De Leeuw in de achteruitkijkspiegel. Het weekblad De Volksunie-Wij van 1955-1978 over het verleden en de historiografie van de Vlaams-nationale partijpolitiek. (Bart Seldeslachts)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1. Bronnen

 

-De Volksunie januari 1955 nummer 1- november 1965 nummer 47.

 

-WIJ november 1965 nummer 48- december 1978 nummer 52.

 

-Archief en Documentatiecentrum voor Vlaams-nationalisme: archief Frans Van der Elst: voorlopige nummers 8939: handgeschreven bijdragen van Frans Van der Elst, 8953: publicaties De Volksunie 1955-1965.

 

-Schriftelijke mededelingen

-Van der Elst, Wim. Brussel, 7 april 2000.

-Van Liedekerke, Maurits. Brussel, 29 juli 1999.

-Vinks, Jos. Ekeren, 3 mei 2000.

 

-Interview door Bart Seldeslachts met Frans Van der Elst te Neder-over-Heembeek op 23 januari 1996.

 

-Diverse mondelinge mededelingen van -Bart De Wever.

-Dhr. Van Wateghem op 11 mei 2000.

 

2. Literatuur

 

 

Lijst van gebruikte afkortingen

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende