Van Panne-strand tot de Zeewacht.

Een blik op de evolutie van Oostende

in de periode 1940-1980.

Brent Vantournhout

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Luc François

 

home

lijst scripties

inhoud

volgende

 

 

Inleiding

          1. Inleiding.

          2. De krant als bron voor historisch onderzoek.

          3. Probleemstelling.    

          4. Bibliografie.

          5. Lijst met gebruikte afkortingen.

 

HOOFDSTUK 1. De  evolutie  van  de  lokale  pers.

          1. Inleiding.

          2. Voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog.

          3. Het interbellum.

          4. De Tweede Wereldoorlog.

          5. De Naoorlogse periode.

          6. Een nieuw tijdperk: Roularta.

          7. Besluit.

 

HOOFDSTUK 2. De  nationale  politiek  en  de  invloed  op  de  Oostendse  pers.

          1. Inleiding.

          2. De Tweede Wereldoorlog.

          3. Bevrijding en repressie: regeringen in crisistijd.

          4. De parlementsverkiezingen van 17 februari 1946.

          5. De politieke crisis blijft aanslepen.

          6. De parlementsverkiezingen van 26 juni 1949.

          7. De volksraadpleging van 12 maart 1950.

          8. De parlementsverkiezingen van 4 juni 1950.

          9. Homogene C.V.P.-regeringen.

       10. De parlementsverkiezingen van 11 april 1954.

       11. De Schoolstrijd.

       12. De parlementsverkiezingen van 1 juni 1958.

       13. De Congo-crisis en de ‘Eenheidswet’.

       14. De parlementsverkiezingen van 26 maart 1961.

       15. De parlementsverkiezingen van 23 mei 1965.

       16. De Kwestie Leuven.

       17. De parlementsverkiezingen van 31 maart 1968.

       18. De parlementsverkiezingen van 7 november 1971.

       19. De parlementsverkiezingen van 10 maart 1974.

       20. De parlementsverkiezingen van 17 april 1977.

       21. De parlementsverkiezingen van 17 december 1978.

       22. Besluit.

 

HOOFDSTUK 3. De  lokale  politiek  in  Oostende.

          1. Inleiding.

          2. De Tweede Wereldoorlog.

          3. Bevrijding en repressie.

          4. De gemeenteraadsverkiezingen van 17 november 1946.

          5. De coalitie van liberalen en socialisten (1946-1952).

          6. De gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober 1952.

          7. De coalitie van liberalen en katholieken (1952-1958).

          8. De gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober 1958.

          9. De rooms-rode coalitie: Piers I (1958-1964).

       10. De gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1964.

       11. De rooms-rode coalitie: Piers II (1964-1970).

       12. De gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1970.

       13. De rooms-rode coalitie: Piers III (1970-1976).

       14. De gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1976.

       15. De rooms-rode coalitie: Piers IV (1976-1980): Speculaties over de opvolger van Piers.

       16. Besluit.

 

HOOFDSTUK 4. Openbare  werken.

          1.Inleiding.

          2. De Schouwburg en het Europacentrum.

          3. Het Kursaal.

          4. Het Stadhuis, het Feest- en Cultuurpaleis en de Vak- en Hotelschool of “Het project Van Glabbeke”.

          5. Het Panorama van de Ijzer en de Wellington-renbaan.

          6. De Albert-Hall, de Heli-haven, het ‘Shopping Centrum’ op het Hazegras en het Mediacenter.

          7. Besluit.

 

HOOFDSTUK 5. De  economische  evolutie.

          1. Inleiding.

          2. De Tweede Wereldoorlog.

          3. De bevrijding en de economische heropbouw (1944-1958).

          4. Naar een economische expansie (1958-1971).

          5. De economische terugval (1971-1980).

          6. Besluit.

 

HOOFDSTUK 6. De  impact  van  het  toerisme.

          1. Inleiding.

          2. Algemene evolutie.

          3. Besluit.

 

HOOFDSTUK 7. Biografieën  van  de  voornaamste  figuren.

          1. Journalisten en personen uit de perswereld.

          2. Lokale Politici.

 

HOOFDSTUK 8. Algemeen  besluit.

          1. Macro-structuur.

          2. Micro-structuur.

 

home

lijst scripties

inhoud

volgende