Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993). (DaniŽlle De Vooght)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord van dank...

 

......... aan mijn promotor prof. dr. Machteld De Metsenaere, voor haar hulp en steun en  voor het vele leeswerk.

......... aan Els Flour. de archivaris van het Archief voor Vrouwengeschiedenis. Dankzij haar werd mijn tocht doorheen het archief een stuk makkelijker.

......... aan het personeel van het documentatiecentrum van Amazone en het personeel van het  documentatiecentrum van 11.11.11.. omdat zij mij in hun werkomgeving  opzoekingswerk lieten doen.

......... aan Chris Quirijnen en Marleen Sannen voor het interview.

......... aan Lily Boeykens. Sopbie Pereira, Yvon Bartelinck en het NVR-secretariaat, voor  de korte, maar nuttige gesprekken≠

......... aan mijn zus, voor het verbeterwerk

......... en aan iedereen die met mij heeft moeten samenleven gedurende dit laatste jaar, zij weten zelf wel waarvoor.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende