De leden van de Raad van Vlaanderen

onder Jan zonder Vrees

(1405-1419)

 

 

David Lauwers

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1998-1999

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. M. Boone

 

home lijst scripties volgende  

 

Woord vooraf.

Lijst van de gebruikte afkortingen.

Inleiding.

    1.  Probleemstelling.

    2.  Methode en problemen.

    3.  Indeling.

Bronnen, literatuur en hulpwetenschappelijke werken.

    1.  Bronnen.

    2.  Literatuur.

    3.  Hulpwetenschappelijke werken.

Hoofdstuk I: De Bourgondische heerschappij: algemeen.

    1.  Inleiding.

    2.  Jan zonder Vrees als graaf van Nevers.

    3.  Jan zonder Vrees als Franse prins.

    4.  Jan zonder Vrees als graaf van Vlaanderen.

Hoofdstuk II: De moderne staat en de rol van de Raad van Vlaanderen.

    1.  Het ontstaan van de moderne staat en de opkomst van nieuwe machtselites.

    2.  De Raad van Vlaanderen.

        2.1 Institutionele ontwikkeling.

        2.2   Bevoegdheden.

            2.2.1 Eerste aanleg.

            2.2.2 De Raad van Vlaanderen als beroepshof.

            2.2.3 Bestuurlijke bevoegdheid.

Hoofdstuk III: De functies in de Raad van Vlaanderen.

    1.  De president.

    2.  De raadsheren.

        2.1   De gewone raadsheer.

        2.2   De raadsheren – commissaris.

    3.  Het Openbaar Ministerie.

        3.1   Institutionele ontwikkeling.

        3.2 Functie van het Openbaar Ministerie bij de Raad van Vlaanderen.

    4.  De griffier.

    5.  De ontvanger van exploten.

Hoofdstuk IV : Biografieën.

    1.  De presidenten.

    2.  De gewone raadsheren.

    3.  De “occasionele raadsheren”.

    4.  Het Openbaar Ministerie.

    5.  De griffie.

    6.  De Rekenmeesters.

Hoofdstuk V: Gegevensanalyse.

    1.  De geografische herkomst van de raadsheren.

    2.  De sociale positie.

    3.  De loopbaan.

    4.  De studies.

        4.1   De niet - gediplomeerden.

        4.2   De universitair geschoolden.

    5.  Netwerken.

        5.1   Verhouding hertogelijk en lokaal – stedelijk niveau.

        5.2   Onderlinge verwantschap der raadsheren.

Algemeen besluit.

BIJLAGEN.

home lijst scripties volgende