Overzicht
van de neo-Assyrische administratie
op municipaal, provinciaal
en centraal niveau
ten tijde van de dynastie der Sargonieden
(722 - 610 bc )

 

Toni De Winne

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1997-1998

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. M. TANRET
Commissarissen: Prof. Dr. R. DUTHOY & Prof. Dr. J. DEVREKER

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

Inleiding

 

Hoofdstuk I : De Neo-Assyrische staat onder de dynastie der Sargonieden

1. Historisch-methodologische problemen

2. Geografische en chronologische beschrijving

2.1. Geografisch

2.2. Chronologisch

2.2.1. Tiglat-Pileser III (744 - 727 BC)

2.2.2. Shalmaneser V (726 - 722 BC)

2.2.3. De Sargonieden

2.2.3.1. Sargon II (722 - 705 BC)

2.2.3.2. Sanherib (705 - 681 BC)

2.2.3.3. Asarhaddon (680 - 669 BC)

2.2.3.4. Assurbanipal (669 - ? BC)

2.2.3.5. Laatste koningen van een grootmacht in verval

3. Hervormingen van Tiglat-Pileser III

3.1. Bestuurlijk

3.2. Militair

4. Krachtlijnen van de Assyrische staatsinrichting

4.1. De ambtenaren van de koning

4.2. Het Neo-Assyrisch imperialisme

4.2.1. Oorzaken

4.2.2. Inrichting van de veroverde gebieden

4.3. Het belastingssysteem

4.3.1. Soorten belastingen

4.3.2. Inning van de belastingen

4.4. Het limmu-systeem

 

Hoofdstuk II : De municipale administratie

1. De Assyrische steden

2. Overzicht van municipale magistraten

2.1. Hazannu

2.2. Bel ali

2.3. Sa muhhi ali

2.4. Tupsar ali

2.5. Sibuti

2.6. Dajalu

2.7. Petu

2.8. Qepu

3. Besluit

 

Hoofdstuk III : De provinciale administratie

1. De provincies van het Neo-Assyrische rijk

1.1. Vazalstaten

1.2. De provincies

1.2.1. Inrichting van een provincie

1.2.2. Provincies van het Neo-Assyrische rijk : een overzicht

2. Overzicht van provinciale ambtenaren

2.1. Goeverneur

2.1.1. Relatie en eventuele verschillen tussen saknu en bel pihati

2.1.2. Takenpakket van de goeverneur

2.2. Vice-goeverneur

2.3. Rab biti

2.4. Rab alani

2.5. San(i)u van de rab alani

2.6. Rab karmani

2.7. Qepu

2.8. Makisu

2.9. Rab kisri

2.10. Rab kallie

2.11. Raksuti

2.12. Rad(i)u kibsi

2.13. Rab kallapi

3. Besluit

 

Hoofdstuk IV : De centrale administratie

1. Koning

2. Koninklijke familie

2.1. Kroonprins

2.2. ‘Vrouwen van de koning’

2.2.1. Moeder van de koning

2.2.2. Koningin

2.2.3. Prinses(sen)

2.3. Andere leden van de koninklijke familie

3. De kroonraad

3.1. De hoogste rijksfunctionarissen

3.1.1. Turtanu

3.1.2. Rab saqî

3.1.3. Nagir ekalli

3.1.4. (A)barakku (rabu)

3.1.5. Sukallu

3.2. Sa qurbuti

3.3. Rab ekalli

3.4. Rab resi

3.5. Ummanu-wetenschappers

4. Ministeries

5. Andere rijksadministratieve functies

5.1. Musarkisu

5.2. Rab kari

5.3. Rab nikkassu

5.4. Rab pilkani

5.5. Rab batqi

5.6. Sartennu

5.7. Boodschappers van de koning

5.8. Qepu

6. Inrichting van het paleis

6.1. Babanu

6.1.1. Bab ekalli

6.1.2. Wetenschappers van de koning

6.2. Bitanu

6.2.1. Sa muhhi bitani

6.2.2. Enkele ondergeschikten van de sa muhhi bitani

6.2.2.1. Sa pan bitani

6.2.2.2. Sa bitani

6.2.3. Nis ekalli

6.2.3.1. Keukenpersoneel

6.2.3.2. Huispersoneel

6.2.3.3. Ambachtslieden

6.2.3.4. Muzikanten

6.2.3.5. Sa biti seni

6.2.4. De haremvrouwen

 

Hoofdstuk V : Organigrammen

1. Municipale administratie

1.1. Organigram

1.2. Motivering

2. Provinciale administratie

2.1. Organigram

2.2. Motivering

3. Koninklijk paleis

3.1. Organigram

3.2. Motivering

4. Centrale administratie

4.1. Organigram

4.2. Motivering

5. De Neo-Assyrische administratie

5.1. Inleidende beschouwing

5.2. Organigram

5.3. Motivering

 

Hoofdstuk VI : Algemeen besluit

 

Bronvermelding

 

Lijst van gebruikte afkortingen

 

Bijlagen

1. Lijst van Neo-Assyrische provincies

2. Neo-Assyrische eponiemen

3. Kaarten

4. Reliëfs

Lijst van gebruikte ADD, ABL, ARU, LAS, ND & SAA- nummers

 

home lijst scripties inhoud volgende