Alcoholverslaving bij vrouwen.

 

Yasmina Seery

 

 

 

home

lijst scripties

inhoud

volgende

 

 

 

FASE I: Het informele verhaal van de probleemstelling

          I.1. Het verhaal van Jo

 

FASE II: Probleem- en doelformulering

          II.1. Herformulering van de problematiek

                   II.1.1. Lichamelijke gewenning

                   II.1.2. De zelfervaring van de verslaafde

          II.2. Veranderingsdoel

                   II.2.1. Een 'fully functioning person'

 

FASE III: Wetenschappelijke analyse van de situatie

          III.1. Alcoholgebruik in Vlaanderen

          III.2. Alcoholproblemen

                   III.2.1 Algemeen

           III.2.2 Mannen ten opzichte van vrouwen

                   III.2.3. Alcohol en erfelijkheid

                   III.2.4. Verslaafden  met een ernstige persoonlijkheidsstoornis

          III.3. Vrouwen in de alcoholzorg

                   III.3.1. Vrouwen als alcoholcliŽnten

                   III.3.2. Verslavingsgedrag als overlevingsmechanisme

                   III.3.3. Gender gerelateerde aspecten

                   III.3.4. Vrouwenhulpverlening

 

FASE IV : Verruimend denken over de probleemsituatie

          IV.1. Een contextuele visie op de verslaving: 4 dimensies

                   IV.1.1. Het toepassen van Nagy's ideeŽngoed

                   IV.1.2. De feiten

                   IV.1.3. De psychologie

                   IV.1.4. De transacties

                   IV.1.5. De relationele ethiek

          IV.2. Het ontwenningsproces in vier fasen

                   IV.2.1. De fase van het drinken

                   IV.2.2. De overgangsfase

                   IV.2.3. De fase van het vroege herstel

                   IV.2.4. De fase van het verdergaand herstel

 

FASE V : Uitwerking van de hulpverleningsstrategie

          V.1. Belangrijke elementen bij het bepalen van onze houding

                   V.1.1. Leunen op destructief recht

                   V.1.2. Erkenning voor het onrecht

                   V.1.3. Erkenning voor het geven

                   V.1.4. Meerzijdige partijdigheid

                   V.1.5. Ontschuldigen

                   V.1.6. Erkenning voor passende zorg

                   V.1.7. Motivatie

          V.2. VeranderingsstrategieŽn

                   V.2.1. Piramide van Maslow

                   V.2.2. Omgaan met verlies

                   V.2.3. Zelfhulpgroepen

                   V.2.4. Nazorg en zelfzorg

                   V.2.5. Relaxatietechnieken

                   V.2.6. Verbeteren van sociale contacten

                   V.2.7. Interpersonal Process Recall

 

FASE VI: Evaluatie

          VI.1.Productevaluatie

          VI.2.Procesevaluatie