Nazi-ideologie en verplichte tewerkstelling
van Belgische vrouwen
in de Tweede Wereldoorlog:

een confrontatie.

 

Gerd Van der Auwera

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Leen Van Molle

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord Vooraf

 

 

Inleiding

    1. Probleemstelling

    2. Status quaestionis literatuur

    3. Bronnenbespreking

    4. Methodologische aanpak

    5. De Tweede Wereldoorlog

        5.1 De inval

        5.2 Het bestuur van België

        5.3 De politiek van het minste kwaad

        5.4 De publieke opinie

 

Hoofdstuk I: De aanloop naar en de invoering van de verplichte tewerkstelling

    1. Heropstarten van de economie?

    2. De vrijwillige tewerkstelling

    3. De verplichte tewerkstelling in België en Noord-Frankrijk

        3.1 Aanloop naar de verplichte tewerkstelling

        3.2 De verordening van 6 maart 1942: doel en draagwijdte

        3.3 Uitvoeringsmodaliteiten

        3.4 De rol van de Arbeidsambten

        3.5 Andere maatregelen in functie van de verplichte tewerkstelling

        3.6 De benoeming van Fritz Sauckel

 

Hoofdstuk II: De verplichte tewerkstelling in Duitsland

    1. De verordeningen

        1.1 De verordening van 6 oktober 1942: inhoud, doel en draagwijdte

        1.2 Andere verordeningen ter uitvoering van de verplichte tewerkstelling

    2. De verplichte tewerkstelling van de studenten

    3. De organisatie van de verplichte tewerkstelling

    4. De problematiek van de werkweigeraars

    5. Het leven in Duitsland

 

Hoofdstuk III: De vrouw in de nazi-ideologie en de nazi-economie

    1. De groei van de nazi-partij

    2. De vrouw in de nazi-ideologie

        2.1 De Volksgemeinschaft

        2.2 De vrouw in de Volksgemeinschaft

        2.3 Wat met de Belgische vrouwen?

    3. De positie van de vrouw in de Duitse economie

 

Hoofdstuk IV: Reacties op de verplichte tewerkstelling

    1. De Secretarissen-generaal

    2. De Militärverwaltung

    3. De Kerk

        3.1 Het episcopaat

        3.2 De katholieke actie

    4. Maria Baers (KAV)

    5. Verzet

    6. Collaboratie

 

Synthese

 

Bibliografie

Lijst met afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende