De NSV als metapolitieke voorhoede

Een duik in de kweekvijver van het Vlaams Belang

 

Jeffrey De Keyser

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de
Politieke Wetenschappen.

Academiejaar: 2006-2007

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Carl Devos

home lijst scripties inhoud volgende  

 

DANKWOORD

 

INLEIDING

 

HOOFDSTUK 1: DE KWEEKVIJVERS VAN HET VLAAMS BELANG

    1.1. VLAAMS-NATIONALISTISCH EXTREEM-RECHTS: EEN BREDE BEDDING

    1.2. EEN BEKNOPTE MORFOLOGIE VAN EXTREEM-RECHTS IN VLAANDEREN

        1.2.1. Studenten- en jongerenverenigingen

        1.2.2. Militante verenigingen

        1.2.3. Denk- en vormingsgroepen

        1.2.4. De nostalgici

    1.3. DE KWEEKVIJVERS VAN HET VLAAMS BELANG

        1.3.1. De extreem-rechtse kweekvijvers

        1.3.2. De pluralistische kweekvijvers

        1.3.3. Operatie verruiming

    1.4. BLOEDARMOEDE

 

HOOFDSTUK 2: íT VLAAMS STUDENTENVOLK RUKT AAN. VOORSPEL EN GENESE VAN DE NSV

    2.1. POLITIEK-HISTORISCHE CONTEXT.

        2.1.1. Intellectuele elite

        2.1.2. Nieuw Rechts

        2.1.3. Schismata

    2.2. VAN KVHV NAAR NSV.

 

HOOFDSTUK 3: WAT KOMT ER VAN DEN BERG? EERSTE KENNISMAKING MET DE NSV

    3.1. GESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT

    3.2. BELADEN SYMBOLIEK

    3.3. ORGANISATORISCHE STRUCTUUR

        3.3.1. Nationaal bestuur

        3.3.2. De afdelingen

        3.3.3. Het Nationalistisch Jong-Studentenverbond (NJSV).

        3.3.4. De Oud-Studentenbonden (OSBís).

    3.4. PERIODIEKEN

        3.4.1. Van Tegenstroom naar Branding

        3.4.2. Kraaiepoten en Spijkers

        3.4.3. Digitale vorming

 

HOOFDSTUK 4: DE NSV ALS METAPOLITIEKE VOORHOEDE. EEN TEGENIDEOLOGIE VAN AMNESTIE TOT ZELFONTPLOOIING

    4.1. NATIONALISME

        4.1.1. BelgiŽ vergaat, Vlaanderen wordt staat

        4.1.2. Dietsche dromen

        4.1.3. Het Europa van de honderd vlaggen

        4.1.4. En wat met Brussel?

    4.2. SOLIDARISME

        4.2.1. De derde weg

        4.2.2. Het rode gevaar

        4.2.3. De dictatuur van het syndicaat

        4.2.4. Gelijkheid en democratie: waanideeŽn

        4.2.5. Het nefaste individualisme

    4.3. ETHIEK

        4.3.1. Ethisch conservatisme

        4.3.2. Conservatisme als ideologie

        4.3.3. Religie: van pluralisme naar paganisme en terug

        4.3.4. Extreem-rechts en het milieu: een groen-zwarte cocktail

    4.4. MET BEIDE VOETEN IN DE COLLABORATIE? CAPITA SELECTA

        4.4.1. Amnestie nu!

        4.4.2. Alte Kameraden

        4.4.3. De anti-negationismewet: een totalitaire ingreep

        4.4.4. Racisme

 

HOOFDSTUK 5: LINKSE RATTEN, ROL UW MATTEN. DE ACTIE ALS ALTERNATIEF

    5.1. DE NATIONALE BETOGINGEN

    5.2. ACTIES MET BEVRIENDE ORGANISATIES

        5.2.1. Het Taal Aktie Komitee (TAK)

        5.2.2. Voorpost

        5.2.3. Het KVHV

    5.3. ANTI-MONARCHISTISCHE AGITATIE

    5.4. NSV EN GEWELD: RECHT VOOR DE VUIST

 

HOOFDSTUK 6: DE NSV ALS KWEEKVIJVER VAN HET VLAAMS BELANG

    6.1. HET AXIOMA VAN DE PARTIJPOLITIEKE ONAFHANKELIJKHEID

    6.2. NSV EN VLAAMS BELANG: GEPRIVILEGIEERDE PARTNERS

        6.2.1. Politieke vrienden

        6.2.2. FinanciŽle steun

    6.3. DE NSV: EEN KADERSCHOOL VOOR HET VLAAMS BELANG

        6.3.1. De studiedienst

        6.3.2. NSV in de parlementen

        6.3.3. NSV in de gemeenteraden

        6.3.4. De VBJ als springplank

        6.3.5. Wat met de andere partijen?

    6.4. ANDERE PISTES

        6.4.1. De Vlaamse Beweging

    6.4.2. De mars door de instellingen

 

SLOTBESCHOUWING

 

BIBLIOGRAFIE

 

BIJLAGEN

 

Foto titelblad: http://www.nsv.be/afbeeldingen/multimedia/

 

home lijst scripties inhoud volgende