Stripverhalen in de Belgische dagbladpers

(1945 - 1950)

Inventaris en politiek-maatschappelijke analyse

 

Sébastien Baudart

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2002-2003

Vrije Universiteit Brussel
 

Promotor: Prof. Dr. E. Witte

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Deel 1: Inleiding

 

Deel 2: Strips en Pers

 

    I. Het Stripverhaal

        1. Het probleem van een definitie

            1.1. Talen en Tijden

            1.2. Definities

        2. Historiek

            2.1. Stripgeschiedenis in een notendop

                2.1.1. Ontstaan

                2.1.2. Evolutie

            2.2. België

                2.2.1. Inleiding

                2.2.2. Historisch Overzicht

            2.3. Nederland

            2.4. Frankrijk

        3. Strips en communicatie

        4. Strips en Politiek

    II. De Pers

        1. Algemeen

            1.1. Historiek

            1.2. 1945-1950

            1.3. Typologie

            1.4. Oplagecijfers

            1.5. Functies van de pers

        2. Strips in de pers

            2.1. Historiek

            2.2. Functie

 

Deel 3: Politiek-maatschappelijke context, 1945-1950

    I. België

        1. De Tweede Wereldoorlog: strijd, collaboratie en verzet

        2. Politiek België na de oorlog

            2.1. De naoorlogse regeringen

            2.2. De politieke partijen en krachtverhoudingen

        3. De Koningskwestie

            3.1. Voorgeschiedenis

            3.2. De blokkering

            3.3. De figuren

            3.4. De situatie zit muurvast

            3.5. De volksraadpleging

            3.6. Terugkeer en troonsafstand

        4. De Repressie

            4.1. Officiële en volksrepressie

            4.2. Tempering en politieke factoren

        5. Vlaamse en Waalse Beweging

            5.1. Algemeen

            5.2. De IJzertoren

        6. Sociaal-economisch

            6.1. De naoorlog: heropbouw, prijzen en lonen

            6.2. De sociale zekerheid, de normale prijzen, de "kolenslag" en de belastingen

            6.3. Huisvesting

            6.4. Economische teruggang en devaluatie van de Belgische frank

        7. Dagelijks leven

        8. België en de buitenlandse politiek

            8.1. Internationale samenwerking

            8.2. De Benelux

            8.3. De Verenigde Naties & Bretton Woods

            8.4. Het Marshallplan en de blokvorming

            8.5. Pact van Brussel, Westerse Unie en Navo

            8.6. De Raad van Europa en de EGKS

            8.7. De Verenigde Staten, Congo en het uranium

            8.8. België en de Sovjetunie

            8.9. De invloed van het buitenland op België

            8.10. De KPB en de Koude Oorlog

    II. Nederland

    III. De Wereld

        1. De Tweede Wereldoorlog

        2. De Koude Oorlog

            2.1. De conferenties en de verslechtering van de relaties

            2.2. Blokken tekenen zich af

            2.3. Trumandoctrine, Marshallplan en verdere Russische blokvorming

            2.4. Duitsland en Berlijn

            2.5. De atoombom

            2.6. Anticommunisme en McCarthysme

            2.7. Joegoslavië, China en Korea

            2.8. Dekolonisatie

 

Deel 4: Stripverhalen in de Belgische dagbladpers 1945-1950, Het onderzoek

    I. Inleiding

        1. Selectie van het onderzoeksmateriaal

            1.1. 23 kranten

            1.2. De oplages

            1.3. Het onderzoek zelf

            1.4. Definities

            1.5. De verdere tekst

            1.6. Waarschuwingen

        2. Typologie van de gepubliceerde strips

            2.1. Publicatiefrequentie en verhaalsoorten

            2.2. De tekst

            2.3. Stijlen en genres

        3. De Agentschappen, een korte voorstelling

            3.1. Opera Mundi

            3.2. De Marten Toonder-Studio's en Anton De Zwaan

            3.3. Stripfilm

            3.4. Andere

            3.5. De Artec-Studio's en Standaard Boekhandel

    II. De kranten

        1. Het Laatste Nieuws

            1.1. Historiek en Situering

            1.2. Strips uit Nederland, de VS en Scandinavië

                1.2.1. Rikske en De Schepter

                1.2.2. Hans G. Kresse en Eric de Noorman

                1.2.3. Steve Canyon en Walt Disney

                1.2.4. Marten Toonder en zijn Panda

                1.2.5. Optimist, Adamson en Het hoekje voor de jeugd

            1.3. Besluit

        2. Gazet van Antwerpen

            2.1. Historiek en Situering

            2.2. Walt Disney, Mik, Marten Toonder en Maz

                2.2.1. De overijverige medewerkers

                2.2.2. Kappie, de betweterige kapitein

                2.2.3. Dick Bos, Nederlandse pulp

            2.3. Besluit

        3. Le Matin

            3.1. Historiek en Situering

            3.2.Strips voor Franstalig Vlaanderen

                3.2.1. Gagstroken bij de vleet

                3.2.2. De Marsianen vallen aan

                3.2.3. Radio Patrol: de politie, uw vriend

            3.3. Besluit

        4. Volksgazet

            4.1. Historiek en situering

            4.2. Mickey Mouse en Soldaat Fa Sido

                4.2.1. Verhalen uit de jaren 1930

                4.2.2. Het IJzeren Masker, Mickey Mouse als redder van de democratie

                4.2.3. Fa Sido, de domste soldaat van het Belgisch leger

            4.3. Besluit

        5. Het Belang van Limburg

            5.1. Historiek en situering

            5.2. "Limburgsche vervolgverhalen"

                5.2.1. Nantje en Jetje

                5.2.2. De Stradivarius en de Jood

                5.2.3. Agentschappen

            5.3. Besluit

        6. Le Soir

            6.1. Historiek en Situering

            6.2. De strips van Le Soir

                6.2.1. De eerste strips

                6.2.2. Cappi

                6.2.3. Steve Canyon en de oorlog

                6.2.4. Disney-verstrippingen

                6.2.5. Eric, l'homme du Nord, Le petit roi, Rasmus en Roy Rogers

                6.2.6. Pour les enfants

            6.3. Besluit

        7. De Nieuwe Standaard / Het Nieuwsblad

            7.1. Historiek en situering

            7.2. De doorbraak van Vandersteen

                7.2.1. Rikki, Wiske, Suske en de Snoeks

                7.2.2. Willy Vandersteen

                7.2.3. Suske en Wiske bij De Nieuwe Standaard

                7.2.4. Politiek in Suske en Wiske

            7.3. De Verhalen

                7.3.1. Rikki en Wiske, op spionnenjacht in Chocowakije

                7.3.2. Op het eiland Amoras: strijd, vergevingsgezindheid, de beschaving en andere verwijzingen

                7.3.3. De Sprietatoom: uitvindingen en vrede

                7.3.4. De vliegende aap

                7.3.5. De Zwarte Madam: Gutt, terrorisme, repressie en verkiezingen

                7.3.6. Vandersteen en politiek in De Nieuwe Standaard

            7.4. Besluit

        8. De Nieuwe Gids / 't Vrije Volksblad

            8.1. Historiek en situering

            8.2. De Krantenoorlog

                8.2.1. Het verlies van Vandersteen

                8.2.2. Marc Sleen, Hergé en Donald Duck

            8.3. De avonturen van Detectief Van Zwam

                8.3.1. Nero als krantenstrip

                8.3.2. Marc Sleen

                8.3.3. De aanwezigheid van Nero in de krant

            8.4. De Matsuoka-trilogie: het gele gevaar

            8.5. De Koningskwestie

                8.5.1. De Hoed van Geeraard de Duivel … of van Spaak?

                8.5.2. De duivelse socialisten

                8.5.3. Indië als metafoor voor België

                8.5.4. De volksraadpleging

            8.6. De erfenis van Nero, Moea-Papoea en co: de Koude Oorlog

                8.6.1. De erfenis van Nero

                8.6.2. Russen en Amerikanen

                8.6.3. Moea-Papoea: spionage en atoombommen

                8.6.4. Russen, propaganda en IJzeren Gordijnen

                8.6.5. Atoomplannen en atoombommen

                8.6.6. België en het gezond verstand

                8.6.7. De Koude Oorlog in andere verhalen

            8.7. Politieke elementen

                8.7.1. De zorgen van alledag: de belastingen, de tram, de dokters …

                8.7.2. Politici en verkiezingen

                8.7.3. Politie, gevangenissen en corruptie

                8.7.4. Collaboratie, repressie, oorlog en vaderland

                8.7.5. De Benelux

                8.7.6. Blanken, inlanders en de beschaving

                8.7.7. Taaltoestanden

                8.7.8. De mens

            8.8. Sleen en politiek

            8.9. De Scepter van Ottokar

                8.9.1. Hergé

                8.9.2. De Scepter

                8.9.3. Een verhaal dat actueel blijft

            8.10. Besluit

        9. De Standaard / Het Nieuwsblad

            9.1. Historiek en situering

            9.2. Het stripbeleid van de Standaardgroep

                9.2.1. Eerst Het Nieuwsblad …

                9.2.2. … dan De Standaard

                9.2.3. De gedeelde Vandersteen

                9.2.4. Vandersteen exclusief

                9.2.5. Extra's in Het Nieuwsblad

            9.3. Politieke verhalen …

                9.3.1. De Koning Drinkt

                9.3.2. "De Bokkerijder" … of is het "De Collaborateur"

                9.3.3. De Mottenvanger, of de oorlogstheorie

                9.3.4. Lambiorix, of de koning is weg

                9.3.5. De Stalen Bloempot

                9.3.6. De Witte Uil

            9.4. … en politieke elementen

                9.4.1. Benelux, Marshallplan, VN

                9.4.2. Belastingen

                9.4.3. De Koningskwestie

                9.4.4. De IJzertoren, taaltoestanden en andere Vlaamse elementen

                9.4.5. Niet heel Vlaanderen zat in de collaboratie

                9.4.6. Officiële en andere prijzen

                9.4.7. Politici, verkiezingen en wetten

                9.4.8. Politieagenten, ambtenaren en stakende arbeiders

                9.4.9. Geld

                9.4.10. Godsdienst en katholieke geest

                9.4.11. Oorlog

                9.4.12. Beschaving

                9.4.13. De staat van de wegen, compassiebons, het bewijs van burgertrouw en andere alledaagsheden …

                9.4.14. Rusland en Amerika

                9.4.15. … en de rest

            9.5. Vandersteen en de politiek

            9.6. Besluit

        10. La Wallonie

            10.1. Historiek en situering

            10.2. Nos feuilletons illustrés

                10.2.1. Mandrake & Annie

                10.2.2. De Belgische toer op

                10.2.3. Terug naar de agentschappen

            10.3. Les Aventures de Folichon dans la Résistance

                10.3.1. De bloedige avonturen van een verzetsstrijder

                10.3.2. Fritz, Karl, Wilhelm en Co

                10.3.3. Hoe maak ik een Duitser onschadelijk?

                10.3.4. Superheld Folichon en de geallieerden

                10.3.5. Folichon, La Wallonie en het verzet

            10.4. Besluit

        11. De Nieuwe Gazet

            11.1. Historiek en Situering

            11.2. Van "kinderverhalen naar "Geïllustreerde verhalen"

                11.2.1. "Ons kinderverhaal"

                11.2.2. Over dodende wolken, goudzoekers en kapoentjes

            11.3. Besluit

        12. Le Drapeau Rouge

            12.1. Historiek en situering

            12.2. Een beloftevolle start die op niets uitdraait

                12.2.1. Les Trafiquants de Tchoung-King

                12.2.2. Sporadische strippublicaties

            12.3. "La vie héroïque du colonel Fabien"

                12.3.1. De Feiten

                12.3.2. Het Verhaal

                12.3.3. Hagiografische propaganda

            12.4. Besluit

        13. De Ro(o)de Vaan

            13.1. Historiek en situering

            13.2. Een merkwaardige strippolitiek

            13.3. Boon en Roggeman maken een strip

                13.3.1. Louis Paul Boon en Maurice Roggeman

                13.3.2. Boon en het communisme

                13.3.3. Boon en Roggeman op De Roode Vaan

                13.3.4. Proleetje en Fantast

                13.3.5. Proleetje en Fantast in het land van Koning Trust

                13.3.6. Proleetje en Fantast Globetrotters

            13.4. Besluit

        14. La Dernière Heure

            14.1. Historiek en situering

            14.2. Over Egypte, spionnen en detectives

                14.2.1. Le Secret du Mastaba

                14.2.2. Monsieur Moustache, L'agent secret X 9 en Buffalo Bill

                14.2.3. Monsieur Cro

                14.2.4. Pour les jeunes

            14.3. L'agent secret X-9

                14.3.1. Een Amerikaans geheim agent

                14.3.2. Misdaad en geweld

                14.3.3. Oorlog en desertie

                14.3.4. Nazi's en atoomgeheimen

                14.3.5. Buitenlandse spionnen …

                14.3.6. … en buitenaardse wezens

                14.3.7. De vijfde colonne en de buitenlandse dreiging

            14.4. Besluit

        15. Het Nieuws van den Dag / 't Vrije Volksblad

            15.1. Historiek en situering

            15.2. Nederland

            15.3. 't Vrije Volksblad

                15.3.1. De overname

                15.3.2. Het fenomeen Marc Sleen

            15.4. Luc Droek en Raf Van Dijck in stripland

                15.4.1. De interim

                15.4.2. De avonturen van Kwik en Filidoor: Anna Bouzilowna

                15.4.3. Ruzië, België en de zevende kolonne

                15.4.4. Klawieter, de strijd om het uranium: spionnen, uranium en grappen

                15.4.5. De opvolging: Tijl Uilenspiegel en Aram van de Eilanden

            15.5. Vlaamse helden

                15.5.1. De terugkeer van Tijl Uilenspiegel

                15.5.2. Pittler en zijn Zonnebrillen

                15.5.3. De voorbereiding van de storm

                15.5.4. Bob De Moor ontsluierd

                15.5.5. Speek, de IJzertoren en de Slag der Valse Gebitten

                15.5.6. De redders van Vlaanderen

            15.6. Besluit

        16. La Libre Belgique

            16.1. Historiek en situering

            16.2. Stripreeksen volgen elkaar op

                16.2.1. De eerste strips

                16.2.2. Jimpy, de kleine tovenaar

                16.2.3. Panda, Goliath, MacNib en Arsène Lupin

                16.2.4. La Libre Junior

            16.3. Mac Nib

                16.3.1. Avonturen van een Engelse detective

                16.3.2. Fritzmarck en co

            16.4. Besluit

        17. Vooruit

            17.1. Historiek en situering

            17.2. Strips uit Nederland, België, Frankrijk en Engeland

                17.2.1. Voor vrouw en kind

                17.2.2. Strips in de krant

            17.3. Bim in de Koude Oorlog

                17.3.1. Hypnose onder nul

                17.3.2. Bim's Wereldreis

                17.3.3. De verborgen vallei

            17.4. Besluit

        18. La Lanterne

            18.1. Historiek en situering

            18.2. Van valse start tot stripkrant

                18.2.1. Er zeer vroeg bij

                18.2.2. Le petit Bob zorgt voor de interim

                18.2.3. La Lanterne herpakt zich

                18.2.4. Zes à zeven reeksen per dag

                18.2.5. Veel is niet genoeg

                18.2.6. Ohé les jeunes

            18.3. Besluit

        19. Het Volk

            19.1. Historiek en situering

            19.2. De strips van Het Volk

            19.3. Thomas Pips

                19.3.1. Buth, Flanders en Pips

                19.3.2. De Flanders-verhalen: vliegende schotels en Mysteras

                19.3.3. Terwijl Pips naar de ronde is …

                19.3.4. De inbreng van Lod. Lavki

                19.3.5. Het wondere wapen van Thomas Pips

                19.3.6. De nieuwe ontdekking van Thomas Pips

            19.4. Bazielken

                19.4.1. Rik Clément

                19.4.2. Een jongen uit Semmerzake

                19.4.3. Bazielken in Amerika

                19.4.4. Bazielken redt de frank

                19.4.5. Bazielken en het levenselixir

                19.4.6. Bazielken, de held van Mato Grosso

                19.4.7. La patrie, de prince-régent, Amerikaanse dollars en andere verwijzingen

            19.5. Tom Poes

                19.5.1. Marten Toonder

                19.5.2. Tom Poes en de maatschappij

                19.5.3. De wereld van Tom Poes

                19.5.4. Tom Poes en de talisman, de "uitschuiver"

                19.5.5. Politici, Gorganisten en communisten

            19.6. De komst van Marc Sleen

            19.7. Ons Kindervolkje

            19.8. Besluit

        20. Le Peuple

            20.1. Historiek en situering

            20.2. Strips uit België, Nederland en de VS

                20.2.1. Donald Duck

                20.2.2. Tenas & Rali laten Pierre Azur opstijgen

                20.2.3. Annie, nog altijd op de dool

                20.2.4. Tom Pouce et Monsieur Bommel

                20.2.5. Les Jeunes: Histoire illustrée des travailleurs

            20.3. Besluit

        21. La Métropole, La Flandre Libérale & L'écho de la Bourse

            21.1. Historiek en Situering

            21.2. Striploze kranten

    III. Algemene beschouwingen

        1. De publicatie van de strips

            1.1. Plaats en omvang van de strips in de krant

            1.2. Vertaling, lettering en remontages

            1.3. Stoppen van reeksen

            1.4. Exclusiviteit

            1.5. Aantal stroken per aflevering

            1.6. Oorspronkelijke publicatie van de verhalen

            1.7. Fouten bij de publicatie

        2. "Vandaag begint ons nieuw tekenverhaal": aankondigingen

            2.1. Terminologie

            2.2. Aantal

            2.3. Plaatsing, formaat, tekstlengte en uitzicht

            2.4. De auteur

            2.5. Inhoud van de teksten

            2.6. Exclusiviteit

            2.7. De doelgroep

            2.8. Politiek

            2.9. Andere elementen die af te leiden zijn

            2.10. Het opstellen van deze teksten

        3. Albumuitgaven

            3.1. Het publiceren van albums

            3.2. Advertenties

        4. "Laat U niet beetnemen": de campagne voor de normale prijzen

        5. Het stripbeleid van de Belgische kranten

            5.1. Het stripbeleid aan de hand van cijfers

                5.1.1. Het totaal aantal stripstroken per krant

                5.1.2. De landen van oorsprong en de posities van de agentschappen

                5.1.3. Stijlen

                5.1.4. De tekst

                5.1.5. Publicatiefrequentie

            5.2. Een korte vergelijking met de jaren dertig

            5.3. Belgisch en origineel materiaal

                5.3.1. Algemeen

                5.3.2. Vandersteen en zijn "opvolgers"

                5.3.3. De relatie tussen de kranten en de stripauteurs

                5.3.4. Gebrek aan samenwerking en verzuiling

            5.4. Het starten van de strippublicaties

            5.5. De jeugdpagina's

        6. Genres, stijlen en uitzicht van de strips

        7. Politieke elementen

            7.1. Typologie

            7.2. Politiek en vertelstijl

            7.3. Binnen- en buitenlands materiaal

            7.4. De Tweede Wereldoorlog: de strijd, het verzet en de Duitsers

                7.4.1. De Duitsers

                7.4.2. Het verzet

                7.4.3. De geallieerden

                7.4.4. Verwijzingen naar de oorlog

                7.4.5. De Duitsers na de oorlog

                7.4.6. Oorlog in het algemeen

                7.4.7. Beschaving?

                7.4.8. Joden?

            7.5. De Koude Oorlog

                7.5.1. Beeldvorming van Russen en van de Sovjetunie

                7.5.2. Beeldvorming van de Verenigde Staten

                7.5.3. De Koude Oorlog volgens de VS

                7.5.4. De Koude Oorlog volgens Europeanen

                7.5.5. Spionnen en Russische bendes

                7.5.6. Amerikaans voedsel en Anti-Amerikanisme

                7.5.7. De Verenigde Staten als bondgenoot van België

                7.5.8. Communisme en anticommunisme

                7.5.9. De tijd van (gevaarlijke) uitvindingen en van de atoombom

                7.5.10. Houding ten opzichte van de atoombom en andere gevaarlijke uitvindingen

                7.5.11. De rol van uranium en de plaats van België in de wereld

                7.5.12. Het Gele Gevaar

            7.6. Democratie

            7.7. Maatschappelijke kwesties en misdaadpreventie in de VS

            7.8. De politie

            7.9. Instellingen

            7.10. Dekolonisatie

            7.11. De Koningskwestie

            7.12. De politieke tegenstanders van de katholieken

            7.13. Politieke en militaire leiders

            7.14. De repressie

            7.15. Taaltoestanden

            7.16. Godsdienst en Vlaanderen

            7.17. Belgisch patriottisme

            7.18. Wetten en politieke maatregelen

            7.19. Alledaagse thema's

            7.20. Reacties op politieke standpunten

            7.21. Het probleem van de concentratie in de Vlaamse katholieke pers

            7.22. Politieke inhoud en land van oorsprong

            7.23. Waarom komen er in bepaalde verhalen wel politieke elementen voor en in andere niet?

 

Deel 5: Besluit

 

Deel 6: Bibliografie

 

Deel 7: Inventaris

    I. Werkwijze

    II. Inventaris

        1. Het Belang van Limburg

        2. La Dernière Heure

        3. Le Drapeau Rouge

        4. Gazet van Antwerpen

        5. Het Laatste Nieuws

        6. La Lanterne

        7. La Libre Belgique

        8. Le Matin

        9. De Nieuwe Gazet

        10. De Nieuwe Gids

        11. De Nieuwe Standaard

        12. Het Nieuws van den Dag

        13. Le Peuple

        14. De Ro(o)de Vaan

        15. Le Soir

        16. De Standaard

        17. Het Volk

        18. Volksgazet

        19. Vooruit

        20. La Wallonie

 

home lijst scripties inhoud volgende