De Hoge Raad voor de Nederlanden
en BourgondiŽ.

 Leden en Bevoegdheden (1627-1665).

ĎÖ me ha parecido decir a VA [Leopold-Willem] que siendo, como es, mi intento, y resolucion,

que en mi corte aya consejo de FlandesÖí

(Filips IV aan Leopold-Willem, 22 december 1652. ARA, SEG, 253.)

 

Annelies Vanhaelst

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Dr. R. Vermeir

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord.

 

Inleiding.

 

I. De genese.

 

II. De raadsleden.

    1. Bezetting van de Hoge Raad.

        1.1. Geplande en reŽle bezetting.

        1.2. Ereraadsleden.

        1.3. De bezoldiging.

        1.4. De obstructiepolitiek van de Zuidelijke Nederlanden.

            1.4.1. De Raad van FinanciŽn.

            1.4.2. De hoofd-voorzitter van de Geheime Raad.

            1.4.3. Besluit.

        1.5. Ambtstermijn.

    2. Prosoposografisch onderzoek.

    3. Verwerking van het prosopografisch onderzoek.

        3.1. Het profiel van de leden.

            3.1.1. De Voorzitter.

            3.1.2. De Raadsheer.

            3.1.3. De Secretaris.

        3.2. CarriŤreverloop na de Hoge Raad.

 

III. De bevoegdheden.

    1. De bevoegdheden van de Hoge Raad.

        1.1. Inleiding.

        1.2. Analyse van de consulten.

            1.2.1. Samenkomsten.

            1.2.2. Overzicht van de behandelde zaken.

                1.2.2.1. Vergelijkende studie van de verschillende themaís.

                1.2.2.2. Behandelde zaken.

        1.3. Besluit.

        1.4. Vergelijking met de eerste Hoge Raad voor de Nederlanden en BourgondiŽ, 1588-1598.

            1.4.1. De bevoegdheden van de eerste Hoge Raad.

            1.4.2. Vergelijkende studie.

        1.5. Vergelijking met het jaar 1627.

    2. Casusstudie. De houding van de Hoge Raad tegen over het jansenisme in de Zuidelijke Nederlanden.

 

IV. De territoriale raden van IndiŽ, ItaliŽ en Portugal.

    1. Inleiding.

    2. Eigenschappen van de territoriale raden.

        2.1. De Raad voor de IndiŽn.

            2.1.1. Situering.

            2.1.2. Personeelsbezetting.

            2.1.3. Bevoegdheden.

        2.2. De Raad voor ItaliŽ.

            2.2.1. Situering.

            2.2.2. Personeelsbezetting.

            2.2.3. Bevoegdheden.

        2.3. De Raad voor Portugal.

            2.3.1. Situering.

            2.3.2. Personeelsbezetting.

            2.3.3. Bevoegdheden.

    3. Vergelijking van de territoriale raden.

        3.1. De personeelsbezetting.

        3.2. De bevoegdheden.

        3.3. Besluit.

 

Algemeen besluit.

 

Bronnen en literatuur.

Lijst van afkortingen.

Verklarende woordenlijst.

 

Bijlagen. (187 blz. ook in pdf)

 

home lijst scripties inhoud volgende