Het beleid van de grafelijke gerechtsdienaren tijdens de Gentse opstand in Brugge en het Brugse Vrije. (1379-1385) (Koen Van Huele)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGEN

 

 

 

1. Overzicht van de rekeningen van de waterbaljuw van Mude en de baljuws van Aardenburg, Hughenvliet, Damme en Brugge.  Ontleding naar de termijn, de plaats en de datum van uitgifte der rekeningen en met een onderscheid volgens de ambtsinvulling, de ontvangsten, de uitgaven en het saldo van de administratief zelfstandige en ondergeschikte gerechtsofficieren.

1.1. Baljuwsrekening Aardenburg

1.2. Baljuwsrekening Hughenvliet

1.3. Baljuwsrekening Damme

1.4. Rekening waterbaljuw van Mude

1.5. Baljuwsrekening Brugge

 

2. Grafieken der maandelijks gemiddelde ontvangsten van de grafelijke gerechtsofficieren actief in de stad Brugge en het Brugse Vrije (1373 - 1385)

3. Overzichtskaarten der maandelijks gemiddelde ontvangsten van de grafelijke gerechtsofficieren actief in de stad Brugge en het Brugse Vrije.  Geografische spreiding binnen de Vrije ambachten en binnen de stad Brugge, de smalle steden en het waterbaljuwsschap Mude, in de perioden mei 1373 - september 1379 en september 1379 - januari 1386

 

4. Classificatietabellen der inkomsten en uitgavenrubrieken van de rekeningen der grafelijke gerechtsofficieren actief in de kasselrij van Brugge in de perioden mei 1373 - september 1379 en september 1379 - januari 1386.

   4.1. Classificatietabellen inkomsten (v.1373 - ix.1379)

   4.2. Classificatietabellen inkomsten (ix.1379 - i.1386)

   4.3. Classificatietabellen uitgaven (v.1373 - ix.1379)

   4.4. Classificatietabellen uitgaven (ix.1379 - i.1386)

 

 

 

fig. 1  Evolutie van de maandelijks gemiddelde inkomsten in pond parisis in de baljuwsschap-pen Aardenburg, Oostburg en IJzendijke (mei 1373 - januari 1386).

 

 

 

fig. 2  Evolutie van de maandelijks gemiddelde inkomsten in pond parisis in het baljuwsschap Hughenvliet (mei 1373 - januari 1386).

 

 

 

 

 

fig. 3  Evolutie van de maandelijks gemiddelde inkomsten in pond parisis in de baljuws-schappen Damme en Monnikerede & Hoeke (mei 1373 - januari 1386).

 

 

 

 

fig. 4  Evolutie van de maandelijks gemiddelde inkomsten in pond parisis in het waterbal-juwsschap Mude (mei 1373 - januari 1386).

 

 

 

 

fig. 5  Evolutie van de maandelijks gemiddelde inkomsten in pond parisis in het baljuwsschap Brugge (mei 1373 - januari 1386).

 

 

 

 

 

fig. 6  Evolutie van de maandelijks gemiddelde inkomsten in pond parisis in het schoutschap Brugge (mei 1373 - januari 1386).

 

 

 

 

 

 

fig. 7  Evolutie van de maandelijks gemiddelde inkomsten in pond parisis in de baljuws-schappen Diksmuide en Gistel (mei 1373 - januari 1386).

 

 

 

fig. 8  Evolutie van de maandelijks gemiddelde inkomsten in pond parisis in de baljuws-schappen Blankenberge & Oostende en Oudenburg (mei 1373 - januari 1386).

 

 

 

 

 

fig. 9. Maandelijks gemiddelde ontvangst (M.G.O.) van de gerechtsofficieren actief in de stad Brugge, de smalle steden en het waterbaljuwsschap Mude, in de periode mei 1373 tot september 1379.

 

 

 

 

 

fig. 10. Maandelijks gemiddelde ontvangst (M.G.O.) van de gerechtsofficieren actief in de stad Brugge, de smalle steden en het waterbaljuwsschap Mude, in de periode september 1379 tot januari 1386.

 

 

 

fig. 11. Maandelijks gemiddelde ontvangst (M.G.O.) van de baljuw van Brugge, actief in de Vrije ambachten, in de periode mei 1373 tot september 1379.

 

 

 

 

fig. 12. Maandelijks gemiddelde ontvangst (M.G.O.) van de baljuw van Brugge, actief in de Vrije ambachten, in de periode september 1379 tot januari 1386.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende