Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking
in Vlaanderen.

De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS)
van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993).

 

DaniŽlle De Vooght

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Vrije Universiteit Brussel

Promotor: Prof. Dr. De Metsenaere

home lijst scripties inhoud volgende
 

Voorwoord

Algemene Inleiding

    1. Probleemstelling

    2. Vraagstelling

    3. Context en structuur 4. Bronnen

    5. Begripsstudie

 

DEEL 1 : DE CONTEXT

    Hoofdstuk 1 : De vrouwenbeweging In Vlaanderen

        1. De eerste feministische golf en de 'interim-fase' Recht op onderwijs

        2. De tweede feministische golf: een woelige periode.

        3. Een derde feministische golf?

    Hoofdstuk 2: De Nationale Vrouwenraad van BelgiŽ

        1. Ontstaan van de Vrouwenraad: Ligue BeIge du droit des femmes

        2. Le Conseil National des femmes Belges

        3. Het interbellum en de jaren na de Tweede Wereldoorlog

        4. De jaren vijftig en zestig

        5. De tweede feministische golf in BelgiŽ

    Hoofdstuk 3: Vrouwen en ontwikkelingssamenwerking

        1 .Ontstaan en evolutie van een nieuwe idee binnen hetontwikkelingsbeleid

        2. Waarom deze nieuwe benaderingen?

    Hoofdstuk 4: Een genderbeleid voeren

        1. Gendergevoelige ontwikkelingssamenwerking

        2. Een invloedrijk beleid?

        3. Hoe kan een sociale beweging overleven?

    Hoofdstuk 5: De ontwikkelingssamenwerking In BelgiŽ

        1. De idee achter ontwikkelingssamenwerking

        2. Een kort theoretisch overzicht

        3. Ontwikkelingssamenwerking in BelgiŽ

    Tussentijds besluit eerste deel

 

DEEL 2: DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD

    Hoofdstuk 6: Ontstaan van de COS en haar organisatiestructuur

        1 .De interesse voor ontwikkelingskwesties binnen de Nationale Vrouwenraad

        2. De COS van de Nationale Vrouwenraad van BelgiŽ, Nederlandstalige afdeling

        3. De positie van de COS binnen de Nationale Vrouwenraad

        4. Besluit

    Hoofdstuk 7: De werkingsmogelijkheden van de commissie

        1. De financiŽle (schaduw)zijde van het verenigingswerk

        2. De erkenning als niet-gouvernementele organisatie

        3. Het personeel

        4. De samenwerking met andere verenigingen

        5. Besluit

    Hoofdstuk 8: De concrete werking van de COS

        1. Sensibilisering van de Belgische bevolking

        2. Steun aan projecten in de Derde Wereld

        3. Invloed op het ontwikkelingsbeleid en BelgiŽ Uitoefenen van politieke druk Partijgebondenheid?

    Hoofdstuk 9: De werking van de COS geanalyseerd

        1 .De COS: deel van een vrouwenorganisatie

        2. De COS: eerder een derdewereldorganisatie

        3. Women in Development of Gender and Development?

        4. De COS als projectorganisatie

        5. De COS als beleidsbeÔnvloedende factor in de Belgische ontwikkelingssamenwerking

        6. De COS: overleven als sociale beweging

        7. Is er sprake van evolutie?

 

Algemeen Besluit

 

Bibliografie

 

 

home lijst scripties inhoud volgende