Het dagelijks leven in Wervik tijdens de Franse periode (1790 – 1815). (Leen Breyne)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Eerst en vooral wil ik een grote dank betuigen aan mijn promotor Eric Vanhaute. Zonder zijn raadgevingen, opmerkingen en steun had ik mijn onderzoek zeker niet tot een goed einde gebracht. Mijn commissarissen wil ik bedanken omdat zij de tijd willen vrijmaken om mijn scriptie te lezen.

Daarnaast wil ik ook het personeel van het Rijksarchief Kortrijk, het Rijksarchief Brugge en het Archive Départementale du Nord bedanken voor hun gastvrijheid en hulpvaardigheid. Tevens ook de zusters van Sint Jan te Brugge voor hun hartelijke ontvangst. Ook de Wervikse priester Marc Verhaege, daar het mij werd toegestaan in de sacristie de parochieregisters in te kijken.

Ester van Dooren, verantwoordelijke van het Collectie Informatie Centrum van het Legermuseum te Delft, wil ik bedanken voor de snelle respons en doorgeven van informatie omtrent de illustratie ‘Strijdtafereel’ van Dirk Langendijk.

 

Interesse en medewerking kreeg ik ook van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie van Wervik. Ik wil dan vooral de voorzitter Stefaan Debonne bedanken. Ook de cultuurfunctionaris Steven Masil hielp mij met het opsporen van bronnen en informatie. Hij was een grote steun, waarvoor mijn oprechte dank.

John Desreumaux wil ik bedanken voor de tijd die hij heeft willen vrijmaken om mijn onderzoek te lezen en te corrigeren. Hij was er van in het begin van overtuigd dat ik mijn onderzoek tot een goed einde zou brengen. Voor zijn vertrouwen en steun wil ik hem dan ook oprecht bedanken.

Daarnaast ook een woord van dank aan Michel Van Pottelberghe, Renaat Debruyne en Vincent Verbrugge.

Ten slotte, maar misschien wel de belangrijkste mensen, wil ik mijn ouders, zussen en schoenbroers bedanken. Twee jaar hebben zij mijn onderzoek van dichtbij mogen meemaken en steeds stonden zij klaar mij te helpen en te steunen. Een bijzonder woordje van dank richt ik tot mijn vader. Herhaaldelijk trok hij mee naar het R.A.K. om er de microfilms te helpen doornemen. Samen met mijn moeder hebben ook zij mijn onderzoek nagelezen.

Als laatste bedank ik mijn vriend Ruben Claeys. Vele uren heeft hij samen met mij in het R.A.K. als het R.A.B. doorgebracht. Alleen al zijn aanwezigheid was voor mij een grote steun.

 

Al deze mensen wil ik van harte bedanken. Zonder hun hulp was het mij wellicht niet gelukt.

 

Bedankt.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende