Het beleid van de grafelijke gerechtsdienaren tijdens de Gentse opstand in Brugge en het Brugse Vrije. (1379-1385) (Koen Van Huele)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Vrijheid en voortdurende openheid voor de problemen die zich stelden, vormden de basis waarin deze thesis tot stand is gekomen.  Daarom wil ik eerst en vooral Prof. Dr. J.P. Peeters bedanken voor het bieden van deze mogelijkheden en het op zich nemen van deze eindverhandeling.  De tijd in archief, bibliotheek of achter het blanco scherm leek af en toe stil te staan, maar is uiteindelijk voorbijgevlogen.  Al zal het hier zo vertrouwde achteraf perspectief wel wat zand in de ogen hebben gestrooid.  Hiernaast wil ik echter ook iedereen danken die me in de voorbije jaren hun kennis overdroegen en m'n diepe interesse voor de Middeleeuwen en het verleden in het algemeen verruimden.

 

Maar uiteindelijk had ik dit alles niet kunnen verwezenlijken zonder de steun van m'n ouders.  Eenmaal achttien en met het ene been uit het nest gevallen, boden ze me de volledige vrijheid tot het kiezen van een eigen levensweg.  Hierbij schonken ze me hun volledige vertrouwen en stonden me in raad en daad bij, want de studiekeuze was verscheurend.  Afgaan op m'n jarenlange interesse en de onzekere weg richting Brussel inslaan, of in Brugge blijven en m'n vertrouwde talenten op peuters en kleuters uitwerken.  De weg van compromissen werd bewandeld en de tijd vloog voorbij, zonder een moment van spijt.  Daarom wil ik nogmaals de vaak te onuitgesproken woorden van dank richten tot m'n moeder voor haar voortdurende bekommerdheid, m'n vader voor het napluizen van de vele teksten op typfouten en m'n broer voor de -occasionele- afwas, de opkuis, het eten en in deze laatste maanden vooral voor de hulp bij het verwezenlijken van de kaart van het Brugse Vrije.

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die me hun vriendschap, hun aandacht, hun advies hebben geschonken in deze voorbije vier jaar of reeds lang daarvoor geloof hechtten in m'n kunnen en me aanspoorden om niet te kiezen voor de gemakkelijkste en de meest toekomstzekere weg, maar deze die me echt interesseerde ...

 

 

 

Oostkamp, 26 juli 1998.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende