De Brugse academie
in de achttiende eeuw.

 

Dominiek Dendooven

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1993-1994

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
 

Promotor: Prof. Dr. H. Soly

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

INLEIDING

    A. PROBLEEMSTELLING

    B. BRONNENKRITIEK

    C. KUNST EN CULTUUR IN DE ACHTTIENDE EEUW

    D. KUNSTACADEMIES

    E. KUNST EN CULTUUR TE BRUGGE IN DE ACHTTIENDE EEUW

 

HOOFDSTUK 1: ONTSTAAN EN CONSOLIDATIE VAN DE BRUGSE ACADEMIE (1716-1739)

    1.1 Het vrijmaken van de kunsten te Brugge

    1.2 Het ontstaan van de Brugse academie

    1.3 De beginjaren van de Brugse academie

    1.4 De heroprichting

 

HOOFDSTUK 2: DE ACADEMIE OP GENOOTSCHAPPELIJK VLAK

    2.1 De organisatie tot aan de brand van 1755

    2.2 De organisatie van 1755 tot 1775

    2.3 De organisatie vanaf het reglement van 1775

    2.4 Het financieel beheer

    2.5 De confraters

 

HOOFDSTUK 3: DE ACADEMIE ALS SCHOOL

    3.1 Organisatie en werking

    3.2 Het tekenen voor plaatsen en voor prijzen

    3.3 Het schoolgebouw

    3.4 Het didactisch materiaal

    3.5 De leraars

    3.6 De leerlingen

    3.7 De tucht

 

HOOFDSTUK 4: UITSTRALING VAN DE ACADEMIE

    4.1 Gebouw, devies en wapen

    4.2 De bezoekers

    4.3 De feesten

    4.4 De kunstcollectie

    4.5 Het succes van de oud-leerlingen van de academie

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

Gebruikte afkortingen

 

Lijst van afbeeldingen

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende