Van het Vlaams Blok naar het Vlaams Belang

Een gewijzigde houding in de Vlaamse dagbladpers?

 

Lieve Dierickx

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen,
vakgroep communicatiewetenschappen
voor het behalen van de graad van Master in de Journalistiek.

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. D. Voorhoof

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

1. Extreem – rechts in de vierde macht: een levendig debat

 

2. Vlaams Blok in de media: (g)een partij als een ander?

2.1 Het Vlaams Blok en de Vlaamse dagbladpers in 1989

2.2 Extreem – rechts op televisie – gebied

2.3 Blokthema’s en de media tijdens de jaren negentig

2.4 Het Vlaams Blok en de Vlaamse dagbladpers in 1991

2.5 De media en het Vlaams Blok tijdens opeenvolgende 14 verkiezingsperiodes.

2.6 Extreem – rechts in de vierde macht

2.7 Op zoek naar een cordon sanitaire in de media

2.8 Besluit

 

3. Het Vlaams Belang en de houding van de Vlaamse dagbladpers

3.1 Inleiding

3.2 Methodologie van het onderzoek

3.2.1 Doel en hypotheses van het onderzoek

3.2.2 De onderzoeksperiode

3.2.3 De Vlaamse dagbladpers

3.3 Onderzoeksresultaten

 3.3.1 Op zoek naar een cordon médiatique in de media

 3.3.1.1 Aantal artikels

 3.3.1.2 Naamvermeldingen partij

 3.3.1.3 Naamvermeldingen individuele politici

 3.3.1.4 Besluit

 3.3.2 Houding dagbladpers

 3.3.2.1 Advertenties

 3.3.2.2 Inhoudsanalyse redactionele stukken

 3.3.2.3 Inhoudsanalyse opiniestukken

 3.3.2.4 Recht van Antwoord

 3.3.2.5 Inhoudsanalyse lezersbrieven

 3.3.2.6 Besluit

 

4. Identieke berichtgeving over Vlaams Belang als Vlaams Blok?

 

Besluit

 

Referenties

 

Lijst van afkortingen

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende