De Marokkaanse binnenlandse politiek onder
Koning Hassan II van Marokko (1961-1999),
in de Vlaamse dagbladpers.

Een comparatieve analyse van "De Standaard",
"Vooruit / De Morgen" en "Het Laatste Nieuws".

 

Hatem El Sghiar

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. L. François

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding.

 

Deel 1: Geschiedenis

    1. Voorgeschiedenis.

    2. 1961-1964: De eerste jaren van het regime.

        2.1 Mohammed V en de troonsbestijging van Hassan II.

        2.2 Politieke hervormingen en verkiezingen.

        2.3 De grondwet van 1962.

        2.4 Oppositie en repressie

    3. 1965-1970: De democratie in vraag gesteld.

        3.1 Onrust

        3.2 De uitzonderingstoestand

            3.2.1 De uitzonderingstoestand.

            3.2.2 Naar een stabiele regering ? Studentenprotest.

            3.2.3 De affaire Ben Barka.

            3.2.4 Uitzonderingstoestand en arrestaties.

            3.2.5 Verkiezingen tijdens de uitzonderingstoestand

            3.2.6 De grondwet van 30 juli 1970

    4. De aanslagen op Hassan II.

        4.1 De eerste aanslag: 10 juli 1971

        4.2 De nasleep van de eerste aanslag.

            4.2.1 Protest en processen.

            4.2.2 Regeringswijzigingen.

        4.3 De grondwet van 10 maart 1972.

            4.3.1 "Le Gouvernement aura tous les moyens mais pour exécuter les directives du Roi" (Hassan II)

            4.3.2 Het referendum over de grondwet (1 maart 1972) en een nieuwe regering.

        4.4 De tweede aanslag: augustus 1972.

        4.5 De nasleep van de tweede aanslag.

            4.5.1 Regeringswijziging.

            4.5.2 De zuivering van de strijdkrachten.

            4.5.3 Processen

            4.5.4 Studentenprotest

        4.6 De derde aanslag : maart 1973

        4.7 De nasleep van de derde aanslag.

            4.7.1 Beperking grondrechten en kabinetswijzigingen.

            4.7.2 Processen

                4.7.2.1 Het ‘complot van 3 maart’

                4.7.2.2 Processen tegen marxistische leninisten (frontisten)

                4.7.2.3 Verdere processen en het gratiebesluit.

    5. “La poigne de fer se glisse dans un gant de velours”: een nieuwepolitiek in het kader van de westelijke Sahara.

        5.1 Inleiding

        5.2 De verkiezingen van ’76 en ’77.

            5.2.1 Gemeenteraadsverkiezing en verkiezing van de provinciale assemblees

            5.2.2 Een opening naar de oppositie ?

            5.2.3 Directe (3/6/1977) en indirecte parlementsverkiezingen (21/6/1977)

            5.2.4 De regering van nationale eenheid en het nieuwe parlement.

            5.2.5 Het rapport van Amnesty International van 31 oktober 1977.

            5.2.6 De nationale veiligheidsraad.

        5.3 De jaren ‘81-86: het afwentelen van de crisis op de bevolking.

            5.3.1 De vierde grondwet.

            5.3.2 De onlusten van 1981.

            5.3.3 Partijpolitieke ontwikkelingen.

            5.3.4 Verkiezingen.

            5.3.5 Prijsverhogingen en onlusten.

            5.3.6 De dood van generaal Dlimi.

        5.4 De overgang van de jaren ’80 naar de jaren ‘90.

            5.4.1 Uitstel verkiezingen.

            5.4.2 Onrust, arrestaties en processen.

                5.4.2.1. Hongerstakingen in gevangenissen.

                5.4.2.2. Amnestiemaatregelen en arrestatie.

                5.4.2.3. Onrust binnen de industriële sector.

                5.4.2.4. Economische ontwikkelingen.

            5.4.3 Dieptepunt in de betrekkingen met Frankrijk en de mensenrechten.

            5.4.4 Omvangrijke onlusten.

    6. De jaren ’90: een poging tot democratisering?

        6.1 Inleiding.

        6.2 Sociale politiek, mensenrechten en emigratie.

        6.3 Blijvende repressie.

        6.4 Politieke ontwikkelingen.

        6.5 Verkiezingen en referenda in de jaren ‘90.

        6.6 Studentenrellen en de strijd tegen het islamisme.

        6.7 Financieel

    7. De Sahara-kwestie.

        7.1 Inleiding

        7.2 Groot-Marokko

        7.3 Van een Spaanse Sahara naar een gedeelde Sahara.

        7.4 De verovering van de westelijke Sahara (1976-1979)

        7.5 De verdediging van de westelijke Sahara (1979-1988)

        7.6 De oorlog om het referendum (1988-1999)

    8. Het overlijden van ‘de overlever’ en de troonsopvolging door Mohammed VI.

 

Deel 2: Kwantitatieve analyse

    1. Algemeen.

        1.1 Positieve periode

        1.2 Positieve gebeurtenissen en positieve dagen

        1.3 De niet vermelde gebeurtenissen

    2. De drie kranten onderling vergeleken.

        2.1 Aantal artikels

        2.2 Oppervlakte van de artikels

    3. Bronvermelding.

    4. Pagina’s

    5. Illustraties

        5.1 Illustraties: inleiding

        5.2 Foto’s

        5.3 Cartoons en kaarten

    6. Evaluatie

 

Deel 3: Kwalitatieve analyse

    1. Inleiding

    2. De troonsbestijging van Hassan II

        2.1 Inhoudelijk

            2.1.1 Informatie over Mohammed V, het overlijden en de troonsopvolger

                1. Het overlijden

                2. Biografie Mohammed V

                3. Biografie Hassan II en inauguratie

            2.1.2 Koude Oorlog

            2.1.3 Dekolonisatie

            2.1.4 Maghreb

            2.1.5 Binnenlandse politieke, economische en sociale situatie

        2.2 Foto’s

        2.3 Evaluatie

    3. De grondwetten

        3.1 De eerste grondwet: referendum

        3.2 De tweede grondwet

        3.3 De derde grondwet: aankondiging en protest

        3.4 De derde grondwet: referendum

        3.5 De vierde grondwet: eerste referendum

        3.6 De vijfde grondwet: aankondiging referendum

        3.7 De vijfde grondwet: referendum

        3.8 Evaluatie

    4. De strijd tegen de UNFP 1963-1966

        4.1 De ontdekking van het ‘complot’ (13-23/7/1963)

        4.2 Arrestatie UNFP-leden (14-17/8/1963)

        4.3 Ben Barka bij verstek ter dood veroordeeld (9-12/11/1963)

        4.4 Rapport Polsson (13-16/2/1964)

        4.5 Executie 14 UNF-leden (27-30/3/1965)

        4.6 Arrestatie Omar Benjelloun (14-18/3/1966)

        4.7 Evaluatie

    5. Het uitroepen van de uitzonderingstoestand

        5.1 Het uitroepen van de uitzonderingstoestand en andere maatregelen

        5.2 Nieuwe kabinet

        5.3 Het vorige kabinet en parlement

        5.4 De situatie in Marokko voor en na de uitzonderingstoestand

        5.5 Evaluatie

    6. Studentenonrust in 1973

        6.1 Studentenbetoging en UNEM verboden

        6.2 Letterenfaculteit wordt gesloten en stakers geschorst

        6.3 Evaluatie

    7. Het rapport van AI van 1977

        7.1 Het rapport

        7.2 Evaluatie

    8. De hongerstakers

        8.1 De hongerstakers

        8.2 Evaluatie

    9. De verkiezingen van 1997

        9.1 De verkiezingen

        9.2 Het nieuwe kabinet (14-17/3/98)

        9.3 Foto’s

        9.4 Evaluatie

    10. Het overlijden van Hassan II

        10.1 Informatie over Hassan II, het overlijden en de troonsopvolger

            10.1.1 Het overlijden

            10.1.2 Biografie Hassan II

            10.1.3 de begrafenis

            10.1.4 foto’s

            10.1.5 Evaluatie

    11. Besluit

    12. Algemeen Besluit

 

Deel 4: Bronnen en Bijlagen

    1. Bibliografie.

        1.1 Primaire bronnen

        1.2 Secundaire bronnen

        1.3 Literatuur

            1.3.1 Algemeen over Marokko

            1.3.2 Discourse analysis

        1.4 Internetbronnen

    2. Bijlagen

        Bijlage 1: Aankondiging van de uitzonderingstoestand door Hassan II.

        Bijlage 2: Het akkoord tussen Spanje, Marokko en Mauritanië van 14 november 1975.

        Bijlage 3: Onderzochte gebeurtenissen

            A. De periode ‘61-’65

            B. De periode ‘66-’70

            C. De periode ‘71-’75

            D. De periode ‘76-’80

            E. De periode ‘81-’85

            F. De periode ‘86-’90

            G. De periode ‘91-’95

            H. De periode ‘96-’99

 

Partijen

 

Andere afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende