Oorlogsperikelen in Turnhout. Het verhaal van een Kempische stad tijdens de Tweede Wereldoorlog (Christophe Stessens)

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

Bibliografie

 

1. Archieven

 

1.1. Stadsarchief Turnhout (SAT)[1]

 

Kluis : Periode Wereldoorlog II

 

4KI :    dozen 4-7 : gemeenterekeningen, elektriciteit, sportcentrum, stadspersoneel

4KII :   dozen 5-8 : COO, Turnhout ; liefdadige instellingen

4KIV : dozen 2-9 : kerkfabrieken, landbouw, vervoer, boekerijen

 

4JI-III : Aanvragen sport- en kulturele manifestaties ; oorlogsarchieven W.O.II : lijst

 gevangenissen en kampen ; landbouwtellingen ; opeisingen ; ravitaillering

4JIV-VI : briefwisseling

 

4IIII : dozen 2-9 : onderwijs, cultuur ; provincie, politiecommissaris ; parket, joden ; 

gouverneur, eretekens

 

4HI : doos 10 : politiearchieven, aangifte wapens

4HII : dozen 4-10 : gezondheidsdienst ; grensbewijzen ; benoemingen ; briefwisseling 

varia 1944-1948

4HIII : dozen 2-10 : briefwisseling 1936-1945 ; vervoer-RTT ; Vlaamse beweging ;   

Winterhulp ; liefdadigheidsfeesten ; zedendienst

 

4GI : dozen 3-10 : politiearchieven : aanhoudingsbevelen 1937-1941, 1943 en 1941-1942 

4GIII : dozen 2-7 : Foor ; politie ; justitie

 

4FI : dozen 6-9 : burgertrouw

4FII : dozen 4-11 : briefwisseling Krijgsauditoraat 1946-1948

 

4EII : dozen1-11 : bezetting ; ravitaillering 1940-1942 ; bekendmakingen 1940-1945 ;

Winterhulp 1941 ; PLB ; hulp en veiligheid ; bewakingsdienst

 

4DII : doos1 : hulp en veiligheid 1939-1942

 

4CI : dozen 9-11 : onderwijs 1937-1944

 

4CII : dozen 2-7 : rantsoeneringen 1943-1944 ; landbouw 1942-1944 ; ravitaillering ;

mobilisatie- en veiligheidsmaatregelen ; erkende weerstanders

 

4BII : dozen 1-11 : onderwijs 1936-1945

 

4AIV : doos 4 : afkondigingen schepencollege

 

1.2. Katholiek Documentatiecentrum Leuven (KADOC)

 

kaft ACW-Arrondissement Turnhout, dossiernummers :

320. Secretariaat 1940-1948

473. Verkiezingen : propaganda, pamfletten, nota’s, krantenknipsels, 1945 ; 1946 ; e.a.

 

1.3. Navorsings en studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (Soma)

W19. Bevrijding : getuigenissen, steden en gemeenten

W32. Enquête : herdenking bevrijding Vlaamse gemeenten, 1994.

1216. Enquête verplichte tewerkstelling

 

 

2. Audio-visuele bronnen

 

BRT, Het Verzet, video.

 

3. Periodieken

 

3.1. Weekbladen

 

Het Aankondigingsblad, Katholiek Vlaamsch Weekblad.

                        Gebruikte uitgaven : 1938-1945

 

De Week, Katholiek Vlaamsch Weekblad voor de Noorderkempen (voor godsdienst, taal en volk).            Gebruikte uitgaven :1936-1944

 

Inlichtingen en Annoncenblad, weekblad voor het arrondissement Turnhout.

                        Gebruikte uitgaven : 6/1/45-26/5/45

                        Vanaf 2/6/45:  naamsverandering : De Kempen

 

3.2. Dagbladen

 

Het Algemeen Nieuws, mei 1940 - augustus 1940

                                       april 1944 - oktober 1944

 

4. Gedrukte bronnen

 

Boerenalmanak 1944. Brussel, s.d.(1943).

STRUYE, P. L’évolution du sentiment public en Belgique sous l’occupation allemande.    Editions Lumière, Brussel, 1945.

Twee jaar geleide landbouw en voedingseconomie in België. De activiteit der N.L.C.V. 1940-1942. Brussel, 1943.

 

5. Werken

 

BAL, N. Mijn wankele wereld : vier jaar in het socialistisch verzet. Leuven, 1984.

 

BALTHAZAR, H. 1940-45 : Het dagelijkse leven in België. Brussel, ASLK, 1984.

 

BEATA, Z.M. “De oorlog in het Heilig Graf”. Hou ende Trou, (1946)28-33.

 

België 1940. Een maatschappij in oorlog en crisis. Navorsing en studiecentrum voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Brussel, 1993.

 

BERNARD, H. La résistance 1940-1945. Brussel, 1968.

 

BLOMME, J. De economische ontwikkeling van de Belgische landbouw 1880-1980. Leuven, 1988.

BOLS, P. en VAN BRAGT, A. 333 jaar Heilig Graf Turnhout 1662-1995. Turnhout, 1995.

CALDERON, A. Vilvoorde in de tweede wereldoorlog. Erpe, 1995.

 

CONWAY, M. Collaboration in Belgium. Leon Degrelle and the Rexist Moucement. New Haven, 1993.

 

CORNELISSEN, G. 150 jaar Sint-Jozefcollege Turnhout (1845-1995). Turnhout, 1996.

 

CREVE, J. Recht en Trouw : de geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities. Antwerpen, 1987.

 

CULOT, I.J. “ Het gebruik van Belgische arbeidskrachten en het probleem van de werkeigenaars ”. Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 1(1970)33-66.

 

DANTOING, A. Het religieuze leven tijdens de bezetting” in: 1940-1945. Het dagelijkse leven in België. ASLK, Brussel, 1984, 169-175.

 

DANTOING, A. La collaboration du cardinal. L’église de Belgique dans la guerre 40. Brussel, 1991.

 

De Apostologische school van Turnhout in Oorlogstijd. Turnhout, s.d.

 

DE BENS, E. De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944). Antwerpen, 1973.

 

DEBOOSERE, S. Mechelen in de Tweede Wereldoorlog. Tielt, 1990.

 

DE DECKER, C. en ROBA J.L. Bommenwerpers boven België  1942-1943. Erpe, 1994.

 

DE DECKER, C. en ROBA J.L. RAF-bommenwerpers boven België. Het bombardementsoffensief op Duitsland 1940-1942. Erpe, 1993.

 

DE DECKER, C. en ROBA J.L. Luchtslag boven het kanaal. Erpe, 1993.

 

DE FABRIBECKERS, De veldtocht van het Belgisch leger in 1940. Lummen, 1980.

 

DE GEEST, D. (e.a.) Hun kleine oorlog : de invloed van de Tweede Wereldoorlog op het literaire leven in België. Leuven, 1998.

 

DE JONGHE, A. Hitler en het politieke lot van België. Antwerpen, 1972.

 

DE KOK , H. e.a. Flitsen uit 50 jaar Parochie O.L.V.-Middelares te Turnhout (1928-1978. Turnhout, 1978.

 

DE KOK , H. Gids voor het oude Turnhout en omgeving. Antwerpen, 1980.

 

DE KOK, H. , VAN AUTENBOER, E. e.a. Turnhout. Groei van een stad. Turnhout, 1983.

 

DE KOK, H. “ Wereldoorlog II te Turnhout ”. De Muggenblusser II, 15(1981)21-27 ; 17(1981)18-23 ; 18(1982)20-25 ; 19(1982)6-12.

 

DE LAUNAY, J. en OFFERGELD, J. Belgen en bezetters. Het dagelijkse leven tijdens de bezetting. 1940-1945. Antwerpen, 1983.

 

DESMEDT, K. “ De herziening van de schoolboeken tijdens de bezetting ”. Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 14(1991)177-202.

 

DE VOS, L. De Bevrijding. Van Normandië tot de Ardennen. Leuven, 1994.

 

DE VOS, L. “ Het dagelijks leven van de Belgische soldaat 1830-1945 ”. Belgisch tijdschrift voor militaire geschiedenis, XXIV(1982)465-494.

 

DE VOS, L. Leuven in de Tweede Wereldoorlog. Leuven, 1990.

 

DE VOS, L. en DE CAT, F. “ De militaire functie van het Albertkanaal ”. Bijdragen. Navorsings- en studiecentrum voor de geschiedenis van de tweede wereldoorlog, 13(1990)5-56.

 

DE VOS, L. en DE CAT, F. Mei 1940, van Albertkanaal tot Leie (België in de Tweede Wereldoorlog X). Kapellen, 1990.

 

DE VOS, L., LEFEVRE, P. en BOIJEN R. (ed.) Ik was 20 in ’45. België in de Tweede Wereldoorlog. Gent, 1995.

 

DE WEVER, B. Greep naar de macht. Vlaams-Nationalisme en de nieuwe orde. Het V.N.V. 1933-1945. Tielt, 1994.

 

DE WEVER, B. Oostfronters, Vlamingen in het Vlaams Legioen, De Waffen S.S.. Tielt, 1984.

 

DE WILDE, M. De Kollaboratie. Deel 1 (België in de Tweede Wereldoorlog V). Kapellen, 1985.

 

DE WILDE, M. De Nieuwe Orde (België in de Tweede Wereldoorlog III). Kapellen, 1988.

 

DE WITTE, E., BURGELMAN, J.C. , STOUTSHUYSEN, P. (red.) Tussen restauratie en vernieuwing. Aspecten van de Belgische naoorlogse politiek (44-50). Brussel, 1989.

 

DE ZAEGER, P. Lier, bezet en bevrijd. Een Vlaamse stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leuven/Amesfoort, 1995.

 

DUFLOU, L. “Het dagelijkse leven op het Vlaamse platteland gedurende de Tweede Wereldoorlog, casus Vlamertinge” in: 1940-1945. Het dagelijkse leven in België. ASLK Brussel, 1984, 272-281.

 

DUJARDIN, J. e.a. Inventaris van de sluikpers (1940-1944) in België bewaard. Brussel, 1966.

 

FRUYTHOF, A. Via het vagevuur naar de hel. Arendonk, 1980.

 

GALLANT, J. De Belgische provinciegouverneurs en arrondissementcommissarissen tijdens de Duitse bezetting 1940-1944. Brussel, s.d.

 

GEERTS, J. “Beerse oorlogsherinneringen 1940-1945” in: De Vlierbes, I(1979)3-58.

 

GERARD, E. Hedendaagse Geschiedenis. Leuven, 1996.

 

GERARD, E. De katholieke partij in crisis: partijpolitiekleven in België 1918-1940. Leuven, 1985.

 

GERARD-LIBIOS, J. en GOTOVICH, J. L’an 40 : La Belgique occupée. Brussel, 1971.

 

GILLINGHAM, J. Geld maken in oorlogstijd. Economische collaboratie 1940-1945. Gent, 1978.

 

GOBYN, R.  Het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog: een vreemd mengsel van individualisme en solidariteit” in: 1940-1945. Het dagelijkse leven in België. Brussel, ASLK, 1984, 17-107.

 

HAVERMANS, R. “Het vijfdaagse avontuur van het Franse VIIe leger in de Kempen en Noord-Brabant in mei 1940”. Calmpthoutiana, 1(1973)15-52.

 

HELSEN, L. Vierenvijftig maanden oorlog. Bouwstoffen tot de studie van de tweede wereldoorlog in de Kempen. Laakdal, 1994.

 

HENAU, A. Schoolopen in oorlogstijd : het dagelijkse leven van middelbare scholieren tijdens de Duitse bezetting (1940-44). Brussel, 1988.

 

HENAU, A. en VAN DEN WIJNGAERT, H. België op de bon. Rantsoenering en voedselvoorziening onder Duitse bezetting. Leuven/Amesfoort, 1986.

 

HENAU, A. De evolutie van de voedselrantsoenering in België gedurende de Duitse bezetting (1940-1944). Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1983.

 

HENAU, A.  Vier magere jaren” in: VAN DEN WIJNGAERT, M. Schoollopen in oorlogstijd. Het dagelijkse leven van de scholieren tijdens de Duitse Bezetting. Brussel, 1988, 13-16.

 

HUYSE, L. en DHONDT, S. Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België 1942-1952. Leuven, 1991.

 

JACOBS, H.A. Krijgsgeschiedenis. De bevrijdingsveldtocht. Het oversteken van het Albertkanaal en andere Kempische kanalen door 21 Legergroep in 1944. Duitse zijde. De Duitse reactie aan de Kempische in sept. 44. s.l., s.d.

 

JACQUEMYNS, H. Een bezet Land (België in de Tweede Wereldoorlog II). Kapellen, 1991.

 

JANSSENS, D. Een historisch archief. De geschiedenis van het Rode Kruis op basis van herontdekte Turnhoutse documenten. Turnhout, 1985.

 

JANSEN, J.E. Turnhout en de Kempen. Turnhout, 1946.

 

KESTELOOT, C. ; MARES, A. en MARISSAL, C. Gemeenteraadsverkiezingen 1890-1970 : databestand. Gemeentekrediet. Brussel, 1996.

 

LAMBRECHTS, D. Sluikpers in de provincie Antwerpen tijdens de tweede wereldoorlog. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1977.

 

LAUWERIJS, J. Hoogstratens oorlogsdagboek. Hoogstraten, 1970.

 

LOUYET , P. De Verloren Vrede (België in de Tweede Wereldoorlog I). Kapellen, 1991.

 

LOUYET , P. Het Verzet (België in de Tweede Wereldoorlog IV). Kapellen, 1991.

 

LUYKX, T. Politieke geschiedenis van België. Brussel, 1977.

 

MARTIN, D. (e.a.) Archiefbronnen voor de geschiedenis van oorlog en bezetting in België : een beknopte gids. Brussel, 1996.

 

MARTIN, D. Bronnen voor de geschiedenis van oorlog en bezetting in België. ’s Hertogenbosch, 1995.

 

MARTIN, D. 1940: België, een maatschappij in crisis en oorlog. Brussel, 1993.

 

MERTENS , C. “ Het wereldje van amusement en ontspanning” in: VAN DEN WIJNGAERT, M. Schoollopen in oorlogstijd. Het dagelijkse leven van de scholieren tijdens de Duitse Bezetting. Brussel, 1988, 43-51.

 

MEYERS, W.C.M. “ Burgemeesters, schepenen en gemeentelijke administraties ” in : VERHOEYEN, J. e.a. Het minste kwaad (België in de tweede wereldoorlog IX). Kapellen, 1990, 84-94.

 

MEYERS, W.C.M. “De Belgische gemeentebesturen tijdens de bezetting”. Mededelingen van het N.C.W.O.II, IV(1972)33.

 

MEYERS, W.C.M. e.a. Hoe België W.O.II overleefde. Brussel, 1975.

 

MEYERS, W.C.M. Les autorités communales belges au début de l’occupation”. Revue du Nord, 2 spécial hors-série(1987)195-218.

 

MEYERS, W.C.M. en SELLESLAGH, F. De vijand te lijf. De Belgen in het verzet. Antwerpen/Amsterdam, 1984.

 

NECKERS, J. De Bevrijding. Kapellen, 1984.

 

PATTEET, R.  160 dagen terreur van vliegende V2 vergelding. Studie van de V-bommen in de gemeenten Beerzel, Berlaar, Booischot, Hallaar, Heist, Hulshout, Vegem, Putte, Schriek, Wiekevorst, e.a. . Heist, 1994.

 

PAUWELS, W. De verdachten van september 1944. Illegale interneringen tijdens de repressie. Antwerpen, 1991.

 

PEETERS, R. Een oorlogsbilan : stadsgenoten die tengevolge van oorlogsomstandigheden het leven verloren of vermist zijn. Turnhout, 1949.

 

Poppel : het oorlogsboek 1940-1945. S.l., s.d.

