"L’homme noir"

Pierre van Zuylen

en het Belgisch Buitenlands Beleid
1930-1945

 

Mathieu Magherman

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2004-2005

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. V. Viaene

home lijst scripties inhoud volgende  

 

“Great God, I often think that the world of diplomacy is the dirtiest

thing alive and that a Statesman is a synonym for a knave!”

Lord Curzon, 1859-1925

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk I: De Leerjaren

    1. Inleiding

    2. Afkomst

    3. Levensloop

    4. Aanwerving

    5. Carrière Buitendienst

    6. Carrière Binnendienst

    7. Hoofd Sectie Noord-Europa

        7.1 De Rijnlandopstand

        7.2. Onderhandelingen met Den Haag

        7.3. De Akkoorden van Locarno

        7.4. De Geest van Locarno

        7.5. Maaskwestie

    8. Besluit

 

Hoofdstuk II: De Onafhankelijkheidspolitiek

    1. Inleiding

    2. Het Frans-Belgisch Militair Akkoord

        2.1 Naar een Herziening van het Militair Akkoord

        2.2 Het meningsverschil bleef

    3. Naar een Militair Akkoord met Groot-Brittannië

    4. Que doit-on faire en cas de guerre?

    5. Donkere wolken boven de internationale constellatie

        5.1 Si vis pacem para bellum

        5.2 België en het regionaal luchtpact

        5.3 Frans-Russisch bijstandsverdrag

        5.4 Hommeles op het Ministerie

    6. België en de Abessijnse kwestie

        6.1 Tussen twee vuren

        6.2 Van Zuylen en de Abessijnse crisis

    7. Het einde van het Frans-Belgisch Militair Akkoord

        7.1 Los van Frankrijk

        7.3 Les troupes allemandes envahissent l’Allemagne

    8. De Realpolitiker

    9. De Onafhankelijkheidspolitiek

        9.1 Toenemende consensus

        9.2 Spaak op Buitenlandse Zaken

        9.3 Op zoek naar internationale steun

        9.4 Militaire Stafcontacten

        9.5 Anglo-Franse waarborgverklaring

        9.5 De Duitse tegenhanger

    10. De Zelfstandigheidspolitiek in de praktijk

        10.1 De Spaanse Burgeroorlog

        10.2 Herziening van het Volkenbondcharter

        10.3 De nieuwe Ambassadeur in Italië

    11. De Belgische defensie

    12. Kroniek van een aangekondigde oorlog

        12.1 De Koninklijke vredesoproep van augustus 1939

        12.2 België neutraal

        12.3 Het Alarm van November

        12.4 De documenten van Mechelen-aan-de-Maas

        12.5 Trouw aan de Onafhankelijkheidspolitiek

    13. Besluit

 

Hoofdstuk III: De Tweede Wereldoorlog

    1. Inleiding

    2. De invasie

    3. De terugkeer

    4. Secretaris-generaal voor Buitenlandse Zaken

    5. Koninklijke richtlijnen aan de diplomaten

        5.1 Diplomaten slaan alarm

        5.2 De Kongo-nota’s

        5.3 De correspondentie van Bern

        5.4 De reacties uit het buitenland

        5.5 van Zuylen laat van zich horen

    6. Kongo

        6.1 Kongo in gevaar

        6.2 Opschudding in Brussel

    7. Berchtesgaden

        7.1 De voorbereidingen

        7.2 19 november 1940

    8. Woord en wederwoord

        8.1 België hervat de oorlog

        8.2 d’Ursel vraagt om nieuwe richtlijnen

    9. De banden definitief verbroken

    10. Koninklijke vertegenwoordiger te Berlijn

    11. Gesprek met d’Ydewalle

    12. van Zuylen op pensioen gesteld

    13. De Koning moet ingrijpen

    14. De plannen van Benoist-Méchin

    15. Plannen voor de machtsovername

    16. Het politiek testament van de Koning

        16.1 Verzoenende taal uit Londen

        16.2 Het Politiek Testament

        16.3 Diplomatiek testament

    17. Het einde nabij

        17.1 Einde van een lange carrière

        17.2 Familiale problemen

        17.3 van Zuylen aan de tand gevoeld door het Gerecht

    18. De Koningskwestie

    19. Het pensioen

        19.1 Orde van Malta

        19.2 De schrijver

        19.3 De kunstkenner

    20. Eerherstel?

    21. Besluit

 

Hoofdstuk IV: Algemeen Besluit

 

Hoofdstuk V: Conclusion générale

 

Bijlagen

    1. Foto’s

    2. Diplomatiek testament

    3. Schelde-dossier

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende