"Rijke Stinkerds"

Editie en analyse van middeleeuwse grafinscripties te Ieper
(1118-1566).

Stijn Bossuyt
website

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1999-2000

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Paul Trio

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

    0.1. Probleemstelling

    0.2. Status quaestionis

    0.3. Doelstellingen

 

DEEL I: ANALYSE VAN DE GRAFSTENEN EN BESPREKING.

    HOOFDSTUK 1: BEGRENZING, METHODOLOGIE EN BRONNENVOORSTELLING

        1.1. Methodologie en begrenzing

            1.1.1. Definities en begrenzing

            1.1.2. Methodologie

        1.2. Bronnenvoorstelling

            1.2.1. Jacques le Boucq

            1.2.2. Jean-Jacques Lambin

            1.2.3. Joannes Ludovicus Joigny de Pamele

            1.2.4. Corneille Gailliaert

    HOOFDSTUK 2: BEGRAVEN IN DE MIDDELEEUWEN: JURIDISCHE SITUATIESCHETS

        2.1. De vroege Middeleeuwen

        2.2. De volle en late Middeleeuwen

        2.3. Begraven te Ieper

    HOOFDSTUK 3: FORMELE ANALYSE VAN DE GRAFINSCRIPTIES TE IEPER

        3.1. Inleiding

        3.2. Formele analyse

            3.2.1. Taalgebruik

            3.2.2. Afkortingen

            3.2.3. Chronologie

            3.2.4. Nomenclatuur

            3.2.5. Titulatuur

                3.2.5.1. Adellijke titels

                3.2.5.2. Ambtstitels

                3.2.5.3. Aanspreektitels

            3.2.6. Heraldiek

            3.2.7. Iconografie en iconografische schema’s

            3.2.8. Poëtische elementen

        3.3. Besluit

    HOOFDSTUK 4: RUIMTELIJKE SPREIDING EN SOCIALE INTERPRETATIE

        4.1. St. Maarten

            4.1.1. Zuidkapel

            4.1.2. Noordkapel

            4.1.3. Voorkerk

            4.1.4. Kruisbeuken en viering

            4.1.5. Overige plaatsen

            4.1.6. Besluit

        4.2. St. Pieter

        4.3. St. Jacob

        4.4. Belle Godshuis

        4.5. Predikheren

        4.6. Franciscanen en Grauwbroeders

        4.7. O.L.V.-gasthuis

        4.8. Overige begraafplaatsen

        4.9. Economisch-demografische interpretatie

            4.9.1. Demografische component

            4.9.2. Economisch-conjuncturele component

        4.10. Besluit

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

SIGELS

 

DEEL II: Uitgave van de middeleeuwse grafinscripties te Ieper

 

home lijst scripties inhoud volgende