De Oud-Babylonische patriarchale samenleving: een schets over het leven van de vrouw. (Elke Beckers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

Toen ik twee jaar geleden aan deze thesis begon, wist ik slechts één ding: het onderwerp ervan zou ‘de vrouw’ zijn. Naarmate ik me door een steeds groter wordende stapel boeken en artikels worstelde, begreep ik pas hoe vaag deze omschrijving wel was geweest en hoeveel kanten ik met mijn onderzoek op kon. Net op het moment dat ik de ‘boeken’ niet meer door het bos zag, stootte ik op het werk van de feministische historica Gerda Lerner, ‘The Creation of Patriarchy’. Vol nieuwsgierigheid begon ik erin te lezen. Meteen voelde ik me aangetrokken tot haar idee ‘het schrijven van een vrouwengeschiedenis’. Met haar boek ter hand besloot ik te onderzoeken hoe het leven van de vrouw in de Oud-Babylonische periode, de periode waarin de Leuvense onderzoekers gespecialiseerd zijn, eruit zag. Dat was een werk van lange adem en ik zou graag diegene willen bedanken die me hierbij geholpen hebben.

In de eerste plaats wil ik mijn ouders bedanken omdat ze altijd in me zijn blijven geloven en me steeds geholpen hebben in de voor hen mogelijke mate. Ik wil mijn vrienden bedanken omdat hun deur steeds voor me open stond als ik mijn gedachten wou verzetten of van gedachten wou wisselen. Vervolgens ik mijn co-promotor Anne Goddeeris danken voor haar opbouwende kritiek, nuttige raadslagen en bovenal voor het lezen van de verschillende versies van mijn thesis. Tenslotte wil ik professor Karel Van Lerberghe danken voor de vrijheid die hij me gegeven heeft bij de keuze en de uitwerking van mijn onderwerp.

 

 

Elke Beckers,

Leuven, 28.06.2002

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende