De evolutie van de Brugse rand

De politieke en infrastructurele ontwikkeling
van de gemeente Sint-Kruis
tot de fusie binnen Groot-Brugge
(1919-1971).

 

Lieven De Visch

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Luc François
Commissaris: Prof. Dr. Karel Velle
Commissaris: Dr. Jan Dumolyn
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Inleiding

    1. Probleemstelling   

    2. Structuur  

    3. Methodologie 

    4. Identiteitskaart van de gemeente  

 

Setting the scene. De korte geschiedenis tot 1918

    1. Inleiding  

    2. Een korte nationale schets

        2.1. Economisch-sociale en politieke toestand  

        2.2. Het ontstaan van de BWP  

    3. De korte geschiedenis van Brugge en haar randgemeente

        3.1. Economie en leefomstandigheden in de 19de eeuw 

        3.2. Socialisten en katholieken in Brugge  

        3.3. Het economische Sint-Kruis 

        3.4. Het politieke Sint-Kruis 

        3.5. Het infrastructurele Sint-Kruis

            3.5.1. Viven en Male  

            3.5.2. Het Maleveld 

            3.5.3. Het wegennet 

            3.5.4. Het gemeentehuis 

            3.5.5. De Scholen 

 

Deel I. Het Interbellum (1919-1939)

    Hoofdstuk 1. De nasleep van de Eerste Wereldoorlog

        1. De Grote Oorlog als ankerpunt van een nieuwe wereld

            1.1. Het belang voor de eeuw 

            1.2. Het belang voor het kleinste deel: Sint-Kruis  

        2. De erfenis: het economisch-sociaal kerkhof na 1918

            2.1. De mondiale en nationale toestand

                2.1.1. Economisch financieel 

                2.1.2. Sociaal 

            2.2. De situatie in Brugge en Sint-Kruis 

        3. Het einde van een politieke generatie

            3.1. De machtsgreep tijdens de oorlog 

            3.2. De tussenoplossing in Sint-Kruis: Karel Van Robaeys

                3.2.1. De Duitse bezetting te Sint-Kruis 

                3.2.2. De oorlogsburgemeesters 

                3.2.3. Het oorlogsbeleid 

        4. Het begin van de verstedelijking

            4.1. Evolutie van de verkaveling voor en na W.O.I 

            4.2. Het gebruik van de oorlogsinfrastructuur 

 

    Hoofdstuk 2. Het begin van de kering: de periode onder Karel Casteleyn

        1. Herstel en verval in de dolle jaren ‘20

            1.1. De overgang  

            1.2. Belang voor Sint-Kruis  

        2. De economische instabiliteit

            2.1. De nationale situatie

                2.1.1. Economisch-monetair 

                2.1.2. Sociaal: de luchtige jaren twintig 

            2.2. De situatie in de gemeente en de stad

                2.2.1. Opmerking vooraf 

                2.2.2. Economische en sociale stratificatie in Sint-Kruis 

                2.2.3. Economische evolutie in de jaren ’20 

        3. Politieke vernieuwing

            3.1. Nationaal  

            3.2. Sint-Kruis

                3.2.1. Een nieuwe politieke cultuur in de gemeente

                    De opkomst van de BWP 

                    Vernieuwing binnen de Katholieke Partij 

                3.2.2. De verkiezingen van 1921 en 1926 en het beleid 

                    De verkiezingen van1921 en 1926 

                    Het beleid van Karel Casteleyn 

                    De oppositie van Edmond Vandewiele 

        4. De infrastructurele veranderingen

            4.1. Het grondbezit in de gemeente 

            4.2. De bouwpolitiek van Karel Casteleyn 

    Hoofdstuk 3. Van de crisis naar de afgrond: de woelige jaren ’30 onder Pieter Janssens

        1. De wereldwijde crisis

            1.1. De effecten van de Krach  

            1.2. Depressie in Sint-Kruis?  

        2. De Grote Depressie economisch en sociaal

            2.1. De gevolgen voor België

                2.1.1. Economisch  

                2.1.2. Sociale onrust  

            2.2. En in Sint-Kruis?

                2.2.1. De KMO’s in Sint-Kruis 

                2.2.2. De crisis  

                2.2.3. Economische evolutie in het Interbellum 

                2.2.4. De band met Brugge 

        3. Politieke onrust

            3.1. Nationaal  

            3.2. Sint-Kruis

                3.2.1. Het vertroebelen van de politieke relaties 

                3.2.2. De campagne tegen de grijpgier  

                3.2.3. Het beleid van Janssens

                    Het Maleveld  

                    Het gemeentehuis  

                    De oppositie van Karel Casteleyn 

                    De oppositie van de BWP 

                3.2.4. De verkiezingen van 1938

                    Een dreigende oorlog 

                    De ondergang van de BWP  

        4. De infrastructurele ontwikkeling

            4.1. Evolutie van de bebouwing in het Interbellum 

            4.2. Evolutie van de nutsvoorzieningen 

            4.3. Evolutie van de infrastructuurverbetering

        4.4. Politiek en verstedelijking 

 

Deel II. De Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

    Hoofdstuk 4. De kracht van de macht: Sint-Kruis onder Gaston Meire (1941-1943)

        1. Het scharniermoment

            1.1. De eeuw van de totale oorlog

            1.2. Het belang voor Sint-Kruis   

        2. Economisch-sociale situatie

            2.1. Nationaal

                2.1.1. Een oorlogseconomie

                2.1.2. Sociaal: de alledaagse bezetting

            2.2. De toestand in Sint-Kruis en de stad

        3. Politiek

            3.1. De nationale en Brugse situatie  

            3.2. In Sint-Kruis

                3.2.1. De bezetting van Sint-Kruis 

                3.2.2. De laatste dagen onder Pieter Janssens

        4. Infrastructuur

            4.1. De ontwikkeling tijdens de oorlog  

            4.2. De nutsvoorzieningen in de oorlog  

    Hoofdstuk 5. Groot-Brugge avant la lettre: de droom van burgemeester Devroe (1943-1944)

        1. Inleiding   

        2. De oprichting van Groot-Brugge

        3. De werking van Groot-Brugge

        4. Het einde van de oorlog

            4.1. De bevrijding en het verzet

            4.2. De liquidatie van Groot-Brugge

            4.3. De repressie en het interneringskamp

        5. Het hernemen van de gemeentepolitiek

 

Deel III. De restauratie en het begin van de Gouden Jaren (1945-1964)

    Hoofdstuk 6. De nieuwe start na de Tweede Wereldoorlog: De periode 1947-1952 onder Didier de Pierpont

        1. Het tweede ankerpunt

            1.1. Voor de eeuw  

            1.2. Voor Sint-Kruis   

        2. Het economisch herstel en de sociale vernieuwing

            2.1. Nationaal

                2.1.1. Snelle economische heling

                2.1.2. Sociale vernieuwingen

            2.2. Economische en sociale situatie in Sint-Kruis

        3. Het politiek herstel

            3.1. Het hernemen van de nationale politiek

            3.2. Een nieuwe wind in Sint-Kruis: Didier de Pierpont

                3.2.1. De verkiezingen van 1946 

                3.2.2. De aanzet tot verzuiling

                    Overlevering van oude structuren

                    Het begin van een verzuilde standenpartij

                3.2.3. Het beleid tot 1952

                    Een gunstige financiële toestand

                    Grootste plannen

                    Een nieuwe politieke cultuur in de maak

        4. Infrastructurele ontwikkeling

            4.1. Het begin van de grote verkavelingen  

            4.2. De ontwikkeling van de residentiegemeente

    Hoofdstuk 7. Het hoogtepunt van de christen-democratie: de bloeiperiode 1952-1964

        1. De Gouden Jaren: het laatste ankerpunt   

        2. Economische stagnatie en de sociale reactie

            2.1. De nationale economie in de jaren ‘50

                2.1.1. De groeiachterstand

                2.1.2. Sociale weelde, onrust en overleg

                    Sociale weelde

                    Sociale onrust

                    Sociaal overleg

            2.2. De toestand in Sint-Kruis

        3. Politieke stabiliteit

            3.1. Nationaal  

            3.2. Sint-Kruis

                3.2.1. De toestand van de CVP en haar zuilen voor 1952

                3.2.2. De verkiezingen van 1952  

                    De lijsten  

                    De propaganda en kiespunten

                    De uitslag  

                3.2.3. De politieke ontwikkeling van de ACW-zuil

                3.2.4. Het beleid tot 1958

                    De financiële toestand

                    Urbanisatie en het gemeentehuis

                    De oppositie van links

                3.2.5. De verkiezingen van 1958

                    Aan de vooravond

                    De lijsten

                    De propaganda en kiespunten

                    De uitslag

                3.2.6. Het beleid tot 1964

                    Het ACW-congres van 1961 en 1962

                    Naar een residentiegemeente

                    De zaak Teerlinck

        4. De infrastructuur

 

Deel IV. Naar het einde…de jaren tot de fusie. (1964-1971)

    Hoofdstuk 8. De politieke aardverschuiving: de oppositiejaren van de CVP (1964-1970)

        1. Inleiding

        2. Het economisch hoogtepunt

            2.1. De nationale economie in de jaren ‘60

                2.1.1. De grote bloei  

                2.1.2. Sociale verschuivingen

            2.2. De Gouden Jaren in Sint-Kruis  

        3. Politiek

            3.1. Nationaal  

            3.2. Sint-Kruis

                3.2.1. De ontwikkeling tot 1964  

                3.2.2. De verkiezingen

                    Het ontstaan van twee nieuwe lijsten

                    De lijsten  

                    Propaganda en programmapunten

                    De uitslag en het gevolg: de socialisten aan de macht

                3.2.3. Het beleid tot aan de fusie

                    De oppositie van de CVP  

                    De laatste politieke beslissingen

        4. Infrastructuur

    Hoofdstuk 9. Het einde van een geschiedenis in 1971: de fusie van Sint-Kruis binnen Groot-Brugge

        1. Inleiding    

        2. De oprichting van Groot-Brugge

        3. De politieke en andere reacties uit de gemeentes

        4. De eerste burgemeesters van Groot-Brugge

 

Algemeen besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende