De leden van de Raad van Vlaanderen onder Jan zonder Vrees (1405-1419) (David Lauwers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

Lijst van de gebruikte afkortingen.

 

ADN:    Archives départementales du Nord (Lille, Rijsel, Frankrijk).

AGN:    Algemene Geschiedenis der Nederlanden.

ARA:    Algemeen Rijksarchief (Brussel).

BN:    Biographie Nationale.

dl.:    Deel.

Ed.:    Uitgever.

fol.:    folio

Handelingen        Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen (1405 – 1419) door ZOETE (A.). Excerpten uit de rekeningen der steden,  kasselrijen en vorstelijke ambtenaren (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis).

NAGN:    Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden.

NBW:    Nationaal Biografische Woordenboek.

n.s.:    nieuwe stijl.

RAG:    Rijksarchief Gent.

RVV:    Raad van Vlaanderen.

t.:        tome.

VKAB, Kl. L. Verhandelingen van de koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone kunsten van België,Klasse der Letteren.

Vol.:    Volume.

home lijst scripties inhoud vorige volgende