Vergelijkend onderzoek naar de

‘Police générale’

in het departement van de Isère

en het departement van de Schelde

tijdens het Directoire (1795-1799).

Daan Sanders

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. L. François

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD.

 

INLEIDING.

 

DEEL I: GESCHIEDENIS VAN DE POLITIE TIJDENS DE FRANSE REVOLUTIE (1789-1799).

 

    Inleiding.

 

    Hoofdstuk I: Enkele politiebegrippen van toepassing op de Franse Revolutie.

        A. Het begrip politie.

        B. De ontwikkeling van het onderscheid tussen de administratieve en de gerechtelijke politie.

        C. ‘Police municipale’ en ‘police générale’.

        D. Andere politiebegrippen.

 

    Hoofdstuk II: De ontwikkeling van het politieapparaat tijdens de Franse Revolutie (1789-1799).

        A. Het Franse politieapparaat tijdens de grondwettelijk parlementaire monarchie (1789-1792).

        B. Het Franse politieapparaat van de val van Louis XVI tot 9 thermidor van het jaar II (1792-1794).

        C. De Franse politie tijdens het thermidoriaanse tijdperk en tijdens het Directoire (1794-1799).

 

    Besluit.

 

DEEL II: VERGELIJKEND BRONNENONDERZOEK NAAR DE ‘POLICE GENERALE’ IN HET DEPARTEMENT VAN DE ISERE EN HET SCHELDEDEPARTEMENT TIJDENS HET DIRECTOIRE (1795-1799).

 

    Inleiding.

 

    Hoofdstuk I: De controle op de pers.

        A. De algemene situatie in de Franse republiek.

        B. De situatie in het departement van de Isère.

        C. De situatie in het Scheldedepartement.

 

    Hoofdstuk II: De controle op vreemdelingen.

        A. De algemene situatie in de Franse republiek.

        B. De situatie in het departement van de Isère.

        C. De situatie in het Scheldedepartement.

 

    Hoofdstuk III: De controle op bedelaars en vagebonden.

        A. De algemene situatie in de Franse republiek.

        B. De situatie in het departement van de Isère.

        C. De situatie in het Scheldedepartement.

 

    Hoofdstuk IV: De controle op deserteurs en dienstweigeraars.

        A. De algemene situatie in de Franse republiek.

        B. De situatie in het departement van de Isère.

        C. De situatie in het Scheldedepartement.

 

    Hoofdstuk V: De controle op brigands.

        A. De algemene situatie in de Franse republiek.

        B. De situatie in het departement van de Isère.

        C. De situatie in het Scheldedepartement.

 

BESLUIT.

 

BIBLIOGRAFIE.

 

BIJLAGEN.

 

home lijst scripties inhoud volgende