 

RAYMAEKERS, W. Baron François du Four : een leven tussen drukpersen, renpaarden en politiek. Turnhout, 1995.

 

REYNIERS, H. “ De politieke verschuivingen in Turnhout vanaf W.O.II (tot 1979) ”. Taxandria, LXVII(1995)39-66.

 

ROYMANS, J. en VAN BEDAF, J. e.a. Beknopte geschiedenis van de Heilig-Hartkerk te Turnhout. Turnhout, 1981.

 

ROYMANS, J. en VAN BEDAF, J. e.a. Kerkelijk en godsdienstig leven in de Heilig-Hartparochie te Turnhout. Turnhout , 1985.

 

SANNEN, P. ; PEETERS, F. en VER BRUGGEN, M. Oologsperikelen in Mol 1940-1945, Mol, 1993.

 

SCHEPENS, L. Brugge bezet 1914-1918, 1940-1944 : Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen. Tielt, 1985.

 

SCHEPENS, L. De hulpverlening aan de gemobiliseerden en hun families in West-Vlaanderen (september 1939 - mei 1940)”. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, VII(1982)85-96.

 

SCHUERMANS, ANN Het St.-Victorsinstituut te Turnhout : 70 jaar lager en middelbaar ondewijs door de Broeders van Liefde (1899-1969). Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1996.

 

SEBERECHTS, F. Geschiedenis van de DeVlag. Van cultuurbeweging tot politieke partij 1935-1945. Gent, 1991.

 

SEBERECHTS, F. Ieder zijn zwarte. Verzet, collaboratie en repressie. Leuven, 1994.

 

SEBERECHTS, F. “Rust en orde heerst in de gemeente Wommelgem tijdens de Tweede Wereldoorlog (1938-1946)” in: De Krijter. Jaarboek 1994-1995. 7-243.

 

SELLESLAGH, F. “De tewerkstelling” in: 1940-1945. Het dagelijkse leven in België. Brussel, ASLK, 1984, 154-167.

 

SMETS, J. Historiek van de Rijksmiddelbare school te Turnhout. Turnhout, 1952.

 

STIJNEN, F. 40 jaar inzet en solidariteit in de Kempen : de christelijke arbeidersbeweging in het arrondissement Turnhout van 1945 tot 1985. Turnhout , 1985.

 

STRUBBE, F. Geheime oorlog. De inlichtings- en actiediensten in België. Tielt, 1992.

 

TAGHON, P. België ’44. De bevrijding. Tielt, 1993.

 

VAN CLEMEN, S.  “ De militaire gebeurtenissen in Turnhout tijdens de Tweede Wereldoorlog”. Taxandria, LXXX(1998)123-143.

 

VAN CLEMEN, S. “ Een provinciestad tijdens het eerste jaar van de Grote Oorlog”. Taxandria, LXVII(1995)179-229.

 

VANDECRUYS, G. “Halt Boerenwacht. De criminaliteit tijdens de bezetting (Geel 1940-1945)”. Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel, XXIV(1987)149-157.

 

VAN DEN EECKHOUT, P. (e.a.) Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de –20ste eeuw. Brussel, 1999.

 

VAN DEN WIJNGAERT, M. Nood breekt wet. Economische collaboratie of accommodatie : het beleid van Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale tijdens de Duitse Bezetting (1940-1944). Tielt, 1990.

 

VAN DE VIJVER, H. Het cultureel leven tijdens de bezetting (België in de Tweede Wereldoorlog VIII). Kapellen, 1990.

 

VAN DE VIJVER, H., VAN DOORSLAER, R. en VERHOEYEN, E. Het verzet. Deel 2 (België in de Tweede Wereldoorlog VI). Kapellen, 1988.

 

VANDEWEYER, R. “De rekruteringsreserve van het Belgisch leger in 1940. Een politiek en strategisch probleem”. Bijdragen tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, VIII(1994)81-116.

 

VAN DONGEN, H. Winterhulp 1940-1944. Aspecten van de voedselvoorziening en de hulpverlening in de bezettingstijd. Gent, 1983.

 

VAN DOORSLAAR, R. “ Macht en onmacht in bezettingstijd : het geval België ”. Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis van de Nederlanden,(1987) 610-617.

 

VAN DOORSLAAR, R.  De Tweede Wereldoorlog  in : ART, J. (red.) Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente. Dl.1, Gent, 1993, 301-319.

 

 

VAN GAEL, F. 75 jaar socialistische arrondissementsfederatie Turnhout. Turnhout, 1986.

 

VAN GORP, G. De Vlaamse Beweging in Turnhout. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 1981.

 

VAN GORP, H. Doei en despotie : Arendonk in oorlog en bevrijding : 1939-1945. Edegem, 1991.

 

VAN MOLLE, L. Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990. Leuven, 1990.

 

VERACHTERT, H. De organisatie van de katholieke partij op Turnhouts arrondissementeel vlak 1918-1940. Turnhout, 1978.

 

VERHAERT, B. “ De Turnhoutse Vlaams-Nationale organisatie o.l.v. Thomas Debacker gedurende  de vooroorlogse VNV-periode (1933-1940)”. Wetenschappelijke Tijdingen, 43(1984)241-261.

 

VERHOEYEN, E. België bezet 1940-1944. Brussel, 1993.

 

VERHOEYEN, E., VAN DEN WIJNGAERT, M. e.a. Het minste kwaad (België in de Tweede Wereldoorlog IX). Kapellen, 1990.

 

VINCKX, J. Hoe Herentals de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) beleefde. Herentals, 1994.

 

VINCKX, J. Vlaanderen in uniform 1940-1945. Antwerpen 1984.

 

WILLEMS, B. Verandering en continuïteit van het politiek personeel. Burgemeesters en schepenen in het arrondissement Antwerpen van 1938 tot 1946. Licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, dept. Geschiedenis, 1985.

 

WILS, L. Van Clovis tot Happart. De lange weg van de naties in de Lage Landen. Leuven, 1992.

 

WINGFIELD, R.M. Een Tommy in de Lage Landen. Antwerpen, 1959.

 

Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam-Brussel, 1980, 2 delen.

 

Witte Brigade (Fidelio) 1940-1944. Antwerpen, 1990.

 

WOUTERS, N. “Hetzelfde en toch verschillend. Oorlog en oorlogsherinneringen in twee aangrenzende dorpen, Essen (België) en Wouw (Nederland)”. Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 5(1999)133-170.

 

 

Gebruikte afkortingen

ABVV

Algemeen Belgisch Vakverbond

ACW

Algemeen Christelijk Werkliedenverbond

AS

Armée Secrète

BGTW

Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog

BNB

Belgische Nationale Beweging

BSP

Belgische Socialistische Partij

BWP

Belgische Werkliedenpartij

cf. supra, p.

zie hoger in dit werk, p.

cf. infra, p.

zie verder in dit werk, p.

COO

Commissie voor Openbare Onderstand

CVP

Cristelijke Volkspartij

DeVlag

Duitsch-Vlaamsche Arbeidersgemeenschap

Gestapo

Geheime Staatspolizei

GL

Geheim Leger

KADOC

Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum, Leuven

KAJ

Katholieke Arbeiders Jeugd

KAV

Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde

KL

Kempisch Legioen

KP

Kommunistische Partij

MNB

Mouvement National Belge

NKB

Nationaal Koninklijke Beweging

NLVC

Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie

OF

Onafhankelijkheidsfront

OMBR

Organisation Militaire Belge de la Résistance

PLB

Passieve Luchtbescherming

PLV

Passieve Luchtverdediging

RAF

Royal Air Force

SAT

Stadsarchief, Turnhout

s.d.

zonder datum

s.l.

zonder plaats

SIPO

Sicherheitspolizei

SS

Schutzstaffel

UHGA

Unie van Hand- en Geestesarbeiders

Verdinaso

Verbond der Dietsche Nationaal Solidaristen

VKAJ

Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd

VNV

Vlaams Nationaal Verbond

 

 

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 


[1] De exacte omschrijvingen van de referenties worden telkens uitgebreid in de tekst in voetnoot vermeld.