De sociaal-economische betekenis
van de abdijhoeven
en hun pachters
in de heerlijkheid Essen-Kalmthout
(17e - 18e eeuw).

 

Dries Kools

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. ????

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: De abdij van Tongerlo en de heerlijkheid Essen-Kalmthout: historische schets

    1. Ontstaan en uitbreiding van de abdij van Tongerlo

    2. Essen en Kalmthout in het verleden

 

Hoofdstuk 2: De bezittingen van de abdij van Tongerlo in Essen-Kalmthout

    1. De bronnen

    2. Het goederenbezit van Tongerlo in Essen en Kalmthout

        2.1 Hoeven

        2.2 Tienden

        2.3 Moeruitbatingen

        2.4 Molens

        2.5 Gemene gronden

 

Hoofdstuk 3: Exploitatie van de pachthoeven

    1. De pachtprijs van abdijhoeven

    2. Investeringen van de abdij

    3. Pachtafslag

 

Hoofdstuk 4: De sociaal-economische toestand van de abdijpachters in Essen en Kalmthout

    1. Analyse van boedelbeschrijvingen

        1.1 Uitzicht van de hoeven

        1.2 Het vee

        1.3 Landbouwwerktuigen

        1.4 De gewassen

    2. De verhouding tussen pachters en zelfstandige boeren

    3. De relatie tussen de pachters en hun abdij: de schuldenberg

 

Besluit

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende