Een electorale en socio-professionele
analyse van het vlaams–nationalisme
 in West–Vlaanderen,
1938–1976–2000.

Jeroen Adam

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. B. De Wever

Deze verhandeling behaalde de "prijs pater Callewaert 2002

Meer info op de volgende twee locaties: 1 en 2

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

A) Probleemstelling

 

B) Het interbellum

    1) Historische inleiding

        1.1) De Frontbeweging en het activisme

        1.2) De Frontpartij

        1.3) De oprichting van het KVNV

        1.4) De integratie van het KVNV in het VNV

    2) Electoraal onderzoek

        2.1) Methodologie: bronnen en werkwijze

        2.2) Electorale resultaten

            2.2.1 De electorale kaart

            2.2.2 Concentratielijsten

            2.2.3 Plattelandspartij?

            2.2.4 Electorale inplanting van Rex

    3) Socio–professioneel onderzoek

        3.1) Historiografie

            3.1.1 De middenklasse–these

            3.1.2 De ‘mass–society’ theorie

            3.1.3 De vernieuwingen in de jaren tachtig

        3.2) Methodologie bij een socio–professionele analyse

            3.2.1 Indeling van de beroepen naar socio - professionele categorie

            3.2.2 De vergelijking met andere partijen

        3.3)De socio–professionele resultaten

            3.3.1 Gemiddelde resultaten voor de provincie West–Vlaanderen

            3.3.2 Beroepscategorieën naar industrialiseringsgraad

            3.3.3 Beroepscategorieën volgens arrondissement

            3.3.4 De Peterslijsten

    4) Genderanalyse

    5) Besluit

 

C) De gemeenteraadsverkiezing van 1976

    1) Historische inleiding

        1.1) De moeilijke jaren na de Tweede Wereldoorlog

        1.2) De heropleving van het partijpolitieke Vlaams–nationalisme

    2) Electoraal onderzoek

        2.1) Methodologie: brone en en werkwijze

        2.2) Electorale onderzoeksresultaten

    3) Socio–professioneel onderzoek

        3.1) Inleiding

        3.2) Methodologie : bronnen en werkwijze

        3.3) Socio–professionele onderzoeksresultaten

    4) Gender- en leeftijdsanalyse

        4.1) Gender

        4.2) Gemiddelde leeftijd

    5) Besluit

 

D) Resultaten voor 2000

    1. Historische inleiding

        1) Stichting en uitbouw van het Vlaams Blok

        2) Pogingen tot herstel na het Egmontakkoord

        3) Doorbraak van het Vlaams Blok en aftakeling van de VU

    2. Electorale analyse

    3. Socio–professionele analyse

    4. Gender en leeftijd

        1) Gender

        2) Leeftijd

 

E. CONCLUSIE

 

BIBLIOGRAFIE

 

home lijst scripties inhoud volgende