Het politiek leven te Lokeren

tijdens het interbellum
(1918-1940)

Vicky T'Jampens

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. L. FranÁois

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: Schets van Lokeren vůůr 1919

    1. Algemene situatie in BelgiŽ

    2. Politiek leven te Lokeren

    3. Sociaal-economische situatie te Lokeren

 

Hoofdstuk 2: Periode 1918-1926

    1. Algemene schets van deze periode

        1.1 Politiek

            1.1.1 Algemene toestand in BelgiŽ

            1.1.2 Toestand in Lokeren

                A. Naoorlogse jaren

                B. 1922-1926

        1.2 Sociaal-economisch

    2. Verkiezingen in deze periode

        2.1 Kandidaten

            2.1.1 Gemeenteraadsverkiezingen

                A. Gemeenteraadsverkiezingen van 24 april 1921

                B. Gemeenteraadsverkiezingen van 26 oktober 1926

            2.1.2 Wetgevende verkiezingen

                A. Parlementsverkiezingen van 16 november 1919

                B. Parlementsverkiezingen van 20 november 1921

                C. Provincieraadsverkiezingen van 27 november 1921

                D. Parlementsverkiezingen van 5 april 1925

                E. Provincieraadsverkiezingen van 8 november 1925

        2.2 Propaganda

            2.2.1 Gemeenteraadsverkiezingen

            2.2.2 Wetgevende verkiezingen

        2.3 Uitslagen 38

            2.3.1 Gemeenteraadsverkiezingen

                A. Gemeenteraadsverkiezingen van 24 april 1921

                B. Gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1926

            2.3.2 Wetgevende verkiezingen

                A. Parlementsverkiezingen van 16 november 1919

                B. Parlementsverkiezingen van 20 november 1921

                C. Provincieraadsverkiezingen van 27 november 1921

                D. Parlementsverkiezingen van 5 april 1925

                E. Provincieraadsverkiezingen van 8 november 1925

    3. Besluit

 

Hoofdstuk 3: Periode 1927-1932

    1. Algemene schets van deze periode

        1.1 Politiek

            1.1.1 BelgiŽ

            1.1.2 Lokeren

        1.2 Sociaal-economisch: crisis

        1.3 Jubeljaar

    2. Verkiezingen in deze periode

        2.1 Kandidaten

            2.1.1 Gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1932

            2.1.2 Wetgevende verkiezingen

                A. Parlementsverkiezingen van 26 mei 1929

                B. Provincieraadsverkiezingen van 9 juni 1929

                C. Parlementsverkiezingen van 27 november 1932

                D. Provincieraadsverkiezingen van 4 december 1932

        2.2 Propaganda

            2.2.1 Gemeenteraadsverkiezingen

            2.2.2 Wetgevende verkiezingen

        2.3 Uitslagen

            2.3.1 Gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1932

            2.3.2 Wetgevende verkiezingen

                A. Parlementsverkiezingen van 26 mei 1929

                B. Provincieraadsverkiezingen van 9 juni 1929

                C. Parlementsverkiezingen van 27 november 1932

                D. Provincieraadsverkiezingen van 4 december 1932

    3. Besluit

 

Hoofdstuk 4: Periode 1933-1940

    1. Algemene schets van deze periode

        1.1 Politiek

            1.1.1 BelgiŽ

            1.1.2 Lokeren

        1.2 Sociaal-economisch

        1.3 Concentratieblok

        1.4 Op weg naar de Tweede Wereldoorlog

    2. Verkiezingen

        2.1 Kandidaten

            2.1.1 Gemeenteraadsverkiezingen van 16 oktober 1939

            2.1.2 Wetgevende verkiezingen

                A. Parlementsverkiezingen van 24 mei 1936

                B. Provincieraadsverkiezingen van 7 juni 1936

                C. Parlementsverkiezingen van 2 april 1939

        2.2 Propaganda

            2.2.1 Gemeenteraadsverkiezingen

            2.2.2 Wetgevende verkiezingen

        2.3 Uitslagen

            2.3.1 Gemeenteraadsverkiezingen van 16 oktober 1939

            2.3.2 Wetgevende verkiezingen

                A. Parlementsverkiezingen van 24 mei 1936

                B. Provincieraadsverkiezingen van 7 juni 1936

                C. Parlementsverkiezingen van 2 april 1939

    3. Besluit

 

Algemeen besluit

 

Bibliografie

 

Lijst met afkortingen

 

home lijst scripties inhoud volgende