"L’homme noir". Pierre van Zuylen en het Belgisch Buitenlands Beleid 1930-1945. (Mathieu Magherman)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Een eindverhandeling kan men niet alleen afwerken. Velen droegen op veel verschillende manieren bij tot de succesvolle afronding van ons onderzoek. Daarom is een woord van dank hier dan ook op zijn plaats. Vooreerst moeten we dr. Viaene bedanken voor de twee jaar nimmer aflatende steun aan dit project. De werkvreugde van een historicus hangt in grote mate af van hoe boeiend het onderwerp al dan niet is. In ons geval prijzen we ons nog steeds gelukkig dat dr. Viaene ons dadelijk op het spoor van Pierre van Zuylen zette. Iets waar we hem nog lang dankbaar voor zullen blijven.

Naast onze promotor waren er nog een aantal personen tot wie we ons keer op keer konden wenden voor bijstand. Vooreerst wensen we Professor Janssens hier speciaal te vermelden. Zijn hulp in het Archief van het Koninklijk Paleis en zijn vertrouwen bij het ter beschikking stellen van de documenten van Argenteuil selden we ten zeerste op prijs. Een speciaal woord van dank voor het extra duwtje in de rug bij het openen van enkele gevoelige dossiers. Daarnaast vergeten we de steun van dr. Luyten van het SOMA ook niet. Zijn assistentie bij het doorgronden van de structuren van het Krijgsauditoraat waren achteraf gezien zeer bruikbaar. Professor Helmreich wensen we te bedanken voor zijn spontane overzeese medewerking aan het onderzoek van een onbekende Belg.

De familie van Zuylen wensen we te bedanken voor hen aanspreekbaarheid. Het openstellen van het Archief van Pierre van Zuylen op het Château d’Ahin gaf ons onderzoek een extra dimensie.

 

Als laatste richten we ons tot hen die dit onderzoek verder mogelijk gemaakt hebben. De steun van familie en vrienden hierbij zullen we nooit vergeten. We wensen Stef, corrector van het eerste moment, te prijzen voor de tientallen pagina’s waar hij zich door worstelde tijdens de redactie. Verder een woord van dank aan de collega’s die tijdens de verpozende momenten altijd aanspreekbaar waren.

Last but not least wensen we het meisje te bedanken die, ondanks haar eigen thesisperikelen, nooit haar geloof in ons en dit project opgaf. Haar beloven we dat van Zuylen de laatste persoon was aan wie we ooit meer aandacht zullen schenken.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende