Moeder Vooruit en hare kinderen.

of

De socialistische co÷peratie Vooruit nr 1,
Gent, tijdens het Interbellum.

 

Tina De Gendt

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. E. Vanhaute

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Voorwoord

 

INLEIDING

1. Interbellum in Gent

2. co÷peraties

3. socialisme

 

Hoofdstuk I: De socialistische co÷peratie Vooruit, Gent tijdens het Interbellum

1. Vooruit

2. Geschiedenis

3. Probleemstelling

 

Hoofdstuk II: Consumenten versus kapitalisme

 

Hoofdstuk III: Moeder op de stormwagen

 

Hoofdstuk IV: Moeder Vooruit en hare kinderen

1. Moeder Vooruit

2. Hare Kinderen

3. Haar vrienden en vijanden

4. Haar vader

 

CONCLUSIE

 

NAWOORD

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende