De ontwikkeling van de voedingshandel
in Leuven

tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw
(1860-1910).

 

Wim Lefebvre

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Erik Buyst

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

Inleiding

    1. Algemene context

    2. Vraagstelling

    3. Bronnenproblematiek

    4. Afbakening en indeling

 

Hoofdstuk I : Het Ďretailingí-onderzoek: een stand van zaken in Groot-BrittanniŽ en BelgiŽ

    1.1 Inleiding

    1.2 Groot-BrittanniŽ

    1.3 BelgiŽ

    1.4 Besluit

 

Hoofdstuk II : Het negentiende-eeuwse Leuven

    2.1 Inleiding

    2.2 De stad en haar bevolking 

        a.) Het bevolkingsaantal

        b.) Politieke geschiedenis

        c.) Het stadsbeeld en de sociale omstandigheden

    2.3 Handel en nijverheid

    2.4 De verkeersinfrastructuur

        a.) De scheepvaart

        b.) Het spoorwegnet

        c.) Het wegennet

        d.) De buurtspoorwegen

    2.5 Besluit

 

Hoofdstuk III : De kleinhandel in de Leuvense voedingssector

    3.1 Inleiding

    3.2 Het patent van 1808

    3.3 Milieuvergunningen

        a.) Bakkerijen

        b.) Vlees

        c.) Vis

        d.) Zuivel

    3.4 De Leuvense voedingshandelaars tussen 1860 en 1908

        a.) Wie verkoopt wat?

        b.) Algemeen beeld per jaar

        c.) De evolutie per sector

             Droge voeding

             Algemene voeding

             Bakkerij

             Slagerij

             Vis

             Wild en gevogelte

             Dranken

             Zuivel

    3.5 Vergelijking met Gent en Mechelen

        a.) Droge voeding

        b.) Algemene voeding

        c.) Bakkerij

        d.) Slagerij

        e.) Wild en gevogelte

        f.) Vis

        g.) Dranken

        h.) Zuivel

        i.) Totaal aantal voedingswinkels

    3.6 Besluit

 

Hoofdstuk IV : Concurrentie voor de kleinhandels: de alternatieve voedingshandel

    4.1 Inleiding

    4.2 De markten in Leuven

        a.) De groothandelsmarkten

        b.) De kleinhandelsmarkten

             De vleeshallen

             De vismarkt

             De aardappelmarkt

             De Oude Markt

             Verschillende gedecentraliseerde markten

        c.) Decentralisatie van de Leuvense markten

    4.3 De socialistische coŲperatie ĎDe Proletaarí

    4.4 Het grootwarenhuis

    4.5 Leurhandel

    4.6 De zwarte markt

    4.7 Besluit

 

Hoofdstuk V : Evaluatie van de Leuvense voedingshandel

    5.1 Inleiding

    5.2 De invloed van productie op de voedingshandel

         Brouwerijen en stokerijen

         De industriŽle voedingssector

    5.3 De invloed van consumptie op de voedingshandel

        a.) Prijzen

        b.) Lonen en reŽle lonen

        c.) Consumptie

    5.4 Besluit

 

Hoofdstuk VI : Het geografische patroon van voedingswinkels in Leuven

    6.1 Inleiding

    6.2 Ruimtelijke aspecten van de Leuvense voedingshandel

        a.) De inplanting in de stad

        b.) Concentratie in de grote straten

        c.) Het concentratiequotiŽnt

    6.3 Besluit

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende