

1021,1018 Riquaerd vander Beerst, 12.i.1377(n.s.) - 20.ix.1377

1023 Riquaerd vander Beerst, 21.ix.1377 - 10.i.1378(n.s.)

1025-1029 Riquaerde vander Beerst, 11.i.1378(n.s.) - 17.ix.1379

1030 Hughe Braems, 9.i.1380(n.s.) - 6.v.1380

1032-1033 Willem Slijps, 4.v.1383 - 18.ix.1384

 

Baljuwsrekening van de Baljuw van Brugge.

1024a Riquaerde vander Beerst, ix.1377 - i.1378(n.s.)

 

Rekeningen van de Schout van Brugge.

1037 Heinric Rychasseis, 9.v.1379 - 17.ix.13

1038 Willem Slyps, v.1382 - 7.vii.1382

 

Baljuwsrekeningen van de Baljuw van Damme (Hoeke & Monnikerede).

1107 Jacobs van Scatthille, 9.v.1373 - 18.ix.1373

1108-1021 Jacobs van Scatthille, 8.v.1383 - 19.ix.1378

1122-1124 Jacob Niemaers, 20.ix.1378 - 18.ix.1379

1125 Inghelrams Valuwen, 1.i.1380(n.s.) - 6.v.1380

1130-1131 Heinric Strubbes, 19.ix.1384 - 15.iv.1385

1132 France de le Poulle, 16.iv.1385 - 7.i.1386(n.s.)

 

Baljuwsrekening van de Baljuw van Hoeke & Monnikerede.

2892 Jean Vriesen, 2.iii.1384(n.s.) - 19.ix.1384

 

Baljuwsrekeningen van de Baljuw van Hughenvliet.

1403 Pieter Moermans, 8.v.1373 - 20.ix.1373

1404 Jakemin Baex, 8.v.1374 - 17.ix.1374

1405-1412 Pieter Moermans, 21.ix.1374 - 10.v.1377

1413 Pieter Moermans, 12.i.1377(n.s.) - 22.vii.1377

1414-1415 Pieter Moermans, 21.ix.1374 - 10.i.1378(n.s.)

1416-1420 Jhans van Crayenbrouc, 13.i.1378(n.s.) - 8.i.1380 (n.s.)

1421 Raes Mulox, 23.xii.1379 - 7.v.1380

1422-1424 Jhans van Crayenbrouc, 11.vi.1380 - 11.i.1382(n.s.)

1425 Jhans van Crayenbrouc, 30.xi.1382 - 4.v.1383

 

Rekeningen van de Waterbaljuw van Mude.

1491 Zegher van Langmeersch, 9.v.1373 - 18.ix.1373

1492 Zegher van Langmeersch, 18.ix.1374 - 7.i.1375(n.s.)

1496 Jan Lennoots, 7.v.1375 - 17.ix.1375

1495 Jan Lennoots, 14.i.1376(n.s.) - 4.v.1376

1497 Jan Lennoots, 7.v.1376 - 16.ix.1376

1499-1500 Jan Lennoots, 22.ix.1376 - 10.v.1377

1502 Jan Lennoots, 11.v.1377 - 20.ix.1377

1504 Jan Lennoots, 21.ix.1377 - 10.i.1378(n.s.)

1506-1507 Jan Lennoots, 11.i.1378(n.s.) - 19.ix.1378

1509 Jan Lennoots, 20.ix.1378 - 10.i.1379(n.s.)

1511-1512 Jan Lennoots, 10.i.1379 (n.s.)- 17.ix.1379

1513 Gillis Spierinx, 23.xii.1379 - 6.v.1380

1518 Jan Lennoots, 4.v.1383 - 1.iii.1384(n.s.)

1520 Jan Lennoots, 2.iii.1384(n.s.) - 18.ix.1384

 

III. ARAB Rekenkamer.

Baljuwsrekening van de Baljuw van Brugge en het Vrije (Brugge, Diksmuide, Sijsele, het Houtse, Blankenberge & Oostende, Oudenburg en Gistel).

48651-53 Willem Slyp, 19.ix.1384 - 18.ix.1385

 

Rekening van de Waterbaljuw van Mude.

48684-86 Jan Lennoots, 9.i.1384(n.s.) - 8.i.1386(n.s.)

 

IV. RAB Archief van het Brugse Vrije.

Baljuwsrekeningen van de Baljuw van Brugge en het Vrije (Brugge, Diksmuide, Sijsele, het Houtse, Blankenberge & Oostende, Oudenburg en Gistel).

1921 Willem Slyp, 18.ix.1385 - 8.i.1386(n.s.)

 

V. RAG Rekenkamer (dubbels).

Rekening van de Waterbaljuw van Mude.

161 Jan Lennoots, i.1375(n.s.) - v.1375

 

VI. SAB Stadsrekeningen.

2.ii.1371(n.s.) - 2.ii.1373(n.s.)

2.ii.1375(n.s.) - 2.ii.1376(n.s.)

2.ii.1379(n.s.) - 2.ii.1381(n.s.)

2.ii.1382(n.s.) - 4.v.1382

2.ii.1383(n.s.) - 2.ii.1384(n.s.)

2.ii.1385(n.s.) - 2.ix.1386

 

2. Uitgegeven bronnen

 

- Brugge en 't Brugsche Vrije tijdens Filips van Artevelde, in: Fragmenta, II, 1890, pag. 29 - 31, 46 - 48 en 63 - 64.

- BARTIER (J.) en VAN NIEUWENHUYSEN (A.). Ordonnances de Philippe le Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans Peur (1381-1419). Brussel, Ministerie van Justitie, 1965.

- DE LIMBURG - STIRUM (T.). Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandre: decreten van den grave Lodewijck van Vlaenderen (1348-1358). Brugge, De Plancke, 1898-1901.

- DE PAUW (N.). Bouc van de Audiencie, acten en sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIVe eeuw. Gent, A. Siffer, 1901-1903.

- DE PAUW (N.). Cronyke van Vlaenderen, deel II, Rekeningen der Baljuws van Vlaanderen. Gent, 1906, pag. 51-114, 117-197 en 206-207.

- DE PAUW (N.) en VUYLSTEKE (J.). De rekeningen der stad Gent, Tijdvak van Philips van Artevelde (1376 - 1389). Gent, Hoste, 1893.

- FEYS (E.) en VAN DE CASTEELE (D.). Histoire d'Oudenburg, accompagnée de pièces justificatives comprenant le cartulaire de la ville et de nombreux extraits des comptes communaux. Bruges, de Zuttere, 1873-78, tôme 2, pag. 19 en 129-153.

- GILLIODTS - VAN SEVEREN (L.). Coutume de la ville de Bruges (3 delen). Brussel, Ministerie van Justitie, 1874-1875.

- GILLIODTS - VAN SEVEREN (L.). Coutume du Franc de Bruges (3 delen). Brussel, Ministerie van Justitie, 1879-1880.

- GILLIODTS - VAN SEVEREN (L.). Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées dans le Franc de Bruges (6 delen). Brussel, Ministerie van justitie, 1890-1893.

- UYTTEBROUCK (A.). Le gouvernement du duché de Brabant au bas moyen âge (1355 - 1430). Volume II, Pièces justificatives. Bruxelles, Editions de l'université de Bruxelles, 1975.

 

3. Studies

 

- AERTS (E.). Geschiedenis en archief van de rekenkamers, overzicht van de archieven en verzamelingen in het Algemeen Rijksarchief. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1996.

- AUGUSTIJN (B.). Grafelijke maatregelen tegen de beschadiging van duinen, dijken en polders door konijnen, op het einde van de 14e eeuw, in: B.O., XIX, 1979, nE 4, pag. 345-347.

- BAERTEN (J.). De Luikse voedselhulp aan de opstandige Gentenaren (1381 - 1382), een verwaarloosd voorbeeld van interstedelijke solidariteit, in: Arbeid in veelvoud. Brussel, Vrije Universiteit, 1988, pag. 66 - 72.

- BERENTS (D.A.). Misdaad in de Middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht. Utrecht, stichting Stichtse Historische Reeks, 1976.

- BLOCKMANS (F.). Le contrôle par le Prince des comptes urbains en Flandre et en Brabant au Moyen âge, in: Finances et comptabilité urbaines du XIIIe au XIVe siècle, Colloque International (Blankenberge, 6-9.ix.1962), pag. 298-308.

- BLOCKMANS (W.P.). Vlaanderen, 1384-1482, in: A.G.N., IV, pag. 201-207. Haarlem, Fibula- Van Dishoeck, 1980.

- BLOCKMANS (W.P.), PIETERS (G.), PREVENIER (W.) en SCHALK (van, R.W.M.). Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen 1300-1500, in: A.G.N., IV, pag. 42-86. Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1982.

- BLOMMAERT (W.). Les châtelains de Flandre. Gand, Faculté de Philosophie et lettres d'Université de Gand, 1915, pag. 17.

- BOONE (M.). Gent en de Bourgondische hertogen (ca.1384 -ca.1453). Een sociaal-politieke studie van het staatsvormings-proces, in: V.K.A.B., LII, 1990, 133, pag. 201-207.

- BRULEZ (W.). Engels laken in Vlaanderen in de 14e en 15e eeuw, in: A.S.E.B., CVIII, 1971, pag. 5-25.

- BUNTINX (J.). De audientie van de graven van Vlaanderen, studie over het centraal grafelijk gerecht (ca. 1330-ca.1409), in: V.K.V.A., XI, 1949. Brussel, Paleis der Academien.

- BUNTINX (J.). Instellingen van de Nieuwe Tijd. Leuven, Acco, 1972.

- BUNTINX (W.). Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws-Vlaanderen, in: H.M.G.O.G., XXII, 1968, pag. 145-174.

- CLAEYS (G.). Kroniek van Oostkamp. Brugge, Van de Wiele, 1985, pag. 23-25.

- COORNAERT (M.). Knokke en het Zwin, de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Knokke, met een studie over de Zwindelta, deel 1. Tielt, Lannoo, 1974, pag. 335-341.

- COORNAERT (M.). Heist en de Eiesluis, de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Heist, deel 2. Tielt, Lannoo, 1976, pag. 32-43 en 75-87.

- CRAEYBECKX (J.). Un grand commerce d'importation: les vins de France aux anciens Pays-Bas, XIIIe-XVIe siècle. Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1958.

- CURVEILLER (S.). Dunkerque, ville et port de Flandre à la fin du moyen age, à travers les comptes de baillage de 1358 à 1407. Lille, Presses Universitaires, 1989.

- DE BECKER (W.). Recht spreken in 't Vrije, in: B.O., XIII, 1973, nE2, pag. 41-51.

- DE BROCK (P.E.). Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis, St.-Anna-ter-Muiden 750 jaar stadsrechten. Terneuzen, Trend Int. B.V., 1992, 63 pag.

- DECLERCQ (G.). Kamer van de hoofdredeninge (12de eeuw - 1795), in: PREVENIER (W.) en AUGUSTIJN (B.) (eds.). De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1997, pag. 171 - 187.

- DEGRYSE (R.). De Vlaamse Westvaart en de Engelse represailles omstreeks 1378, in: H.M.G.O.G., XXVII, 1973, pag. 193-239.

- d'HAENENS (A.). De wereld van de Hanze. Mercatorfonds, Antwerpen, 1984.

- de MELKER (B.R.). De ontwikkeling van de stad Aardenburg en haar bestuurlijke instellingen in de Middeleeuwen. Middelburg, Commissie Regionale Geschiedsbeoefening Zeeland, 1987.

- DEMUYNCK (R.). De Gentse Oorlog (1379-1385), oorzaken en karakter, in: H.M.G.O.G., V, 1951, pag. 305-318.

- DE SAGHER (H.). Schutrecht, diefstal, compositie en pijniging in het vijftiendeeuwsche vlaemsche strafrecht, in: A.S.E.B., LXXII, 1929, pag. 94 - 158.

- DE SMET (J.). De repressie te Brugge na de slag bij West-Rozebeke (1382-1384). Bijdrage tot de kennis van de sociale en economische toestand van de Brugse bevolking, in: A.S.E.B., LXXXIV, 1947, pag. 71-118.

- DE SMET (J.). De verbeurdverklaringen in het Brugse Vrije en in de smalle steden aldaar na de slag bij West-Rozebeke (1382-1384), in: A.S.E.B., XCV, 1958, pag. 115-136.

- DE SMET (J.). Op en rond het Zwin in de XIVe eeuw, het dagelijks leven in Damme, Monnikerede en Hoeke, in: R.P., II, 1960, pag. 24-29.

- DE VRIES (K.). Het dobbelverbod in de Middeleeuwse stadsrechten, in: T.S., LXIV, 3, 1955, pag. 252-257.

- DOLLINGER (P.). La Hanse, XIIe - XVIIe siècles. Paris, Aubier, 1964, pag. 58-59, 85-91, 99-102 en 306-309.

- FARASYN (D.). Oostende, in: Belgische steden in relief, pag. 139. Brussel, Pro Civitate, 1965.

- FEYS (E.) en VAN DE CASTEELE (D.). Histoire d'Oudenburg, accompagnée de pièces justificatives comprenant le cartulaire de la ville et d enombreux extraits des comptes communaux. Bruges, de Zuttere, 1873-78, tôme 1, pag. 86-101, 454-469 en 491-508.

- GANSHOF (F.). Les transformations de l'organisation judiciaire dans le comté de Flandre jusqu'à l'avènement de la maison de Bourgogne, in: B.T.F.G., XVIII, 1939, pag. 43-61.

- GOTTSCHALK (M.K.E.). Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, deel I (voor 1400). Assen, Van Gorcum, 1971, pag. 393-479.

- GOTTSCHALK (M.K.E.). De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen, een historisch-geografisch onderzoek betreffende Oost-Zeeuws Vlaanderen. Assen, Van Gorcum, 1984, pag. 300 - 303.

- HAEGEMAN (M.). De anglofilie in het graafschap Vlaanderen tussen 1379 en 1434: politieke en economische aspecten, in: S.L., XL, 1988, pag. 1-263. Kortrijk-Heule, UGA, 1988.

- HOLSTERS (A.). Moord en politiek tijdens de Gentse opstand (1379-1385), in: H.M.G.O.G., XXXVII, 1983, pag. 89-111.

- HOSTE (H.). Damme. Antwerpen, VTB, 1956, pag. 51-65.

- KOCH (A.C.F.). De rechterlijke organisatie van het graafschap Vlaanderen tot in de 13e eeuw, in: H.M.G.O.G., V, 1951, pag. 124-135, 184-188 en 199-208.

- LAMBRECHT (D.) en VAN ROMPAEY (J.). De staatsinstellingen in het zuiden van de 11e tot de 14e eeuw, in: A.G.N., deel III, pag. 77-134. Haarlem, Fibula-Dishoek, 1982.

- MUNRO (J.H.). Deflation and the petty coinage problem in the late-medieval economy the case of Flanders (1334-1484), in: MUNRO (J.H.). Bullion flows and the monetary policies in England and the Low Countries (1300 - 1500). Hampshire, Variorum, 1992. - NICHOLAS (D.). Town and countryside: social, economic and political tensions in fourteenth century flanders. Brugge, De Tempel, 1971.

- NICHOLAS (D). The Scheldt Trade and the Ghent War of 1379-1385, in: H.K.C.G., CXLIV, 1978, pag. 189-359.

- NICHOLAS (D.). Medieval Flanders. New York, Longman, 1992.

- NOWÉ (H.). Les baillis comtaux de Flandre, des origines à la fin du XIVe siècle. Bruxelles, Academie royale de Belgique, 1928.

- PEETERS (J.P.). Het effect van de Gentse Opstand (1379 - 1385) op de rekeningen van de grafelijke baljuws van het Land van Waas, in: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, IXC, 1996, pag. 19 - 46.

- PIRENNE (H.). Histoire de Belgique, tôme 1. Bruxelles, 1948.

- PREVENIER (W.). Het verbod der leningen tegen interest, in: T.G., LXXVIII, 4, 1965, pag. 389 - 401.

- PREVENIER (W.). Financien en boekhouding in de Bourgondische periode. Nieuwe bronnen en resultaten, in: T.G., LXXXII, 4, 1969, pag. 469.

- QUICKE (F.). Les Pays-Bas à la veille de l'unification bourguignonne (1356-1384). Bruxelles, Les Presses de Belgique, 1947.

- ROGGHÉ (P.). De politiek van Graaf Lodewijk van Male, het Gents verzet en de Brugse Zuidleie, in: A.M., XV, 1964, pag. 388-441.

- STABEL (P.). Misdaad en misdadiger in een kleine Vlaamse stad gedurende de late Middeleeuwen (Eeklo, 14de-15de eeuw), in: A.M., XL, 1989, pag. 155-166.

- STRUBBE (E.I.). Het houden van de doorgaande waarheid in het Vrije van Brugge, in: A.S.E.B., LXV, 1923, pag. 249-253.

- UYTTEBROUCK (A.). Le gouvernement du duché de Brabant au bas moyen âge (1355 - 1430). Bruxelles, Editions de l'université de Bruxelles, 1975.

- VAN CAENEGEM (R.C.). Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, in: V.K.V.A., XIX, 1954. Brussel, Paleis der Academien.

- VAN CAENEGEM (R.C.). Geschiedenis van het strafprocesrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, in: V.K.V.A., XXIV, 1956. Brussel, Paleis der Academien.

- VANDENBUSSCHE (E.). Ce qu'était le Franc de Bruges, in: La Flandre, Revue des Monuments d'Histoire et d'Antiquitées, VII, 1875, pag. 5-18.

- VANDERMAESEN (M) en RYCKAERT (M.). De Witte Kaproenen: de Gentse Opstand (1379-1385), in: Kultureel Jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen, X, 1979, pag. 12-17 en 22-27.

- VANDERMAESEN (M.). Het kasteel van Male in de 14e eeuw, een politiek en administratief centrum in het graafschap Vlaanderen, in: M.B.O., XI, 1980, pag. 19.

- VANDERMAESEN (M.). Vlaanderen en Henegouwen onder het huis van Dampierre (1244-1384), in: A.G.N., deel II, pag. 399-440. Haarlem, Fibula-Dishoek, 1982.

- VANDERWEE (H.). The growth of the Antwerp Market and the European Economy (fourteenth - sixteenth centuries). The Hague, Nijhoff, 1963, pag. 7 - 30.

- VAN EMPEL (M.) en PIETERS (H.). Zeeland door de eeuwen heen. Arnhem, Gijsbers en Van Loon, 1974, pag. 119-134, 221-235 en 350-361.

- VANHEMELRYCK (F.). De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de late Middeleeuwen tot het einde van het Ancien Régime (1404-1789), in: V.K.A.B., XLIII, 1981.

- VAN HERWAARDEN (J.). Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van bedevaarten, met name in de stedelijke rechtspraak in de Nederlanden gedurende de late Middeleeuwen (ca. 1300 - ca. 1550). Amsterdam, Van Gorcum, 1978.

- VAN HOUTTE (J.A.). De Geschiedenis van Brugge. Tielt, Lannoo, 1982, pag. 107-125, 135-223 en 289-317.

- VAN OOST (A.). Sociale stratificatie van de Brugse opstandelingen en van de opstandige ingezetenen van de kleinere kasselrijsteden en van de kasselrijdorpen in Vlaanderen van 1379-1385, in: B.T.F.G., LVI, 1978, pag. 830-877.

- VAN ROMPAEY (J.). Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achtiende eeuw, in: T.R.G., XXIX, 1961, pag. 43-79.

- VAN ROMPAEY (J.). Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode, in: V.K.V.A., LXII. Brussel, Paleis der Academien, 1967.

- VAN WERVEKE (H.). De economische en sociale gevolgen van de muntpolitiek der graven van Vlaanderen (1337 - 1433), in: A.S.E.B., LXXIV, 1931, pag. 1 - 15.

- VAN WERVEKE (H.). De muntslag in Vlaanderen onder Lodewijk van Male, in: V.K.V.A., XI. Brussel, Paleis der Academiën, 1949.

- VAN WERVEKE (H.). Lodewijk van Male en de eerste Bourgondiers, in: A.G.N., deel III, pag. 190-225. Utrecht, De Haan, 1951.

- VERHEGGE(G.J.Y.). Beschouwingen bij het beleid van het Openbaar Ministerie. Rede uitgesproken door procureur generaal G.J.Y. Verhegge op de plechtige openingszitting van het Hof van Beroep te Gent op 1 september 1982, pag. 3.

- VERHULST (A.). Precis d'histoire rurale de la Belgique. Bruxelles, Editions de l'université de Bruxelles, 1990, pag. 89 - 130.

- VLAMYNCK (J.). De slag van Woumen, in: Bijdragen tot de geschiedenis van Woumen, pag. 17 - 21. Vlamynck, Beernem, 1983.

- WARLOP (E.). Bijdragen tot de geschiedenis der vorming van het Brugse Vrije. Bronnen, gebied en instellingen. Gent, 1959.

- WARLOP (E.). De baljuws van Brugge tot 1300, in: Album Albert Schouteet, 1973, pag. 221-234.

- WARNKOENIG (L.A.) en GHELDOLF (A.). Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et politique jusqu'à l'année 1305. Tôme 4, Histoire constitutionelle et administrative de la ville de Bruges et du pays du Franc, jusqu'au XIVe siècle. Bruxelles, 1851, pag. 132-155 en 196-221.

 

4. Repertoria en Werkinstrumenten

 

- BAUTIER (R.-H.), SORNAY (J.) en MURET (F.). Les sources de l'histoire économique et sociale du moyen âge. Deel 1, Les états de la maison de Bourgogne, pag. 167-175. Parijs, Centre National de la Recherche Scientifique, 1984.

- GACHARD (M.). Inventaire des Archives des Chambres des comptes précédé d'une notice historique sur les anciennes institutions, 6 dln. Brussel, 1837-79.

- HASQUIN (H.). Gemeenten van België, geschiedkundig- en admini-stratief-geografisch woordenboek. Brussel, Gemeentekrediet, 1980-81.

- NELIS (H.). Chambres des comptes de Flandre et de Brabant: inventaire des comptes en rouleaux. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1992.

- STALLAERT (K.). Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden. Leiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1890.

- STRUBBE (E.I.) en VOET (L.). De chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden. Antwerpen, Standaard boekhandel, 1960.

- VERWIJS (E.), VERDAM (J.) en STOETT (F.A.). Middelnederlandsch woordenboek (12 delen). 's-Gravenhage, Nijhoff, 1885.

 

 

Afkortingen

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende