DE VLAAMSE KLEINKUNSTBEWEGING NA DE TWEEDE WERELDOORLOG

 

EEN HISTORISCH OVERZICHT

 

door Peter Notte

 

 

Verhandeling  voorgelegd  aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte,
groep Germaanse Filologie,
voor het verkrijgen van de graad van licentiaat

Universiteit Gent

academiejaar 1991-1992

 

Promotor: Prof. Dr Anne-Marie Musschoot

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

INHOUD

 

Voorwoord

 

1. INLEIDING

 

Hoofdstuk 2. HET VLAAMSE LIED ALS STU­DIE-OBJECT:EEN ONONTGONNEN TERREIN.

    2.1. Overzicht van verschenen publikaties.

    2.2. Het model Van Mossevelde.

    2.3. Probleem der genre-indeling

    2.4. Probleem der Periodisering

    2.5. Methode van het onderzoek

 

Hoofdstuk 3. HET VLAAMSE LIED IN DE 19E EN BEGIN 20E EEUW.

 

Hoofdstuk 4. DE SCHLAGER NA DE TWEEDE WERELDOORLOG

 

Hoofdstuk 5. DE EERSTE GENERATIE CHAN­SONNIERS: IN HET SPOOR VAN BRASSENS

 

Hoofdstuk 6. DE TWEEDE GENERATIE  CHAN­SONNIERS:DWEPEN MET BOB DYLAN

 

    6.1. Protest als inspiratiebron

    6.2. De belangrijkste vertegenwoordigers

 

Hoofdstuk 7. DE DERDE GENERATIE: ONTSTAAN VAN DE VLAAMSE POP

 

Hoofdstuk 8. VOLKSMUZIEK BINNEN DE KLEINKUNST

    8.1. De Europese context

    8.2. De volksmuziekrevival (1966-71)

    8.3. De nabloei (1972-ca. 1975)

    8.4. De volksmuziek komt terug op adem (1975-1992)

    8.5. De belangrijkste vertegenwoordigers

 

Hoofdstuk 9. CABARET IN VLAANDEREN: HET KLEINE BROERTJE

    9.1. 1881 - 1950: de glorietijd van cabaret-revue.

    9.2. 1950 - 1966: eerste pogingen tot volwaardig cabaret.

    9.3. 1966 - 1967: doorbraak van 5 cabaretgezelschappen.

    9.4. 1967 - 1969:nieuwe cabaretgroepen worden opgericht, maar het blijft vechten tegen de bierkaai.

    9.5. 1969 - 1992:slechts enkele individuen wagen zich aan het genre + belangrijke impuls van radio en TV.

 

Hoofdstuk 10. HET BELANG VAN DE KLEIN­KUNSTBEWEGING

    10.1. Uitlaatklep voor verschillende vormen van protest

    10.2. Uiting geven aan frustraties

    10.3. Het doorprikken van taboes

    10.4. Streven naar authenticiteit

    10.5. Zoektocht naar de eigen identiteit

 

Hoofdstuk 11. NIEUWE BELANGSTELLING VOOR HET VLAAMSE LIED NA DE MATTE JAREN '80

 

SLOTBESCHOUWING

 

 

home lijst scripties inhoud volgende