Criminaliteit in het land van Waas

1700 - 1750.

 

Peter Catthoor

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

 

Deel 1: Algemeen tijdskader

     Hoofdstuk 1: Het Land van Waas in de eerste helft van de 18e eeuw 

        1.  Algemene situering van het tijdskader  

            2.  De Economische situatie

    Hoofdstuk 2: De gerechtelijke instellingen                                         

        1.  De Keure van het Land van Waas                                                    

        2.  De gerechtelijke instellingen in het Land van Waas                    

Deel 2: De misdrijven 

       Hoofdstuk 1: Globaal overzicht en evolutie van het aantal misdrijven 

       Hoofdstuk 2: Geweldmisdrijven                                                          

        A. Overzicht van de verschillende gewelddelicten                          

        1.  Moord                                                                                          

                    2.  Zelfmoord                                                                                   

                    3.  Doodslag                                                                                     

                    4.  Fysiek geweld                                                                            

        B. De daders van gewelddelicten                                                

   Hoofdstuk 3: Vermogensdelicten 

             A. Overzicht van de verschillende vermogensdelicten            

           1.  Diefstal                                                                                        

                    2.  Heling                                                                                          

                    3.  Roof                                                                                            

                    4.  De gestolen goederen                                                            

                    5.  Bedrog, afpersing en corruptie                                             

        B. De daders van vermogensdelicten                                       

    Hoofdstuk 4: De andere misdrijven         

             A. Misdrijven tegen openbare orde en veiligheid         

                1.  Banbreuk                                                                            

                     2.  Veroorzaken van troebelen en verstoren van de openbare orde               

                     3.  Militaire misdrijven                                                                           

                     4.  Belastingsmisdrijven                                                                       

        B. Zedendelicten                                                                              

               1.  Aanranding van de eerbaarheid- verkrachting                                 

                    2.  Bigamie                                                                                          

          Hoofdstuk 5: Bestraffing                                                                

                1.  Evolutie binnen het strafrecht en de strafrechtspleging

                     2.  De bestraffing in het Waasland 1700-1750                                        

Deel 3: Vagebonden en zigeuners 

      Hoofdstuk 1: landlopers, bedelaars en vagebonden                   

                1.  Inleiding                                                                                       

                     2.  De sociale politiek                                                                     

                     3.  Landloperij en bedelarij in het Land van Waas  1700-1750                       

       Hoofdstuk 2: Zigeuners en Egyptenaren                                            

Algemeen Besluit                                                                               

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende