Urbanisme in Brussel

1830-1860

 

Edwin Smellinckx

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. J. Tollebeek

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk I:  Urbanisme in de negentiende eeuw

Stedenbouw in Brussel

Brussel in 1830

De problemen van het beleid

Het ideaal

Demografie en sociale politiek

Het nationalisme

Stijlen

Stedenbouw voor 1830

Stijlevolutie

 

Hoofdstuk II:  De volkswijken

Situering

De eerste noord-zuidverbinding

Het eerste spoorwegnet op het Europese vasteland

De noodzaak van een station in de binnenstad

Het Noordstation

Projecten voor een Centraal station

Het Justitiepaleis van Brussel

Voorgeschiedenis

Een nieuw paleis?

Een geschikte locatie buiten de stad

Hogere belangen

Het Justitiepaleis als beginpunt van verbindingswegen

Naar de sanering van wijken

De doorbraak als middel tot sanering

De wijk van de Oude Markt

De Bummelwijk

De Blaesstraat: een sociaal project

Voorstel van een doorbraak in sectie 2

Het voorstel van de stedelijke overheid

Balans

 

Hoofdstuk III:  De handelswijken

Situering

De hertekening van de kanaalzone

Bouw van een nieuwe stapelplaats

Een nieuwe bestemming voor het Sint-Kateleinedok

Omvorming van de Begijnhofwijk

3   De Sint-Hubertusgalerijen

De galerij: bouwvorm van de burger

Het eerste ontwerp van Cluysenaar

De herneming van het project

Uitbreidingsplannen

        Aanleg van het Sint-Jansplein

                            Het Sint-Janshospitaal

De eerste plannen

Onderhandelingen tussen de stad en de hospices

Vormgeving van het Sint-Jansplein

De Magdalenamarkt en de Bortiergalerij

Balans

 

Hoofdstuk IV:  De residentiewijken

Situering

Het Congresplein

             Verfraaiing van de verlengde Koningsstraat (periode voor 1830)

                            Onderhandelingen met de hospices

                                    Nieuwe plannen

                            De wedstrijdresultaten

Projecten voor de Hofberg

             Het ontwerp van Partoes

Uitbreidingsplannen: De Leopoldswijk en de Louizawijk

Vormgeving van de Leopoldswijk

De aanhechting van de Leopoldswijk aan de stad

Vormgeving van de Louizawijk

De Ter Kameren Boslaan

De eindbeoordeling

Balans

 

Besluit

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende