De NSV als metapolitieke voorhoede. Een duik in de kweekvijver van het Vlaams Belang. (Jeffrey De Keyser)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie.

 

A. Boeken en wetenschappelijke tijdschriften

 

Geraadpleegde literatuur

 

Vermeldingen

B. Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging

 

Onderstaande lemmata verschenen in: DE SCHRYVER, R., (red.), e.a., Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt, Lannoo, 1998, 3799p.

 

 

Een beknopte versie van de NEVB staat online op:

http://users.pandora.be/frankie.schram/default.html

 

C. Periodieken geconsulteerd in het ADVN

 

a. Signaal (NSV: 1977-1982)

 

b. Branding (NSV: 1982-2006)

 

c. Dietsland-Europa (Were Di)

 

d. Revolte (Voorpost)

 

e. Vlaams Belang Magazine

 

f. Kort Manifest (Vormingsinstituut Wies Moens)

 

D. Kranten en nieuwsmagazines

 

 

E. Internetbronnen

 

a. Blokwatch

 

De standaard URI voor artikels op Blokwatch is: http://www.blokwatch.be/content/view/X/Y/lang,nl

Om de overzichtelijkheid te garanderen, zijn in onderstaande referenties enkel de corresponderende waarden voor X en Y opgegeven.

 

b. NSV

 

 

 

c. Vlaams Belang

 

Algemeen

 

Mandatarissen en bestuursleden

 

Afdelingen

 

d. Andere politieke partijen

 

e. Verenigingen en gelieerde tijdschriften

 

Vlaams-nationalistisch en / of extreem-rechts

 

Andere

 

Verwijzingen

 

f. Steden, gemeenten en provincies

 

g. Kranten en nieuwsdiensten

 

 

h. Belgisch Staatsblad

 

i. Wikipedia

 

j. Andere

 

 

 

F. Overige bronnen

 

Kamer en Senaat

 

Andere

 

G. Interviews (in bijlage)

home lijst scripties inhoud vorige volgende