Het Kempisch Legioen

De dubbele strijd van een verzetsbeweging
1942 - 1944 en 1944 - 1961.

 

Ward Baeten

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Bruno De Wever

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

“De tijd der actieven weerstand behoort althans tot de geschiedenis. Aan het nageslacht is de taak weggelegd een objectief relaas ervan te schrijven, het bilan er van op te maken, en de historische waarde ervan te bepalen in het verloop van den oorlog. Immers, door alle tijden heen heeft de geschiedenis bewezen dat tijdgenooten van historisch belangrijke gebeurtenissen daar niet alleen nimmer een juist overzicht van kunnen hebben, maar er in tegendeel veelal valsche begrippen over koesteren. Slechts wanneer door de jaren heen alle onbelangrijke detailkwesties, die den klaren kijk op de toestanden vertroebelen, zijn weggevallen, zijn een subjectieve houding en een duidelijke waardebepaling er tegenover mogelijk.”[1]

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

 

OVERZICHT EN BESPREKING VAN DE ARCHIEFBRONNEN

    A. ARCHIEF IN VERBAND MET OORLOGSJAREN

    B. NAOORLOGS ARCHIEF

    C. GEBRUIKTE ARCHIEFBRONNEN.

        1) Het Soma, Brussel

            Archief van het Kempisch Legioen (AA 1870)

            Archief dienst van de weerstand (niet-geïnventariseerd)

        2) Kwartier koningin Elisabeth, Evere

            Archief van het ministerie van defensie

            Archief Geheim Leger

        3) Archief aangebracht door Johan Van Bourgonie

        4) Stadsarchief Turnhout (niet-geïnventariseerd)

        5) Archief Witte Brigade – Fidelio, Antwerpen

        6) Archief dienst oorlogsslachtoffers, Brussel

    D. ANDERE BRONNEN.

    E. LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

 

DEEL I: DE OORLOGSJAREN

    A. DEFINITIES EN BEGRIPPENKADER: HET VERZET

        1) Het burgerlijk verzet

            1.1 De clandestiene pers

            1.2 Inlichtingendiensten

            1.3 Ontsnappingslijnen

            1.4 Andere vormen van burgerlijk verzet.

        2) Het gewapend verzet

        3) Tot welke verzetsvorm behoorde het Kempisch Legioen?

    B. DE BEZETTING

        1. Inleiding

        2) De Duitse inval

        3) De eerste oorlogsdagen in de Kempen

        4) De eerste kiemen van verzet

        5) Het Kempisch Legioen

            5.1 Actieverslagen

            5.2 Samenvatting orders

    C. DE BEVRIJDING 3 TOT 24 SEPTEMBER 1944

        1) Algemeen

        2) De Kempen

        3) Het Kempisch Legioen

            3.1 Actieverslagen

            3.2 Overzicht orders

    D. HET KEMPISCH LEGIOEN IN CIJFERS

    E. EEN HISTORISCH KRITISCHE BENADERING VAN HET KL

        1) Algemene bronnenkritiek

        2) De top van het KL, wie stak er achter de codes?

        3) De leden van het KL

        4) De stichting

    5) De organisatiestructuur en de aanwervingen, acties voor september ‘44

        6) De rol in de bevrijding

    F. CONCLUSIE DEEL I

 

DEEL II: DE STRIJD OM ERKENNING 23/09/1944 – 3/03/1961

    A. INLEIDING

    B. DE WETGEVING

    C. DE SPELERS

    D. DE LAATSTE LOODJES

        1) De algemene verrichtingen

        2) Arrestaties en ongeregeldheden

        3) Organisatie en administratie

    E. DE STRIJD OM ERKENNING BARST LOS

        1) Het algemene kader

            1.1 Het herstel van de regeringsmacht

            1.2 Het statuut van de gewapende weerstand

        2) De evolutie van het KL doorheen deze periode

            2.1 De eerste poging 18/11/1944 – december ‘45

            2.2 De tweede poging januari ’46 tot november ‘47

            2.3 Een nieuw onderzoek

            2.4 Dan toch hoop op erkenning 1953 tot 1958

            2.5 De erkenning komt er 1958 tot maart ‘61

    F. ALGEMENE BRONNENKRITIEK

        1) De laatste loodjes

        2) De strijd tussen het GL en het KL

        3) De aansluiting bij de Witte Brigade Fidelio

        4) De strijd om erkenning

    G. CONCLUSIE: WAAROM ZO LANG?

 

DEEL III: DE NAWERKING VAN HET KL IN HET CULTURELE EN POLITIEKE LEVEN

    A. INLEIDING

        1) De politieke toestand van België 1944 – 1950

        2) De UDB

    B. HET KEMPISCH LEGIOEN NA DE OORLOG

        1) Het verenigingsleven

        2) Het proces “De Boodt”.

        3) De visie van het Kempisch Legioen op de politiek en de repressie

            3.1 De repressie

            3.2 Politiek

    C. CONCLUSIE DEEL III

 

ALGEMEEN BESLUIT

    A. DE STUDIE VAN HET VERZET

    B. HET KEMPISCH LEGIOEN

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

[1] S.n., Een brokje geschiedenis van het Kempisch Legioen, in: De Kempen, 4/08/1945