De doodstraf in Oost-Vlaanderen

1811-1914
 

  

  

  

  
Johan Caroen
 
 
Scriptievoorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van degraad van Licentiaat in de Geschiedenis.
Academiejaar 1999-2000 

Promotor: Prof. Dr. J. Art 

Commissarissen: Prof. Dr. G. Deneckere en Prof. Dr. P. Hebberecht

 

home lijst scripties inhoud volgende    

 

Inleiding

 

Bibliografie

 

Het Oost-Vlaamse assisenarchief

 

Vraagstelling

 

Deel I. Algemene achtergrond

    1.   Over de doodstraf gesproken

1.1. Historische achtergrond

1.1.1. Tot en met de achttiende eeuw

1.1.2. De negentiende eeuw

1.2. Wetteksten in onze streken (1811-1914)

1.2.1. Het strafwetboek van 1810

1.2.2. Aanpassingen aan het Napoleontisch strafwetboek

1.2.3. Het strafwetboek van 1867

    2. De betrokken instituties

2.1. Het Hof van Assisen

2.1.1. Algemeen

2.1.2. Hoofdrolspelers

2.1.3. Procedure

2.2. Het Hof van Cassatie

2.2.1. Algemeen

2.2.2. Procedure met betrekking tot assisenarresten

2.3. Het gratierecht

2.3.1. De Nederlandse tijd

2.3.2. BelgiŽ

 

Deel II. Voor het Assisenhof

    1. Het geslacht

1.1. Het aantal vrouwen in de beklaagdenbank

1.1.1. De feiten

1.1.2. Een verklaring?

1.2. De berechting: jury tegenover beroepsmagistraten?

1.2.1. Kapitale delicten in Oost-Vlaanderen

1.2.2. Is de doodstraf hier een geval apart?

1.2.3. Jury contra beroepsrechters

1.2.4. Verklaringen

1.3. Geen Belgische fenomeen

1.4. Grafieken

    2. De leeftijd

2.1. Leeftijdsspreiding bij de beklaagden

2.1.1. Een demografisch onevenwicht

2.1.2. Kracht en passies

2.2. De bestraffing

2.2.1. een weinig variabel beeld

2.2.2. Toch een verschil

2.3. Grafieken

    3. Geografische herkomst

3.1. De verhouding tussen stad en platteland

3.1.1. Het aantal beklaagden

3.1.2. een verschillend criminaliteitspatroon

3.1.3. De bestraffing

3.2. Vreemdelingen

3.3. Grafieken

    4. Maatschappelijke positie

4.1. Klassejustitie?

4.2. Sociale status en de doodstraf

4.2.1. Weinig interesse vanuit hogere kringen

4.2.2. Conclusie

    5. De aard van de feiten

5.1. Het strafwetboek van 1810

5.1.1. Het klassieke stramien

5.1.2. De algemene lijn gaat niet op

5.1.3. Vanwaar deze afwijking?

5.1.4. Kindermoord: nog een geval apart

5.2. Het strafwetboek van 1867

5.3. Grafieken

    6. Verstek

6.1. Grafieken

    7. Algemene evolutie

7.1. Het patroon binnen BelgiŽ

7.1.1. Het aantal beklaagden

7.1.2. De doodstraf

7.2. De doodstraf in het buitenland

7.3. Grafieken

 

Deel III. Veroordeeld tot de doodstraf...

    1. Cassatie: een redmiddel?

1.1. Het aantal cassatievoorzieningen

1.2. Het resultaat

1.3. Waarom?

    2. Gratie

2.1. De evolutie in BelgiŽ en Oost-Vlaanderen

2.2. De rol van de verschillende overheden

2.2.1. Het Franse keizerrijk

2.2.2. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

2.2.3. BelgiŽ

2.3. En in het buitenland?

2.3.1. Nederland

2.3.2. Frankrijk

2.3.3. Pruisen

2.4. Grafieken

    3. Executie

3.1. Het instrument

3.2. Plaats en tijdstip van de executie

3.3. De publieke belangstelling

 

Besluit

 

Dankwoord

 

Bijlagen

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VII

 

home lijst scripties inhoud volgende