De NSV als metapolitieke voorhoede. Een duik in de kweekvijver van het Vlaams Belang. (Jeffrey De Keyser)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord.

 

Mijn oprechte dank gaat uit naar mijn promotor prof. dr. Carl Devos voor zijn aanstekelijk enthousiasme en voor de voortreffelijke begeleiding bij het totstandkomen van deze licentiaatsverhandeling.

Voorts wens ik Marc Spruyt te bedanken voor de nuttige bibliografische aanwijzingen, prof. dr. Bruno De Wever voor het delen van zijn expertise, de leeszaalmedewerkers van het ADVN[1] voor hun behulpzaamheid tijdens de primaire bronnenstudie, en de bibliotheekverantwoordelijken van de Vakgroep Politieke Wetenschappen voor hun vriendelijke medewerking.

Mijn welgemeende dank gaat ook uit naar Edwin Truyens, Jeroen Serpieters, Bart Laeremans, Wim Van Dijck en Bruno Valkeniers voor de interviews en de gastvrijheid. Wim Van Dijck wens ik in het bijzonder te bedanken voor het opsturen van zijn boek over de NSV, en voor enkele nuttige tips tijdens mijn onderzoek. Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar Berten Vermeulen, die me in contact bracht met Edwin Truyens, en die me een aantal niet-gearchiveerde periodieken kon bezorgen.

Deze verhandeling was niet tot stand kunnen komen zonder de onvoorwaardelijke steun van mijn ouders, mijn kameraden, en mijn vriendin. Ik wens hen daarvoor hartelijk te bedanken. ..

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[1] Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme, Antwerpen.