De Oud-Babylonische
patriarchale samenleving

een schets over het leven van de vrouw

 

Elke Beckers

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiate in de Oosterse Studies: Oude Nabije Oosten (Assyriologie).

Academiejaar: 2001-2002

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. K. Van Lerberghe

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Een dochter is voor haar vader een schat die hem wakker laat liggen.

Zijn slaap wordt verjaagd door zorgen om haar:

Als zij jong is, kan haar bloei voorbijgaan,

Als zij getrouwd is, kan zij iets doen dat haar man niet aanstaat,

Als zij nog maagd is, kan zij onteerd worden,

Als zij nog in het huis van haar vader is, kan zij zwanger worden,

Als zij bij haar man leeft, kan zij zich misdragen,

Als zij getrouwd is, kan zij onvruchtbaar blijken.

 

 (Jezus Sirach 42:9-10)

 

VOORWOORD

 

INLEIDING

 

HOOFDSTUK I: Het patriarchaat in MesopotamiŽ volgens Gerda Lerner.

    A. De theorieŽn die Gerda Lerner beÔnvloed hebben

        A.1. De traditionalisten

        A.2. Structuralisme-marxisme-maternalisme

            A.2.1. Het structuralisme : Lťvi-Strauss C

            A.2.2. Het marxisme : Engels F

            A.2.3. Het maternalisme: Bachofen J.J

    B. De theorie van Gerda Lerner

    C. Conclusie

 

HOOFDSTUK II: De discussie omtrent enkele gebruikte bronnen. 

    A. De codex van Hammurabi

        A.1. Een overzicht van verschillende opinies

        A.2. De verscholen systematiek

        A.3. Besluit

    B. De Dumuzi/Inanna-cyclus

    C. Conclusie

 

HOOFDSTUK III: Het huwelijk in de Oud-Babylonische periode.

    A. Fase 1: De huwelijksafspraak of Ďverlovingí

        A.1. De toestemming van de ouders

        A.2. De kirrum

        A.3. Het riksātum

    B. Fase 2: Het inchoate huwelijk

        B.1. De leeftijd van de huwelijkspartners

        B.2. De bezittingen die tussen de families uitgewisseld werden

            B.2.1. Het terhatum

            B.2.2. De bruidschat

    C. Fase 3: Het huwelijksfeest

        C.1. De transcriptie en vertaling van UET V 636

        C.2. Een commentaar op de Ďgebeurtenissení in de tekst

        C.3. Een korte samenvatting van de gebeurtenissen tijdens het huwelijksfeest

    D. Conclusie

 

HOOFDSTUK IV: De familie in de Oud-Babylonische periode.

    A. De structuur van de familie in BabyloniŽ

    B. De opbouw van een nucleaire familie

    C. De maatschappelijke functie van de familie

        C.1. De sociale regels

            C.1.1. Verwantschap in de Oud-Babylonische periode

            C.1.2. De sociale regels in de nucleaire familie met betrekking tot de echtgenote en de dochter

            C.1.3. De rol van de vrouw buiten de nucleaire familie

        C.2. De economische regels

            C.2.1. Het kapitaal van de vrouw

            C.2.2. De vrouw en het economisch proces

            C.2.3. De economie versus de sociale status van de vrouw

        C.3. De religieuze regels

            C.3.1. De vrouw in de officiŽle religie

            C.3.2. De vrouw in de volksreligie

                C.3.2.a. De volksreligie in het kader van de gemeenschap

                C.3.2.b. De volksreligie in het kader van de familie

    D. Conclusie

 

HOOFDSTUK V: Algemeen besluit

 

BIBLIOGRAFIE

 

APPENDIX

 

home lijst scripties inhoud volgende