Het dagelijks leven in Wervik
tijdens de Franse periode

(1790 – 1815)

 Leen Breyne

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Master in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2006-2007

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Eric Vanhaute

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

 

Lijst van afkortingen

 

Bibliografie

    1 Onuitgegeven bronnen

    2 Literatuurlijst

    3 Biografische gegevens

    4 Problemen tijdens het onderzoek

 

Deel I: De algemene schets van de Franse periode

    1 De institutionele hervormingen

    2 De politieke en militaire situatie

    3 De socio- culturele situatie

    4 De religieuze situatie

    5 De economische situatie

    6 De demografische situatie

    Besluit

 

Deel II: Wervik tijdens de Franse periode

    1 De politieke en militaire situatie

        1.1 1790 – 1 oktober 1795 te Wervik.

            1.1.1 Het politiek personeel

            1.1.2 De militaire situatie, politiek bestuur en de publieke reactie

        1.2 1 oktober 1795 – 1814 te Wervik

            1.2.1 Het politiek personeel

            1.2.2 Het politieke beleid en de publieke reactie

        Besluit

    2 Het socio – culturele aspect

        2.1 Het socio – cultureel aspect

            2.1.1 Feesten in Wervik

                A De gilden

                B Kermis

                C De vrijheidsboom

                D De republikeinse feesten

            2.1.2 Het onderwijs

            2.1.3 De militaire conscriptie en de Boerenkrijg

        Besluit

        2.2 Het religieuze aspect

            2.2.1 De relatie tussen Wervik en Wervicq-Sud

            2.2.2 De religieuzen in Wervikp.115

                A Het Sint-Janshospitaal

                B De Grauwe Zusters en de recoletten

                C De Wervikse priesters en gelovigen

                D De ingeweken Franse priesters

            2.2.3 De pesterijen van de Fransen

            2.2.4 De Sint Medarduskerk

            2.2.5 De uiterlijke godsdiensttekenen en de confiscatie van het ‘zwart goed’

            2.2.6 De eedaflegging

            2.2.7 De ‘blinde missen’

        Besluit

        2.3 Het economische aspect

            2.3.1 Armoede

            2.3.2 De belastingen

            2.3.3 De landbouw

                A De landbouwopbrengsten

                B ‘maladie epizotique’

                C De tabaksteelt

            2.3.4 De handel

                 A De smokkelhandel en de plunderingen van de magazijnen

                 B Tabaksnijverheid

                 C De wegen

                 D De markt

            2.3.5 Industrie en andere nijverheden

                A De vlas- en lakennijverheid

                B De blekerijen

                C De twijnderij

                D De leerlooierijen

                E De kalkfabriek

                F De olieslagerijen

                G De brouwerijen

                H De pottenbakkers

                I Andere

        Besluit

        2.4 Het demografische aspect

            2.4.1 De algemene bevolkingsevolutie

            2.4.2 Het natuurlijk overschot of tekort

            2.4.3 Het promille van het aantal geboorten, overlijdens en huwelijken

            2.4.4 De nataliteit

                A Aantal geboorten per jaar

                B Seizoensfluctuaties

            C Naamgeving

            2.4.5 De mortaliteit

                A Aantal overlijdens per jaar

                B Seizoensfluctuaties

                C Leeftijd bij overlijden

            2.4.6 De nuptialiteit

                A Aantal huwelijken per jaar

                B Seizoensfluctuaties

                C De huwelijksleeftijd

                D De burgerlijke status van de huwelijkspartners

                E De herkomst van de huwelijkspartners

        Besluit

 

Algemeen besluit

 

Deel III: Bijlagen

- Periodisering: De Zuidelijke Nederlanden tijdens de jaren 1790 – 1815

- Het Frederiksmonument

- Procès verbal van verkiezing (RAB FF 1250)

- Strooibriefjes met aanmoedigende woorden (RAB FF 181)

- Briefje met bedreiging (RAB FF 191 en ADN L 842)

- Antirevolutionair briefje (RAB FF 191)

- Lijst van de te deporteren priesters (RAB FF 1190)

- Bevolkingsaantal in Wervik (1790 – 1815)

- Tabel natuurlijk overschot (1780 – 1830)

- Berekening promille van het aantal geboorten, overlijdens en huwelijken (1790 – 1815)

- Tabel totaal aantal geboorten, overlijdens en huwelijken per jaar (1780 – 1830)

- Tabel gemiddeld aantal geboorten per maand (1780 – 1830)

- Tabel naamgeving PR en BS (1780 – 1830)

- Tabel naamgeving top tien (1780 – 1830)

- Tabel gemiddeld aantal overlijdens per maand (1780 – 1830)

- Tabel sterfteleeftijd (1790 – 1815)

- Tabel zuigelingensterfte per duizend (1790 – 1815)

- Tabel kindersterfte per duizend (1790 – 1815)

- Tabel gemiddeld aantal huwelijken (1780 – 1830)

- Tabel huwelijksleeftijd (1780 – 1830)

- Tabel burgerlijke status van de huwelijkspartners (1790 – 1830).

- Tabel gemiddelde van de burgerlijke status van de huwelijkspartners (1790 – 1815)

- Tabel herkomst van de huwelijkspartners

home lijst scripties inhoud volgende