Historische situering en analyse

van politieke aspecten in het oeuvre van de

negentiende-eeuwse Gentse volkszanger

Karel Waeri

 

 

Tineke Bruyneel

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Prof. Dr. G. DENECKERE

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Deel 1. Populaire en volkse liederen in de 19e eeuw

 

Deel 2. Een Gentse volkszanger uit de 19e eeuw: Karel Waeri

        A. Een korte levensbeschrijving van Karel Waeri

        B. Karel Waeri als volkszanger

        C. Het oeuvre van Karel Waeri

        D. Thema’s in het werk van Karel Waeri

 

Deel 3. Arbeiderscultuur

        A. Gentse Feesten, carnaval en het herbergleven

        B. Het proletariërs- of arbeiderslied

 

Deel 4. Liederen van Karel Waeri in het kader van de sociale strijd

        A. Bewustmaking door het geven van informatie over de eigen leefsituatie

        B. Bewustmaking door het tonen van een betere toekomst en het opkrikken van het eergevoel

        C. Politieke eisen en sociale strijdpunten

        D. Hulde aan de helden van de vrijheid.

 

Tot slot

 

Bibliografie