De Marokkaanse binnenlandse politiek onder koning Hassan II van Marokko (1961-1999), in de Vlaamse dagbladpers. Een comparatieve analyse van "De Standaard", "Vooruit / De Morgen" en "Het Laatste Nieuws". (Hatem El Sghiar)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar onze promotor, professor dr. Luc François. We danken hem voor zijn steun in de voorbije jaren, het geduld dat hij aan de dag heeft weten te leggen en zijn nuchtere kijk op de diverse problemen waarmee we te kampen kregen tijdens het schrijven van deze scriptie.

 

Dank ook aan de medewerkers van de Tijdschriftenleeszaal van de Centrale bibliotheek van de Universiteit Gent en van het BKOP van de Universiteit van Leuven, die zo vriendelijk waren om kilo’s kranten te verslepen en / of te zoeken.

 

En speciale dank gaat ook Tina de Gendt voor haar enorme hulp bij het tot standkomen van deze thesis. Haar niet aflatende steun en hulp, haar correcties en haar kritische zin hebben onmiskenbaar bijgedragen tot het tot stand komen van dit werk.

 

But if thought corrupts language,

Language can also corrupt thought.

 

George Orwell

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende