De leden van de Raad van Vlaanderen onder Jan zonder Vrees (1405-1419) (David Lauwers)

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

Woord vooraf.

 

Bij de totstandkoming van deze scriptie ben ik velen dank verschuldigd. In de eerste plaats dank ik prof. Boone voor de begeleiding.

Mijn welgemeende dank gaat tevens uit naar assistent Jan Dumolyn wiens advies ik zeer op prijs stelde en die het ontstaan van deze licentiaatsverhandeling van nabij heeft gevolgd.

Ook wil ik Vicky Heylen bedanken die me heeft bijgestaan in de tekstverwerking.

Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken die me de mogelijkheid hebben geboden om deze studie aan te vatten.

 

 

15de eeuws portret van Jan zonder Vrees

Museum van Schone Kunsten, Antwerpen

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende