De Leeuw in de achteruitkijkspiegel.

Het weekblad De Volksunie-Wij van 1955-1978
over het verleden en de historiografie
van de Vlaams-nationale partijpolitiek.

 

Bart Seldeslachts

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1999-2000

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Louis Vos

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk I: De Volksunie 1954-1978

1. De Volksunie start wankelend op één been. (1954-1961)

2. De Volksunie als zweeppartij (1961-1968)

3. De Volksunie als oppositiepartij (1968-1971)

4. De Volksunie als beleidspartij (1971-1978)

 

Hoofdstuk II: De Vlaams-nationalisten voor de Eerste Wereldoorlog?

1. De eerste Vlaamse partijen

2. De Daensistische Beweging

3. Besluit

 

Hoofdstuk III: Het ontstaan van het Vlaams-nationalisme en de Frontpartij

1. Het activisme en de frontbeweging

2. De Frontpartij

3. De IJzerbedevaarten; terug naar de bron?

4. Besluit

 

Hoofdstuk IV: L'Union fait la force (farce)?

1. Het ontstaan van VNV en Verdinaso en de evolutie tot aan de Tweede Wereldoorlog

2. Het VNV in de greep van de Tweede Wereldoorlog

3. De repressie

4. Besluit

 

Hoofdstuk V: Historiografie.

1. De lange 19de eeuw (1780-1914)

2. De Eerste Wereldoorlog en het interbellum

3. De Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep

4. Besluit

 

Algemeen Besluit

 

Bibliografie

 

Lijst van afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende