Een biografie van Filips van Courtenay

(ca. 1240-1283)

een vorst op de dool en onderzoek naar de titel
‘titulaire Latijnse keizer van Constantinopel’.

 

Tarek Peeters

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. E. Van Ermen

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INLEIDING

        1. Indeling

        2. Het bronnenmateriaal en de belangrijkste werken

        3. Aangaande het gebruik van namen

 

VOORGESCHIEDENIS - Een inleidend hoofdstuk

        1. Het Huis Courtenay I

        2. Het Huis Courtenay-Edessa

        3. Het Huis Courtenay in Frankrijk

        4. Het Huis Courtenay II (Capet-Courtenay)

        5. De Vierde Kruistocht

        6. Het Latijnse keizerrijk van Constantinopel

        7. Het Huis Courtenay op de Latijnse keizerstroon

        8. Jan van Brienne

 

DEEL I – PORPHYROGENETUS

    I – HET BEGIN Het Latijnse keizerrijk en de jonge Filips van Courtenay

        1. Boudewijn II van Courtenay

        2. Het gebrek aan externe steun

        3. De beperkte macht van de Latijnse keizer

        4. De armoede van het keizerrijk

        5. De geboorte van Filips van Courtenay

        6. De familieleden van Filips van Courtenay

        7. De vroege jeugd van Filips van Courtenay

    II – VENEZIA LA SERENISSIMA. Filips van Courtenay als onderpand van de Venetianen

        1. De aftakeling van het Latijnse keizerrijk van Constantinopel

        2. Het in pand geven van Filips van Courtenay

        3. De datum van het in pand geven van Filips van Courtenay

        4. Filips van Courtenay en zijn verblijf in Venetië

        5. Het Latijnse keizerrijk tijdens Filips’ afwezigheid

        6. Onkosten van Filips van Courtenay

        7. Een afbeelding van Filips van Courtenay?

        8. De vrijlating van Filips van Courtenay

        9. De Castiliaanse connectie

    III – LEERJAREN . Filips van Courtenay als erfgenaam van het Latijnse keizerrijk

        1. Michael VIII Palaiologos en Pelagonia

        2. De val van Constantinopel

        3. Boudewijn II van Courtenay na de val van Constantinopel

        4. Het probleem Namen

        5. De verkoop van Namen

        6. Huwelijksplannen en ridderslag

    IV – VITERBO. Een eerste poging tot herstel

        1. Een nieuwe mecenas: Karel van Anjou

        2. De verdragen van Viterbo

        3. Konradin

    V – HET PURPER WENKT. Filips van Courtenay tot aan de dood van zijn vader

        1. Een nieuwe expeditie

        2. De Achtste Kruistocht

        3. Gregorius X

        4. Een nieuwe keizer

        5. Het huwelijk van Filips van Courtenay

        6. De dood van Boudewijn II van Courtenay

 

DEEL II – SEMPER AUGUSTUM

    I – HET TWEEDE CONCILIE VAN LYON. Filips van Courtenay op eigen benen

        1. Aanloop tot het Tweede Concilie van Lyon

        2. Het Tweede Concilie van Lyon

        3. Een geboorte en twee begrafenissen

        4. Het jaar van de vier pausen

        5. De Venetiaanse houding tegenover Michael VIII Palaiologos

        6. Het teloorgaan van de unie

    II – ORVIETO en de VESPERS. De laatste stappen van Filips van Courtenay

        1. Filips van Courtenay als Latijns keizer onder de hoede van Karel van Anjou

        2. Martinus IV

        3. Het verdrag van Orvieto

        4. Nieuwe huwelijksplannen voor Filips van Courtenay

        5. Filips van Courtenay en verraad?

        6. De Siciliaanse Vespers    

        7. De oorlog van de Vespers en Filips van Courtenay

        8. Het einde van Filips van Courtenay

    NASPEL

        1. Catharina I van Courtenay (reg. 1283-1307) en Karel van Valois (reg. 1301-1325)

        2. Catharina II van Valois (reg. 1307-1346) en Filips II van Tarento (reg. 1313-1332)

        3. Robert II van Tarento (reg. 1346-1364) en Filips III van Tarento (reg. 1364-1373)

        4. Jacques des Baux (reg. 1373-1383)

        5. Het einde van de Latijnse keizers van Constantinopel

        6. De titel in vergetelheid

 

BESLUIT

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende