Oorlogsperikelen in Turnhout.

 

Het verhaal van een  Kempische stad

tijdens de Tweede Wereldoorlog

 

Christophe Stessens

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis

Academiejaar: 1999-2000

Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. P. Pasture

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inhoud
Inleiding

Hoofdstuk I: Turnhout voor de Duitse inname

    1.1.   Sociale, economische en geografische situering

    1.2.   De gemeenteraadsverkiezingen van 16 oktober 1938

    1.3.   De gemeentelijke overheid

    1.4.   De mobilisatie

 

Hoofdstuk II: De meidagen en de zomer van 1940

    2.1.   Turnhout in de Achttiendaagse Veldtocht  (10-28 mei 1940)

    2.2.   de zomer van 1940

 

Hoofdstuk III: Het dagelijkse leven tijdens de bezetting

    3.1.   Nieuwe regelgeving: burgemeester, schepenen en gemeentebestuur

    3.2.   Rantsoenering en ravitaillering: Vier magere jaren

    3.3.   Sluikhandel, smokkel, woeker, diefstal en zwarte markt

    3.4.   “De Boerenwacht waakt”

    3.5.   Hulpverlening en liefdadigheid

    3.6.   Luchtbescherming (PLB), neergestorte vliegtuigen en bombardementen

    3.7.   Inkwartieringen en opeisingen

    3.8.   Werken in Duistland

    3.9.   Schoollopen in oorlogstijd

    3.10. Sport, cultuur en vrije tijd

    3.11. Het religieuze leven: kerken en godsdienst

 

Hoofdstuk IV: Collaboratie en verzet

    4.1.   De collaboratie: de Duitser, mijn vriend

    4.2.   Het verzet: “zonder erop te boffen, we zullen ze krijgen, de moffen”

     

Hoofdstuk V: Bevrijd van het Duitse juk

    5.1.   De bevrijding: een feest met scherpe kantjes

    5.2.   De V-bommen en de terugkeer naar het gewone leven

    5.3.   Gemeenteraadsverkiezingen van 24 november 1946

 

Algemeen Besluit

 

Bibliografie

 

 

home lijst scripties inhoud volgende