De Leeuw in de achteruitkijkspiegel. Het weekblad De Volksunie-Wij van 1955-1978 over het verleden en de historiografie van de Vlaams-nationale partijpolitiek. (Bart Seldeslachts)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

            Bij het indienen van deze eindverhandeling willen wij in de eerste plaats onze dank betuigen aan de vele mensen die een onmisbare bijdrage hebben geleverd tot het maken ervan.  Vooraleerst is er onze promotor, prof. Dr. Louis Vos, die het mogelijk maakte om het gekozen onderwerp uit te werken in deze eindverhandeling.  Om dezelfde reden danken we historicus Bart De Wever die zeer nauw betrokken was bij de tot standkoming van deze thesis.  Hij reikte verbeteringen aan en gaf talrijke tips met nuttige informatie.  Zo konden we, na een tip van hem, voor het eerst de belangrijkste auteurs van de 'historische reeksen' in De Volksunie achterhalen.  Een thesis schrijven is dikwijls een demotiverende taak.  Het is een verdienste van Bart Dewever dat deze verhandeling er toch is gekomen. 

Onze ouders zijn we veel dank verontschuldigd.  Ze hebben altijd veel geduld gehad met hun zoon die dikwijls meer met andere dingen bezig was dan met zijn studies.  De opmerkingen van hen werden meestal niet in dank aanvaard, maar hielpen zeer zeker.  Ook in moeilijke tijden waren ze zeer begripvol.

            Verder gaat onze erkentelijkheid naar de mensen die ons mondelinge en/of schriftelijke informatie doorspeelden.  In het bijzonder danken we Wim Van der Elst die geen moeite gespaard heeft ons te helpen.

            Tenslotte moeten we onze vrienden bedanken voor hun dagelijkse steun en de noodzakelijke ontspanning: Arnaud, Claude, Hans, 'Crici', Anneke, Sarah, 'Tsjaenkes', 'Vijskweidt' en in het bijzonder 'Ieftje' en mijn vriendin Miet voor het lezen en herlezen van onze tekst en het elimineren van storende fouten.

 

 

                                                                                              Leuven, mei 2000.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende