De weg naar het Hof

De activiteiten van 43 grafelijke ambtenaren in Den Haag
aan het eind van de Middeleeuwen (1483-1506).

Serge ter Braake
Studentnummer: 1090607

Doctoraalscriptie Geschiedenis Middeleeuwen

Academiejaar: 2001-2002

Vrije Universiteit in Amsterdam

Promotor: Prof. Dr. K. Goudriaan

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1 Inleiding

 

2 Gebruikte methoden en bronnen

 

3 De ambtenaren

    3.1 De stadhouders en raadsheren

    3.2 De rentmeesters(-generaal)

    3.3 De procureurs-generaal, de advocaten-fiscaal en de controleur

 

4 Begunstiging van de ambtenaren

    4.1 Inleveren aan en compensatie door de graaf

    4.2 Begunstiging door de graaf en de steden (Leiden)

 

5 Netwerken

    5.1 Kabeljauwse netwerken

    5.1.1 Oplaaiende twisten na de dood van Karel de Stoute

        5.1.2 Kabeljauwse netwerken in kaart gebracht

        5.1.3 De Kabeljauwen als grafelijke vertegenwoordigers 

    5.2 Thomas Beukelaar

    5.3 In dienst in Den Haag: een familietraditie?

 

6 Positie van de ambtenaren binnen Den Haag

    6.1 Ambtenaren en buurlieden

    6.2 Wonen in Den Haag

    6.3 Participatie in broederschappen

        6.3.1 Het Sint-Jorisschuttersgilde

        6.3.2 De rederijkerskamer de Corenbloem

    6.4 Zorg voor het geestelijk heil binnen Den Haag

 

7 Conclusie

 

Bijlage 1

    Biografisch repertorium A: biografieŽn van alle ambtenaren uit de populatie

 

Bijlage 2

    Biografisch repertorium B: beknopte informatie over relevante tijdgenoten buiten de populatie

 

Bijlage 3

    Samenstelling van de Raad in de periode 1483-1506

 

Bijlage 4

    Aanwezigheidsfrequentie van de raadsheren en de stadhouder in 1485, 1498 en 1506 gebaseerd op de sententieregisters

 

Bijlage 5

    Overzicht van de stadhouders, rentmeesters(-generaal), procureurs-generaal, advocaten-fiscaal en de controleur 1483-1506

 

Bijlage 6

    De ambtenaren en hun eigen processen voor het Hof van Holland 1483-1506

 

Bijlage 7

    De dienstreizen van de raadsheren voor zover blijkend uit de reiskostenvergoedingen van de rentmeester-generaal en de ontvanger van de exploten
 

Bibliografie

 

Gebruikte afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende