Clinge/De Klinge

dorp(en) aan de grens (1815-1919).

 

 Kenneth Colleman

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Eric Vanhaute
 Commissarissen: Prof. Piet Saey en Nele Vanslembrouck

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

 

A Inleiding

    1 Probleemstelling

    2 Bronnen

    3 Literatuur

    4 Methode

 

B Corpus

    1 Voorstelling van de gemeenten

        1,1 De Klinge

            1,1,1 Voorgeschiedenis

            1,1,2 Geografie en ligging

            1,1,3 Bevolking

        1,2 Clinge

            1,2,1 Voorgeschiedenis

            1,2,2 Geografie en ligging

            1,2,3 Bevolking

    2 Economie

        2,1 Landbouw

        2,2 Veeteelt

        2,3 Nijverheid

        2,4 Handel

        2,5 Smokkel

        2,6 Besluit

    3 Sociale aspecten

        3,1 Behoeftigen

        3,2 Ziektes

        3,3 Criminaliteit

        3,4 Besluit

    4 Politiek

        4,1 Dorpspolitiek

        4,2 De Belgische Revolutie

            4,2,1 De gebeurtenissen van 1830

            4,2,2 De nasleep van de Belgische Revolutie

        4,3 De Eerste Wereldoorlog

        4,4 Het Annexionisme

        4,5 Besluit

    5 Cultuur

        5,1 Onderwijs

        5,2 Parochie

        5,3 Huwelijken

            5,3,1 Huwelijken De Klinge

            5,3,2 Huwelijken Clinge

            5,3,3 De gemengde huwelijken samengeteld

        5,4 Besluit

 

C Conclusie

 

D Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende